แผนที่ชุมพร

  • แผนที่ชุมพร
  • ข้อมูลทั่วไป
  • การเดินทาง
  • งานประเพณี
  • สถานที่ท่องเที่ยว

ชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของราชอาณาจักรนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้

ใน พ.ศ. 1997 รัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรี อาณาจักรฝ่ายใต้ของ ราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในช่วงนี้ชนชาติจาม แห่งราชอาณาจักรจามปา ถูกชาวเวียดนามรุกราน ชาวจามกลุ่มนี้อพยพเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาครั้งแรก ปรากฏว่ามี "อาสาจาม" ในแผ่นดินนี้ เพื่อการขยายอาณานิคมของกรุงศรีอยุธยา ส่วนหนึ่งต้องมารักษาด่านเมืองชุมพร ซึ่งเป็นเมืองตรี และตั้งชาวจาม เป็นเจ้าเมืองชุมพร และดินแดนแทบนี้ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วย ชาวจาม มีความสามารถในการรบ ที่มีชื่อเสียง เช่น กองอาสาจาม เป็นทหารชั้นดี มีวินัย เชี่ยวชาญการเดินเรือ รับใช้ราชสำนักมานาน และเก่งการค้ามาหลายพันปี

และต่อมาระหว่าง ปี พ.ศ. 2173 - 2199 ในแผ่นดิน พระเจ้าปราสาททองแห่งราชอาณาจักกรุงศรีอยุธยา ได้กวาดต้อนชาวเมืองแถง หรือ (เดียนเบียนฟู) อยู่ในประเทศเวียดนาม และชาวเมืองพงสาลี อยู่ในประเทศลาว มาเป็นพลเมือง เมืองชุมพร เมืองปะทิว(อำเภอปะทิว) เพื่อทำการเกษตรกรรม และเมืองท่าการค้าสำคัญ ตั้งแต่นั้นมา

เดิมชาวจามนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พ.ศ. 1400 นับถือศาสนาพุทธมหายาน และเมื่อค้าขายกับอาหรับก็นับถือ ศาสนาอิสลาม แต่ชาวจามที่มาอยู่เมืองชุมพร ต่อมานับถือ ศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรม ประเพณี เหมือนกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่า 500 -600 ปี ที่ชาวจาม เข้าปกครองเมืองชุมพร และดินแดนแทบนี้จนแทบจะไม่เหลือวัฒนธรรมเดิมเลย เช่น ข้าวต้มใบพ้อ ที่ใช้ในงานมงคล เช่นเดียวกับชาวมุสลิม บ้านกาลอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัญ จังหวัดยะลา ก็สูญหายไม่ได้ใช้ในงานมงคลแล้ว

ภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นแนวยาว และแคบไปตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 222 กิโลเมตร ความกว้างของจังหวัด โดยเฉลี่ยประมาณ 36 กิโลเมตร พื้นที่ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับพื้นที่ราบ พื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัด เป็นเทือกเขาตะนาวศรี และเทือกเขาภูเก็ต ซึ่งเป็นเขตชายแดนไทย-พม่า การที่จังหวัดชุมพรถูกขนาบด้วยภูเขาและทะเล อีกทั้งยังได้รับมรสุมทั้งทางฝั่งทะเลด้านตะวันออก และด้านตะวันตก ทำให้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี เหมาะสมต่อ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ป่าไม้ ดีบุก และปะการัง แม่น้ำที่สำคัญๆ ของจังหวัด ได้แก่ แม่น้ำท่าตะเภาและแม่น้ำหลังสวน นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยลำคลองสายสั้นๆ ไหลจากเทือกเขาทางฝั่งตะวันตกของจังหวัด ไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณปากน้ำชุมพร

ชุมพรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่

อำเภอเมืองชุมพร อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอทุ่งตะโก

โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ เขตอำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว ติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ เขตอำเภอละแม และอำเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับอำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก เขตอำเภอปะทิว อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม จดอ่าวไทย
ทิศตะวันตก เขตอำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ อำเภอสวี อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับจังหวัดระนอง และทิศตะวันตกของอำเภอ ท่าแซะบางส่วนติดต่อกับสหภาพพม่า จังหวัดชุมพร

การเดินทาง

ทางรถยนต์

แผนที่เส้นทางกรุงเทพ-ชุมพร

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางพุทธมณฑล นครปฐม-เพชรบุรี หรือเส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (หมายเลข 35) แล้วแยกที่อำเภอปากท่อ เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยกปฐมพร จากนั้นแยกซ้ายเข้าตัวเมืองชุมพรตามทางหลวงหมายเลข 4001 อีกประมาณ 8 กิโลเมตร

ทางรถประจำทาง

ทางรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาของบริษัท ขนส่ง จำกัด ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ไปชุมพรทุกวัน รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีขนส่งสายใต้ โทร. 02-422-4444 หรือ Call Center 1490 สำหรับเที่ยวกลับจากชุมพรเข้ากรุงเทพฯ ขึ้นรถได้ที่สถานี บ.ข.ส. ชุมพร ถนนท่าตะเภา โทร. (077) 502725 สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. บริษัท โชคอนันต์ทัวร์ โทร. 435-0279, 435-7429 ที่สถานีชุมพร โทร. (077) 511480 2. บริษัท สุวรรณนทีทัวร์ โทร. 435-5026 ที่สถานีชุมพร โทร. (077) 511422

ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

ทางรถไฟ

ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีรถเร็ว และรถด่วนไปจังหวัดชุมพรทุกวัน รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 1690 หรือที่สถานีชุมพร โทร. (077) 511103 ส่วนที่สถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) มีขบวนรถดีเซลรางไปจังหวัดชุมพรทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0 2411 3102 www.railway.co.th

ทางเครื่องบิน

มีสายการบินจำนวน 2 สายการบิน คือ Solar Air โดยสามารถโดยสารจากสนามบินดอนเมือง-ชุมพร เวลา 10:00 น. และสนามบินชุมพร-ดอนเมือง เวลา 14:00 น. โทร. 081 9029466 สายการบิน Nok Air โดยสารจากสนามบินดอนเมือง-ชุมพร เวลา 08:30 น. และสนามบินชุมพร-ดอนเมือง เวลา 10:00 น. โทร. 1318

การเดินทางภายในชุมพร

ในตัวเมืองชุมพรมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งชุมพร โทร. 0 7750 2725, 0 7751 1099

นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวไปยังแหล่งท่องเที่ยว เช่น อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ อำเภอท่าตะโก ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว คิวรถจะอยู่ในสถานีขนส่งและบริเวณรายรอบ

ระยะทางจากอำเภอเมืองชุมพรไปยังอำเภอต่างๆ คือ

อำเภอปะทิว 30 กิโลเมตร

อำเภอท่าแซะ 32 กิโลเมตร

อำเภอสวี 45 กิโลเมตร

อำเภอทุ่งตะโก 62 กิโลเมตร

อำเภอหลังสวน 76 กิโลเมตร

อำเภอละแม 95 กิโลเมตร

อำเภอพะโต๊ะ 115 กิโลเมตร

งานวันผลไม้หลังสวน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนสิงหาคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ของอำเภอหลังสวน กิจกรรมที่สำคัญคือ การประกวดผลไม้ มีตลาดนัดผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เช่น ประกวดผลไม้กวน ตลาดนัดผลไม้ และมีการประกวดเทพีผลไม้ เป็นต้น
งานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวน เป็นประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวน ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปี จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี โดยมีความเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลงมาสู่เมืองสังกัสสะในชมพูทวีป พุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไปรับเสด็จเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางที่สะดวกในสมัยนั้นคือทางน้ำ จึงมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน และต่อมาจึงเกิดเป็นประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้น โดยมีระยะเวลาในการจัดงานประมาณ 5 วัน มีกิจกรรมที่สำคัญคือการแห่เรือพระ ประกอบด้วยเรือพระจากวัดต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และการแข่งขันเรือพายในแม่น้ำหลังสวน
งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 25 ธันวาคม ของทุกปี ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือ “เสด็จเตี่ย” ของชาวชุมพรและพระบิดาของกองทัพ กิจกรรมที่สำคัญในงานประกอบด้วย นิทรรศการพระราชประวัติ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้และการแสดงมหรสพ เป็นต้น
งานโลกทะเลชุมพร จัดขึ้นในระหว่างกลางเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี ณ บริเวณหาดทรายรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร เพื่อกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมที่สำคัญในงานคือ การแข่งขันตกปลา การประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว และการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เป็นต้น

 

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอเมือง

หาดทรายรี อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองชุมพรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางหลวงหมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 20 กิโลเมตร มีรถโดยสารวิ่งจากตัวเมืองถึงชายหาด เป็นหาดทรายที่ยาวและมีทรายสีขาวสะอาดตา มีที่พักและร้านอาหารบริการริมหาด บริเวณใกล้ๆ แนวชายหาดเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรืออันทันสมัยให้กับประเทศไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับอนุสรณ์สถานของพระองค์ประกอบด้วย
ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ (ศาลเก่า)
สวนตำหนักกรมหลวงชุมพร บนเนินเขาเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่
สวนสมุนไพรหมอพร อยู่บริเวณเชิงเขา เป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรที่มีคุณค่า สืบทอดเจตนารมณ์ของ “กรมหลวงชุมพรฯ” หรือ “หมอพร” ของชาวบ้าน
เรือรบหลวงชุมพร เป็นเรือตอปิโดขนาดใหญ่ มีความยาวตลอดลำเรือ 68 เมตร กว้าง 6.55 เมตร เรือลำนี้ปลดประจำการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 กองทัพเรือได้มอบเรือนี้ให้มาตั้ง ณ หาดทรายรี เพื่อเป็นอนุสรณ์ของกรมหลวงชุมพรฯ
เกาะมะพร้าว ห่างจากหาดทรายรี ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเกาะขนาดเล็ก มีหาดทรายสีขาวนวล ยาวประมาณ 50 เมตร อยู่ทางตะวันตกของเกาะ บนเกาะมีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม และมีแนวปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสวยงามอยู่ทางตะวันตกของเกาะด้วย เนื่องจากเกาะมะพร้าวเป็นเกาะสัมปทานรังนกนางแอ่น หากนักท่องเที่ยวต้องการขึ้นไปชมทัศนียภาพบนเกาะ จะต้องแจ้งให้สำนักงานจังหวัดชุมพรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ในการนำชมเกาะ
เกาะละวะ เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ใกล้ๆ กับเกาะมะพร้าว นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือจากเกาะมะพร้าวไปเกาะละวะ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ด้านตะวันตกของเกาะมีแนวปะการังสวยงาม
เกาะทะลุ อยู่ห่างจากปากน้ำชุมพรระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก ยาวประมาณ 100 เมตร ตัวเกาะมีลักษณะเป็นโขดหิน ไม่มีหาดทรายหรือที่ราบ ลักษณะเด่นที่สุดของเกาะทะลุก็คือในตอนกลางของเกาะจะมีช่องทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้ เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นที่ใช้เวลานับแสนๆ ปี นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือจากหาดทรายรีไปเกาะทะลุได้
อ่าวทุ่งมะขาม แบ่งเป็นอ่าวทุ่งมะขามนอกและอ่าวทุ่งมะขามใน โค้งอ่าวมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วง วางเรียงกันโดยที่ตรงกึ่งกลางเป็นแหลมหิน ซึ่งประกอบไปด้วยก้อนหินใหญ่น้อยวางอยู่อย่างแปลกตา เป็นจุดแบ่งเขตอ่าวทั้ง 2 ด้าน เหนือคืออ่าวทุ่งมะขามในมีหาดทรายสีขาวทอดตัวขนานอยู่กับทิวมะพร้าวยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ถัดไปจากแหลมหิน คืออ่าวทุ่งมะขามนอก มีโค้งอ่าวซึ่งประกอบด้วยหาดทรายสีขาวนวลทอดตัวยาวไปทางใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร ตลอดแนวชายหาดหนาแน่นไปด้วยต้นมะพร้าว ตอนใต้สุดเป็นที่ตั้งของวัดสุวรรณคูหาวารีวงศ์ หรือวัดโพงพาง บริเวณวัดนอกจากจะร่มรื่นอยู่ภายใต้เงามะพร้าวแล้ว ด้านหลังวัดยังมีหน้าผาหินขนาดกว้างประมาณ 30 เมตร ยาวประมาณ 80 เมตร หันหน้าออกสู่ทะเล
อ่าวทุ่งมะขามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดว่ามีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง การเดินทางไปอ่าวทุ่งมะขามใช้เส้นทางสาย 4119 และ4098 ผ่านหาดทรายรีเลี้ยวขวาไปตามถนนราดยางประมาณ 6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงบริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรก็จะถึงอ่าวทุ่งมะขามใน และหากย้อนกลับมาสู่ถนนราดยางแล้วตรงไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณป้ายบอกทางไปวัดโพงพางอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงอ่าวทุ่งมะขามนอก รวมระยะทางจากจังหวัดไปอ่าวทุ่งมะขามในและอ่าวทุ่งมะขามนอก ประมาณ 27 กิโลเมตร และ 31 กิโลเมตรตามลำดับ
หาดภราดรภาพ อยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพรไปตามทางหลวงหมายเลข 4119 และ 4098 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร หาดภราดรภาพเป็นหาดขนาดใหญ่ที่มีความยาวทอดขนานไปกับแนวถนนที่หนาแน่นด้วยต้นมะพร้าวตลอดเส้นทาง ในบริเวณนี้มีร้านอาหารและบังกาโลมากมายตลอดรายทาง
เกาะมัตรา (เกาะตังกวย) เป็นเกาะขนาดใหญ่มีหาดทรายสีขาวนวล มีแนวหินวางเรียงอยู่ประปราย 2 แห่ง ทางตอนกลางฝั่งตะวันตก 1 แห่ง และตอนใต้ของเกาะ 1 แห่ง เหมาะสำหรับตั้งแคมป์ เกาะมัตรานอกจากจะมีแนวปะการังเรียงตัวอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะแล้ว ยังมีปูชนิดหนึ่งคือ “ปูไก่” ซึ่งชอบปีนต้นไม้และส่งเสียงร้องได้เหมือนลูกไก่ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตอนกลางทางทิศตะวันตกของเกาะมีบังกาโลและร้านอาหารไว้บริการด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเกาะมัตรา โดยใช้เรือประมงขนาดเล็กจากหาดภราดรภาพถึงเกาะมัตรา ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
หาดผาแดง ห่างจากหาดภราดรภาพไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกตาแห่งหนึ่ง คือ เป็นหน้าผาดินแดงสูงประมาณ 10 เมตร สามารถนั่งชมทะเลเกาะแก่ง และหาดทรายได้อย่างทั่วถึง และหาดทรายด้านล่างประกอบด้วยหินชนิดต่างๆ ที่สวยงาม และมีสถานที่พักและร้านอาหารไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย
หาดคอสน เป็นหาดทรายผสมดินเลนที่มีหอยทะเลชุกชุม เช่น หอยราก หอยกระปุก หอยขาว และหอยแครงน้อย เป็นต้น หาดคอสนอยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพรไปตามถนนสายชุมพร-ปากน้ำชุมพร (สายเก่า) อีกประมาณ 3 กิโลเมตร
ปากน้ำชุมพร อยู่ห่างจากตัวเมืองตามถนนหมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชุมพร เพราะเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดชุมพร จากปากอ่าวของปากน้ำชุมพร ออกสู่ทะเลจะมีเกาะที่น่าสนใจ คือ
เกาะเสม็ด เป็นเกาะขนาดเล็ก ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ หากเดินทางไปโดยเรือประมงจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที
เกาะทองหลาง อยู่ใกล้กับเกาะลังกาจิว เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยเหมาะสำหรับไปตั้งแคมป์พักแรมอีกแห่งหนึ่ง มีเพิงหินขนาดเล็กและขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป และมีแนวปะการังที่สวยงามอยู่รอบๆ บริเวณเกาะ
เกาะลังกาจิว (เกาะรังนก) ตั้งอยู่ด้านหลังของเกาะทองหลาง เป็นเกาะที่มีนกนางแอ่นทำรังนกมาก มีผู้ได้รับสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่นมานานปี ผู้สนใจจะเดินทางไปดูรังนกที่เกาะนี้ ต้องติดต่อขออนุญาตเจ้าของสัมปทาน คือ บริษัทรังนกแหลมทอง โทร. (077) 501645 ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ในตัวเมืองชุมพรเสียก่อน
เกาะแรด เป็นเกาะที่มีรูปร่างเหมือนแรดอยู่ทางด้านใต้ของทะเลชุมพร บริเวณรอบๆ เกาะเหมาะแก่การดำน้ำชมความงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเล เช่น แนวปะการังที่สมบูรณ์และสวยงาม รวมทั้งดอกไม้ทะเลสีสวยสด และฝูงปลานานาชนิด
เกาะกะโหลก อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอ่าวชุมพร ห่างจากฝั่งประมาณ 16 กิโลเมตร
อ่าวพนังตัก จากตัวเมืองไปตามถนนสามแก้ว ผ่านเข้า ต. นาชะอัง ประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงอ่าวพนังตัก บริเวณอ่าวกว้างขวางเต็มไปด้วยทิวมะพร้าว ยังคงมีความงดงามตามธรรมชาติ เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ปลายอ่าวมีเนินเขา จากจุดนั้นจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ อ่าวพนังตักเป็นแหล่งหอย ปู ปลา ชุกชุม และเป็นบริเวณที่มีหาดทรายทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตา กรมประชาสงเคราะห์ได้สร้างสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านอู่ทองพนังตัก เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ณ บริเวณอ่าวแห่งนี้
อ่าวพนังตัก จากตัวเมืองไปตามถนนสามแก้ว ผ่านเข้า ต. นาชะอัง ประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงอ่าวพนังตัก บริเวณอ่าวกว้างขวางเต็มไปด้วยทิวมะพร้าว ยังคงมีความงดงามตามธรรมชาติ เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ปลายอ่าวมีเนินเขา จากจุดนั้นจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ อ่าวพนังตักเป็นแหล่งหอย ปู ปลา ชุกชุม และเป็นบริเวณที่มีหาดทรายทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตา กรมประชาสงเคราะห์ได้สร้างสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านอู่ทองพนังตัก เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ณ บริเวณอ่าวแห่งนี้
ท่าเรือไปเกาะเต่า นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเกาะเต่า (อยู่ในเขตอำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สามารถใช้บริการเรือโดยสารที่ท่าสะพานท่ายาง ซึ่งห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 7 กิโลเมตร มีรถสองแถวจากตัวเมืองชุมพรไปท่ายาง และมีเรือออกจากท่ายางไปบ้านแม่หาดที่เกาะเต่าทุกวัน วันละ 1 เที่ยว เวลา 24.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เที่ยวกลับเรือออกจากเกาะเต่า เวลา 10.00 น. ถึงชุมพร เวลา 15.00 น. ค่าโดยสารคนละ 150 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 200 บาท หรือเดินทางโดยเรือเร็ว ซึ่งเป็นเรือของโรงแรมจันทร์สมชุมพร ออกจากท่าเรือบางคอย เที่ยวไปเรือออก เวลา 08.30 น. ถึงเกาะเต่าเวลา 11.00 น. เที่ยวกลับเรือออก เวลา 10.30 น. ถึงชุมพร เวลา 12.00 น. ค่าโดยสารคนละ 400 บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. (077) 521755
อนุสาวรีย์ยุวชนทหารครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง อยู่ริมถนนด้านซ้ายมือของทางหลวงสายชุมพร-ปากน้ำ (สาย 4119) ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 5 กิโลเมตร อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่ความกล้าหาญของ วีรชนชาวชุมพร ที่แสดงความกล้าหาญในการต่อสู้กับกองทหารญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2484
ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร ตามทางหลวงหมายเลข 4098 และ 4119 เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างบ้านสร้างเมือง และเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดชุมพร
วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 8 กิโลเมตร ไปตามถนนราดยาง 6 กิโลเมตร และต่อด้วยถนนลูกรังอีก 2 กิโลเมตร วัดนี้มีพระภิกษุที่มีอายุเกือบ 100 ปี คือ หลวงปู่สงฆ์ จันทสโร เกจิอาจารย์ชื่อดังที่มรณภาพแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อย เชื่อกันว่าเป็นพระภิกษุที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของชาวชุมพรและชาวจังหวัดใกล้เคียง
วัดสามแก้ว อยู่ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ด้วยศิลปะแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมอิสลามกับศิลปะไทย ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือพระยาอนุศาสน์จิตรกร ช่างเขียนฝีมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่
เขาเจ้าเมือง ถัดจากหาดทรายรีไปตามถนนราดยาง เลียบริมทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร แยกขวาไปตามถนนราดยางอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายขึ้นเนินเขาอีกประมาณ 400 เมตร เขาเจ้าเมืองเป็นสถานที่ที่ทางจังหวัดชุมพรปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจุดชมวิว โดยมีศาลาชมวิว ลานจอดรถ ศาลาพักร้อน และมีห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยว จากด้านบนจะเห็นสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามในระยะไกลได้
ถ้ำแก้วโครำ อยู่ในเขตบ้านเขาวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร ประมาณ 25 กิโลเมตร หรือจากสี่แยกปฐมพรไปตามถนนสายเอเซียหมายเลข 41 ผ่านวัดขุนกระทิง สวนผลไม้ ไร่กาแฟ ถึงโรงเรียนเขาวงเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ผ่านบ้านสระยักษ์ บ้านห้วยลึก และเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ควรติดต่อหาคนนำทางเข้าถ้ำ จากบ้านห้วยลึกเดินทางไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงทางขึ้นถ้ำ ซึ่งเป็นทางชันค่อนข้างลำบาก ต้องปืนขึ้นใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยเป็นประกายระยิบระยับ มีผู้เชื่อว่าในถ้ำแห่งนี้มีเลียงผา หรือ “โครำ” อาศัยอยู่ โดยสังเกตจากร่องรอยที่มันทิ้งไว้
ถ้ำเขาขุนกระทิง ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 565 ห่างจากตัวจังหวัดชุมพรประมาณ 12 กิโลเมตร ตามเส้นทางสาย 41 (ชุมพร-หลังสวน) ถ้ำเขาขุนกระทิงเป็นถ้ำขนาดเล็ก 2 ถ้ำ อยู่ห่างกันประมาณ 30 เมตร ปากถ้ำสูงจากพื้นดินประมาณ 25 เมตร มีบันไดซีเมนต์ขึ้นสู่ปากถ้ำทั้งสองแห่ง บริเวณหน้าผาระหว่างทางเดินเชื่อมทั้งสองถ้ำมีภาพลายเขียนสีรูปทรงเรขาคณิต สันนิษฐานว่าเป็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์
วนอุทยานเขาพาง อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองชุมพรกับอำเภอท่าแซะ ห่างจากตัวเมืองชุมพรไปตามเส้นทางสายชุมพร-ท่าแซะ (ทางหลวงหมายเลข 4) ประมาณ 12 กิโลเมตร ภายในวนอุทยานเขาพางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ด้านหน้าจะเป็นซุ้มประตูวนอุทยานและศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งสร้างขึ้นอย่างสวยงาม ด้านหลังเป็นภูเขาขนาดย่อม มีเนื้อที่ ประมาณ 800 ไร่ อยู่ในระหว่างการพัฒนาเป็นจุดชมวิว และเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้นชมวิวบนภูเขาได้โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที หากจะเดินทางขึ้นภูเขาโดยรถยนต์ จะต้องอ้อมขึ้นทางด้านหลัง บริเวณป้ายบอกทางของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอหลังสวน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ชุมพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะพลา ห่างจากตัวเมืองชุมพร ประมาณ 65 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ตรงข้ามกับทางเข้าอำเภอหลังสวน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 75 ไร่ เป็นสวนภูเขาซึ่งลักษณะส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติ บนเขามีศาลาพักเป็นระยะ และมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนเขาด้วย
ถ้ำเขาเงิน ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ชุมพร ภายในถ้ำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายกระโจมที่มีปล่องทะลุถึงด้านบน บริเวณหน้าถ้ำมีเจดีย์วัดถ้ำเขาเงิน ซึ่งเดิมมีแต่ฐานพระเจดีย์อยู่บนโขดหินหน้าถ้ำ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคถึงถ้ำเขาเอน (ชื่อเดิม) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2432 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระยาจรูญราชโภคากร ผู้ว่าราชการเมืองหลังสวนในสมัยนั้น ปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ขึ้นไว้ และให้เปลี่ยนนามถ้ำใหม่ เรียกว่า “วัดถ้ำเขาเงิน” และโปรดเกล้าฯ ให้สลักพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ไว้ด้วย
เกาะพิทักษ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางน้ำจืด เป็นเกาะขนาดเล็ก ห่างจากฝั่ง ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีโขดหินสวยงามและมีหมู่บ้านชาวประมงกระจายอยู่รอบเกาะทางทิศตะวันออกของเกาะ มีหาดทรายขนาดเล็กๆ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยเรือประมงจากบริเวณปากน้ำตะโก เมื่อยามน้ำลดสามารถเดินจากฝั่งถึงตัวเกาะได้
ถ้ำเขาเกรียบ อยู่ในเขตตำบลบ้านควน ห่างจากตัวเมืองชุมพรตามทางหลวงหมายเลข 4 (ชุมพร-หลังสวน) ประมาณ 85 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร มีสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเกรียบอยู่บริเวณเชิงเขา ทางขึ้นถ้ำเป็นบันไดประมาณ 370 ขั้น ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ซึ่งกล่าวว่าเป็นพระพุทธรูปที่ผุดขึ้นมา นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก
หาดคอเขา ตั้งอยู่ที่ตำบลนาพญา เป็นหาดทรายที่มีความสวยงามและสะอาด เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและท้องทะเล ถัดจากชายหาดขึ้นมาจะเป็นเนินเขาที่เขียวครึ้มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์เทพนิมิตร (วัดคอเขา) ทั่วอาณาบริเวณนอกจากจะสมบูรณ์ไปด้วยสภาพธรรมชาติแล้ว ยังมีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่และพระรูปเจ้าแม่กวนอิม ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้อีกด้วย หาดคอเขาอยู่ห่างจากอำเภอหลังสวน ประมาณ 15 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้อย่างสะดวก บนถนนราดยางประมาณ 5 กิโลเมตร ต่อด้วยถนนลูกรังอีกประมาณ 10 กิโลเมตร
ปากน้ำหลังสวน ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ ห่างจากที่ว่าการอำเภอหลังสวนประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นชุมชนของชาวประมง ซึ่งนอกจากจะมีท่าเทียบเรือและสะพานปลาแล้ว ชายหาดบริเวณปากน้ำหลังสวนยังมีร้านอาหาร และบังกะโลที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย
น้ำตกห้วยเหมือง น้ำตกผางาม น้ำตกสามเหว น้ำตกทั้งสามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเหมือง ตำบลนาขา อยู่ห่างจากตัวเมืองตามเส้นทางสายชุมพร-หลังสวน ประมาณ 65 กิโลเมตร เลี้ยวขวาก่อนถึงอำเภอหลังสวนประมาณ 10 กิโลเมตร บริเวณบ้านในเหมืองไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความสวยงามมาก การเดินทางควรใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับรายละเอียดการเดินทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากที่ว่าการอำเภอหลังสวน โทร. (077) 541009

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอสวี

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เป็นศูนย์ทดลองปลูกมะพร้าวพันธุ์ MAWA ซึ่งเป็นพันธุ์ผสมระหว่างพ่อพันธุ์อาฟริกา กับแม่พันธุ์มาเลเซีย บริเวณศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้มีเนื้อที่ 1,700 ไร่ ด้านหน้าเป็นที่ทำการและบ้านพัก ด้านหลังเป็นสวนที่ทำการทดลอง โดยมีแปลงพืชแซม เช่น พริกไทย กาแฟ โกโก้ ปลูกสลับกับแปลงมะพร้าว
วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 48 กิโลเมตร ตามเส้นทางชุมพร-หลังสวน ประมาณกิโลเมตรที่ 37.5 แยกขวาไปตามถนนราดยางอีก 500 เมตร จะถึงวัดพระธาตุถ้ำขวัญเมือง ซึ่งเป็นวัดในนิกายธรรมยุติ บริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้ จุดที่นักท่องเที่ยวสนใจ คือ เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสร้างอยู่บนยอดเขาหินปูนขนาดเล็ก บริเวณโดยรอบฐานเจดีย์เป็นลานกว้าง สามารถใช้เป็นจุดชมภูมิทัศน์ได้โดยรอบ
วัดพระธาตุสวี ตั้งอยู่ติดแม่น้ำสวี ห่างจากตัวจังหวัดชุมพรตามทางหลวงหมายเลข 41 (ชุมพร-หลังสวน) ประมาณ 47 กิโลเมตร มีตำนานกล่าวว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เสด็จยกทัพมาพักรี้พลอยู่ในเขตอำเภอสวี ได้พบเหตุการณ์ประหลาดคือ มีกาเผือกและกาอื่นๆ จับกลุ่มส่งเสียงร้องเหนือกองอิฐปรักหักพัง จึงรับสั่งให้รื้อเศษอิฐที่หักพังทับถมกันออก พบฐานพระเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดลึกลงไปพบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่แทนเจดีย์องค์เดิม ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2459 ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ โดยการสร้างพระธาตุครอบเจดีย์องค์เดิม ส่วนด้านหน้าพระธาตุซึ่งติดกับแม่น้ำสวี มีศาลเจ้าภายในเป็นรูปปั้นคนนั่งขนาดเท่าคนจริง ชาวอำเภอสวีเรียกว่า ศาลพระเสื้อเมือง
 หาดทรายรีสวี เป็นหาดทรายที่สวยที่สุดในอำเภอสวี ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน เป็นชายหาดขนาดใหญ่ ทอดตัวยาวขนานกับทิวมะพร้าวเป็นแนวยาว เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง มาหาดทรายรีสวีได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้ทางหลวงสายชุมพร-สวี (หมายเลข 41) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราดยางตามเส้นทางสวี-บ่อคา ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ 6 กิโลเมตร
ถ้ำทิพย์ปรีดา เป็นภูเขาหินมีลำธารไหลผ่านด่านหน้า บริเวณภูเขามีถ้ำน้อยใหญ่ประมาณ 40 ถ้ำ แต่ละถ้ำมีความงดงาม บางถ้ำมีแอ่งน้ำอยู่ภายในด้วย ถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเขาค่าย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้อย่างสะดวก ตามเส้นทางเขาปีบ-เขาทะลุ ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนลูกรัง ประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงสี่แยกห้วยแก้ว เลี้ยวซ้ายไปตามถนนในหมู่บ้านอีก 6 กิโลเมตร ก็จะถึงถ้ำทิพย์ปรีดา รวมระยะทางจากตัวจังหวัดไปถ้ำประมาณ 70 กิโลเมตร

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอท่าแซะ

วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ อยู่ในตำบลสลุย ห่างจากอำเภอท่าแซะ ตามทางหลวงสายเพชรเกษม ประมาณ 13 กิโลเมตร ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 466-468 หรือจากสี่แยกปฐมพรไปตามถนนเพชรเกษม ประมาณ 30 กิโลเมตร อยู่ริมถนนทางขวามือก่อนถึงตัวเมืองชุมพร วนอุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 7,010 ไร่ มีบรรยากาศเป็นสวนป่าร่มรื่นในบริเวณนี้มีน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะแก่การพักผ่อน
ศาลพ่อตาหินช้าง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลสลุย อยู่ริมเชิงเขาติดกับถนนเพชรเกษมระหว่างกิโลเมตรที่ 453-454 เป็นศาลที่ประดิษฐานเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้เดินทาง
ถ้ำรับร่อ (วัดเทพเจริญ) ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าข้าม จากสี่แยกปฐมพรไปประมาณ 23 กิโลเมตร ถึงสี่แยกท่าแซะ แยกซ้ายไปตามเส้นทางสาย 3181 อีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงที่ว่าการอำเภอท่าแซะ จากนั้นไปทางทิศตะวันตกอีก 15 กิโลเมตร เป็นทางดินลูกรังผ่านหมู่บ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้ามไปยังวัดเทพเจริญ หรือวัดถ้ำรับร่อ ถึงบริเวณวัดมีถ้ำต่างๆ ทั้งหมด 8 ถ้ำ เป็นถ้ำที่ตั้งบนเนินเขา กล่าวกันว่ามีปริศนาลายแทงขุมทรัพย์อยู่ในถ้ำถึง 2 แห่ง คือ ถ้ำต้นทาง (ชื่อถ้ำเอเต) และถ้ำตอนที่ลึกเข้าไปอีก ซึ่งมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยคือพระปู่หลักเมือง ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3.5 เมตร สันนิษฐานว่าสร้างในราวปี พ.ศ. 548 โดยมีประวัติเล่าว่าสร้างครั้งเมื่อสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดีย ซึ่งแล่นเรือออกแสวงหาที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในทุกหนทุกแห่ง และเมื่อพบที่ตั้งวัดรับร่อซึ่งมีถ้ำสวยงาม จึงบัญชาให้สร้างพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ภายในถ้ำ

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอปะทิว

หาดทุ่งวัวแล่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอำเภอนี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลสะพลี ห่างจากตัวจังหวัดชุมพรไปตามถนนราดยางสายชุมพร-หาดทุ่งวัวแล่น ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ทางตอนใต้สุดของอำเภอปะทิว เป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียด ลักษณะหาดค่อยๆ ลาดเอียงลงทีละน้อย จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากที่สุดแห่งหนึ่ง ทางด้านใต้ของหาดบริเวณเชิงเขา “โพธิ์แบะ” มีแนวหาดหินใต้น้ำเป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร เพราะมีสาหร่าย ฟองน้ำ ดอกไม้ทะเล และปลาทะเลนานาชนิด บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น มีร้านอาหารและสถานที่พักตากอากาศอยู่หลายแห่งไว ้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการดำน้ำชมความงามของโลกใต้ทะเล บริเวณเกาะแก่งหน้าหาดทุ่งวัวแล่น ก็สามารถเช่าเรือและอุปกรณ์ดำน้ำได้ที่ รีสอร์ทบริเวณชายหาด จากหาดทุ่งวัวแล่นนักท่องเที่ยว สามารถที่จะเช่าเรือไปชมเกาะต่างๆ ได้เช่น
เกาะจระเข้ เป็นเกาะขนาดเล็กห่างจากฝั่งประมาณ 11 กิโลเมตร ด้านตะวันตกของเกาะมีหาดหิน รอบๆ เกาะมีปะการัง และดอกไม้ทะเลสวยงามมาก เกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่น่าเที่ยวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับการดำน้ำ
เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เป็นเกาะขนาดกลางอยู่ทางด้านใต้ของหาดทุ่งวัวแล่น ห่างจากฝั่งประมาณ 17 กิโลเมตร บนเกาะไม่มีหาดทราย เป็นเขตสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น รอบๆ เกาะมีแนวหินและถ้ำใต้น้ำ มีแนวปะการังสวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำลึก นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะไปเที่ยวที่เกาะแห่งนี้ ต้องติดต่อขออนุญาตที่บริษัท นกนางแอ่นแหลมทอง สาขาชุมพร โทร. (077) 501646
ถ้ำน้ำลอด เขาพลู อยู่ในเขตบ้านทุ่งยอ ตำบลชุมโค อยู่ในเส้นทางสายอำเภอปะทิว-น้ำตกทุ่งยอ เป็นถ้ำที่สวยงามด้วยหินงอกหินย้อย ที่พื้นถ้ำมีธารน้ำไหลเป็นทางซึ่งสันนิษฐานเกิดจากหยดน้ำฝนซึมผ่านปล่อง ซึ่งมีอยู่มากเป็นระยะๆ เหนือเพดานถ้ำ ถ้ำนี้มีแนวยาวไปทะลุปากถ้ำอีกด้านหนึ่งได้ ปากถ้ำน้ำลอดก่อนถึงบันไดทางลงไปถ้ำมีกุฏิหลวงพ่อจีต ปุญญสโร ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน มีประวัติที่น่าสนใจว่าพระภิกษุรูปนี้รู้วันมรณภาพของตัวท่านเอง เมื่อมรณภาพแล้วศพอยู่ในหีบเป็นเวลานานถึง 9 เดือนเศษ ศพก็ไม่เน่าเหม็น บรรดาลูกศิษย์ได้ช่วยกันบูรณะอาสน์ที่มรณะของท่านไว้ให้คงสภาพเดิม
น้ำตกทุ่งยอ อยู่ห่างจากอำเภอปะทิวประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็กบริเวณรอบๆ ร่มรื่นด้วยเงาไม้ มีร้านขายอาหารเครื่องดื่ม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามแห่งหนึ่ง
อ่าวบ่อเมา (อ่าวบ่อมูล) จากน้ำตกทุ่งยอมีทางไปอ่าวบ่อเมา เป็นอ่าวกว้างชายหาดยาว ริมทะเลเป็นทิวสนมีบรรยากาศที่สงบเงียบ จากอ่าวบ่อเมานักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือไปเกาะไข่ ซึ่งอยู่ห่างจากหาดบ่อเมาประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นเกาะขนาดเล็ก เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางทิศตะวันตกของเกาะมีหาดทรายที่สวยงาม ด้านเหนือมีแนวปะการังหลากชนิด และรอบๆ เกาะมีปลาชุกชุม ทะเลบริเวณเกาะไข่เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลา
แหลมแท่น อยู่บริเวณอ่าวบ่อเมา ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปตามเส้นทางสวนมะพร้าวอีกประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดชุมพรประมาณ 60 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยๆ ที่ยื่นล้ำออกไปในทะเล มีลานหินขนาดใหญ่ที่สามารถนั่งชมทัศนียภาพของอ่าวบ่อเมาได้อย่างชัดเจน
หาดสะพลี ตั้งอยู่บริเวณอ่าวสะพลี อยู่ถัดจากอ่าวทุ่งวัวแล่นไปอีก 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองชุมพร ไปตามถนนราดยางสายชุมพร-สะพลี ประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงชื่อบ้านท่าเสม็ด ซึ่งมีฝีมือขึ้นชื่อในการทำกะปิ
ถ้ำพิสดาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลทรัพย์ เป็นถ้ำขนาดกลาง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม อยู่ห่างจากถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (ทางหลวงหมายเลข 3201) ประมาณ 6 กิโลเมตร
ถ้ำเขาทะเลทรัพย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ เป็นถ้ำที่เกิดในเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตัวถ้ำสามารถเดินทะลุผ่านได้และเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำทะเลทรัพย์ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ การเดินทางไปถ้ำเขาทะเลทรัพย์ใช้ทางหลวงหมายเลข 3201 จากอำเภอปะทิวประมาณ 11 กิโลเมตร จากนั้นแยกขวามือเข้าไปอีกประมาณ 200 เมตร

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอละแม

บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลสวนแตง ห่างจากตัวอำเภอตามทางหลวงสาย 41 ประมาณ 7 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นบ่อน้ำร้อน 3 บ่อ ในบริเวณเดียวกันมีถ้ำอยู่ 4 ถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก
หาดตะวันฉาย เป็นชายหาดขนาดกว้าง เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างยิ่ง หาดแห่งนี้ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลละแม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถยนต์จากถนนเพชรเกษม บริเวณสี่แยกทุ่งสวรรค์ ผ่านตัวอำเภอละแม และเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอพะโต๊ะ

น้ำตกเหวโหลม ตั้งอยู่ที่บ้านบกไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลปากทรง ห่างจากที่ว่าการอำเภอตามถนนราดยางสายพะโต๊ะ-ราชกรูด (ทางหลวงหมายเลข 4006) ประมาณ 16 กิโลเมตร มีป้ายบอกทางไปน้ำตกตามถนนลูกรังอีก 6 กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ประกอบด้วย น้ำตก 2 ชั้น ซึ่งน้ำตกชั้นที่ 2 เป็นน้ำตกชั้นที่สวยที่สุด มีความสูงประมาณ 40 เมตร กว้างประมาณ 25 เมตร ไหลลงมาจากหน้าผาหินแกรนิต สู่แอ่งน้ำขนาดกลางที่เต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่ แล้วไหลลัดเลาะเป็นลำธารอันคดเคี้ยวผ่านตัวอำเภอพะโต๊ะ ลงสู่แม่น้ำหลังสวน จากน้ำตกนี้นักท่องเที่ยวสามารถล่องแพตามคลองบกไฟ เพื่อชมสภาพธรรมชาติได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวยังมีน้ำตกขนาดย่อม คือ น้ำตกเหวตาจันทร์ และน้ำตกเหวรูอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ โทร. 579-4847 หรือติดต่อโดยตรงที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพะโต๊ะ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86180
แก่งบกไฟ อยู่บนถนนสายพะโต๊ะ-ราชกรูด หมู่ที่ 4 จะถึงก่อนน้ำตกเหวโหลม ทางเข้ามีป้ายบอกไว้ที่ หน้าโรงเรียนปากทรงเข้าไปประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นเกาะแก่งกลางลำคลองบกไฟที่มีโขดหินน้อยใหญ่ผุดขึ้นกลางลำธาร

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอทุ่งตะโก

หาดอรุโณทัย ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำตะโก เป็นชายหาดขนาดใหญ่ มีความยาวตลอดแนวประมาณ 6 กิโลเมตร ถัดจากชายหาดหนาแน่นไปด้วยทิวสน ใกล้กันเป็นที่ตั้งของศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ด้านข้างศาลฯ มีซากเต่ามะเฟืองขนาดใหญ่บรรจุอยู่ในครอบแก้ว การเดินทางสู่หาดอรุโณทัยใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ 50 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายบริเวณสี่แยกเขาปีบ-ปากน้ำตะโก เข้าไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร และจากจุดนี้สามารถเช่าเรือไปเที่ยวชมหมู่เกาะบริเวณหน้าอ่าวได้ เช่น เกาะพิทักษ์ เกาะคราม เกาะราวบันทัด เกาะมะพร้าว เป็นต้น
อุทยานแห่งชาติคลองเพรา (อยู่ในระหว่างการดำเนินการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานฯ) มีเนื้อที่ประมาณ 793,125 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัดคือ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติคลองเพรา จากสี่แยกปฐมพรใช้ทางหลวงหมายเลขที่ 41 (สายชุมพร-สุราษฎร์ธานี) ประมาณ 55 กิโลเมตร แล้วแยกขวาตรงกิโลเมตรที่ 57 ตรงข้ามกับทางเข้าบ้านน้ำจืดไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตร จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกคลองเพรา ถ้ำธารลอดใหญ่ ถ้ำธารลอดเล็ก น้ำตกท้ายเหมือง ฯลฯ ในบริเวณอุทยานฯ มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยวโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 579-0529, 579-4842
น้ำตกทับช้าง เป็นน้ำตกที่สวยงามในบริเวณอุทยานแห่งชาติคลองเพรา บริเวณรอบน้ำตกเป็นป่าเขา ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ธรรมชาติและมีสัตว์ป่าอาศัยชุกชุม การเดินทางเข้าน้ำตกมีทางแยกขวาจากทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณป้อมตำรวจสามหม้าย เขตอำเภอหลังสวน เข้าไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ 15 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 65 กิโลเมตร
แผนที่ท่องเที่ยว
แผนที่ชุมพร