แผนที่นำทาง

แผนที่กรุงเทพ-เชียงใหม่เป็นตัวอย่างเส้นทางรถยนต์ ท่านสามารถเปลี่ยนจุดเริ่มต้น (หมุด A) และจุดปลายทาง (หมุด B) โดยลากหมุดไปยังพิกัดที่ต้องการ ท่านสามารถใส่ชื่อสถานที่ของจุดเริ่มต้นเดินทาง A และ จุดปลายทาง B เพื่อกำหนดเส้นทางได้ในช่องด้านล่างนี้ แล้วกด ค้นหา

เริ่มต้น :
ปลายทาง: