เกาะเต่า เกาะนางยวน

  • แผนที่เกาะเต่า
  • ข้อมูลทั่วไป
  • การเดินทาง
  • สถานที่ท่องเที่ยว

เกาะเต่า เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวอยู่กลางอ่าวไทย พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็น ภูเขา มีพื้นที่ราบอยู่เพียง 30%ของตัวเกาะ มีเนื้อที่ประมาณ 12,225 ไร่ หรือประมาณ 17.9 ตร.กม. พื้นที่ทั้งหมดประกอบด้วยเกาะ 3 เกาะ คือ เกาะเต่า เกาะนางยวน และเกาะกงทรายแดง มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี มีด้วยกัน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหาดทรายรี บ้านแม่หาด และ บ้านโฉลก บ้านเก่า และด้วยระยะห่างจาก ปากน้ำชุมพร 85 กิโลเมตร ห่างจาก อ่าวบ้านดอน สุราษฎร์ธานี 120 กิโลเมตร และห่าง เกาะพะงัน ซึ่งถือเป็น เกาะ ที่อยู่ใกล้ที่สุด 45 กิโลเมตร นั่นก็ทำให้ เกาะเต่ากลายเป็น เกาะกลาง ทะเลหลวง ที่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยว เกาะเต่า มีรูปคล้ายเม็ดถั่ว ลักษณะเว้าแหว่งเป็นอ่าวอยู่มากมายมีความงดงามตามธรรมชาติด้วยอ่าวถึง 11 อ่าว แหลม 10 แหลม มีแนวปะการัง ยาวถึง 8 กม. ด้วยความที่เป็นเกาะที่อยู่ไกลจากแผ่นดินใหญ่มาก มีสภาพธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ในอดีตบริเวณชายหาดรอบๆ เกาะเต่าจึงเต็มไปด้วยเต่าที่มาหาแหล่งวางไข่เป็นจำนวนมาก อันเป็นที่มาของชื่อ “เกาะเต่า” นั่นเอง ปัจจุบันเกาะเต่าเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะเต่าประกอบด้วยเกาะ 2 เกาะ ที่อยู่ห่างกันเพียง 480 เมตร คือ เกาะเต่าและเกาะนางยวน เฉพาะเกาะเต่ามีเนื้อที่ประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร มีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่ว พื้นที่เกือบทั้งหมดของเกาะเป็นภูเขา มีชายหาดและอ่าวเว้าแหว่งต่างๆ มากมายถึง 11 อ่าว และมีแหลมหินถึง 10 แหลม มีชายฝั่งยาว 28.6 กิโลเมตร และมีแนวปะการังยาวถึง 8 กิโลเมตร สภาพปะการังมีความกว้างเฉลี่ยถึง 200 เมตรบนเกาะมีถนนคอนกรีตเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักเพียงสายเดียว ทอดยาวจากหัวเกาะถึงท้ายเกาะ รวมความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร และมีถนนดินลูกรังที่ผู้ประกอบการที่พักแห่งต่างๆ สร้างขึ้น แยกจากถนนสายหลักอีกหลายสาย ปัจจุบันมีกิจการที่พักและบังกะโลเปิดให้บริการอยู่มากมายร่วมร้อยแห่ง กระจายอยู่ทั่วเกาะ

เดิมทีเกาะเต่าเป็นเกาะที่กรมราชทัณฑ์ ใช้เป็นที่กักขังนักโทษการเมือง และที่สำคัญคือเป็นเกาะที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสในปี พ.ศ. 2442 ทรงชื่นชมและสลักพระปรมาภิไธยย่อของพระองค์บนหินที่ บ้านหาดทรายรี หลังจากการยกเลิกการเป็นสถานที่กักขังนักโทษแล้ว ได้มีประชาชนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทำสวนมะพร้าว การประมง และค้าขาย ในอดีตได้มีนักเดินทางที่อาศัยการโดยสารเรือหาปลามายังเกาะเต่า และพูดกันปากต่อปากว่าเป็นเกาะสวรรค์ จึงมีคนเริ่มทยอยเดินทางมาเกาะเต่า เมื่อพบว่าธรรมชาติหาดทราย ท้องทะเลนั้นสวยงามมาก จึงมีผู้บุกเบิกกิจกรรมดำน้ำขึ้น ทำให้เกาะเต่าเป็นที่เลื่องชื่อในการดำน้ำ มีโรงเรียนสอนดำน้ำมากมายที่สามารถผลิตนักดำน้ำได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และกลายเป็นจุดมุ่งหมายหลักของคนที่รักการท่องโลกใต้ทะเล ในการเดินทางเข้ามาเพื่อเรียนและดำน้ำบริเวณเกาะเต่า และถึงแม้ว่าเกาะเต่าจะอยู่ในทะเลด้านที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง พัดผ่านมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน มีนาคม แต่ก็มีเกาะน้อยใหญ่ ช่วยกำบังคลื่นลมทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังเกาะเต่าได้ตลอดปี

การเดินทางไปเกาะเต่า

นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเกาะเต่าจากชุมพร สามารถใช้บริการเรือโดยสารดังนี้ ท่าเรือท่ายาง ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถขึ้นรถสองแถวที่สหกรณ์หน้าตลาดเทศบาล ตัวเมืองชุมพร ไปท่าเรือท่ายาง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที มีเรือให้บริการดังนี้

บริษัท รุ่งนภาทัวร์ จำกัด มีบริการเรือนอนเป็นเรือประมง 2 ชั้น ออกจากท่าเรือท่ายาง จังหวัดชุมพร ไปหาดแม่หาดที่เกาะเต่าทุกวัน เรือออกจากท่ายางเวลา 24.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และเที่ยวกลับเรือออกจากเกาะเต่า เวลา 22.00 น. ถึงชุมพร เวลา 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ค่าโดยสารเที่ยวละ 200 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7755 3052-4
บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด มีเรือเฟอร์รี่ขนาด 350 ที่นั่ง ออกจากท่าเรือท่ายาง วันละ 1 เที่ยว เวลา 07.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 10.00 น. และมีเรือออกจากเกาะเต่า เวลา 14.30 น. ถึงชุมพร เวลา 18.00 น. ค่าโดยสารเที่ยวละ 450 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุงเทพฯ โทร. 0 2280 8073, 02280 7897 ชุมพร โทร. 0 7750 6205 เกาะเต่า โทร. 0 7745 6274
บริษัท เกาะเจริญ คาร์ เฟอร์รี่ มีแพยนต์ออกจากท่าเรือท่ายางไปเกาะเต่าในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 23.00 น.ถึงเกาะเต่า เวลา 05.00 น. เที่ยวกลับ เรือออกจากเกาะเต่า ในวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เวลา 23.00 น. ถึงท่าเรือท่ายางเวลา 05.00 น. ค่าโดยสารเที่ยวละ 300 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7758 0030, 0 1797 0276, 0 1956 5282
ท่าเรือซีทราน อยู่บริเวณปากน้ำชุมพร ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 13 กิโลเมตร มีบริษัทเรือที่ให้บริการ คือ
บริษัท ซีทราน ดีสคัฟเวอร์รี่ จำกัด มีบริการเอ็กเพรส โบ๊ท ขนาด 150 ที่นั่ง และ 275 ที่นั่ง เรือออกจากท่าเรือซีทราน ชุมพร วันละ 1 เที่ยว เวลา 07.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 08.45 น. และเที่ยวกลับเรือออกจากเกาะเต่า เวลา 10.00 น. ถึงชุมพร เวลา 11.45 น. ค่าโดยสารเที่ยวละ 550 บาท บริษัท ซีทรานฯ มีรถบริการรับจากสถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งในตัวเมืองชุมพร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ต้องโทรแจ้งบริษัทล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7752 1052 กรุงเทพฯ โทร. 0 2629 3040
ท่าเรือเร็วลมพระยา อยู่ที่อ่าวทุ่งมะขามน้อย ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 28 กิโลเมตร มีบริษัทเรือที่ให้บริการ คือ
บริษัท เรือเร็ว ลมพระยา จำกัด มีบริการเรือคาตามารัน ขนาด 250 ที่นั่ง เรือออกจากท่าเรือเร็วลมพระยา ชุมพร วันละ 2 เที่ยว เวลา 07.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 08.30 น. และ เวลา 13.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 14.30 น. เที่ยวกลับเรือออกจากเกาะเต่า วันละ 2 เที่ยวเช่นกัน คือเวลา 10.00 น. ถึงชุมพร เวลา 11.30 น. และเวลา 14.30 น. ค่าเรือโดยสารคนละ 550 บาทต่อเที่ยว
บริษัท เรือเร็วลมพระยามีรถบริการรับจากสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งในตัวเมืองชุมพร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ต้องโทรแจ้งบริษัทล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 7755 8212-3 กรุงเทพฯ โทร. 0 2629 2569-70 เกาะเต่า โทร. 0 7745 6176

การเดินทางภายในเกาะเต่า

มีรถสองแถววิ่งบริการจากท่าเรือบ้านแม่หาดไปยังที่ต่างๆ บนเกาะ และมีรถจอดอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วเกาะ โดยเฉพาะบริเวณหาดสำคัญต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถเหมารถสองแถวไปเที่ยวทั่วเกาะ หรือเหมาไประยะทางสั้นๆ ได้ คิดราคาขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง และที่พักบางแห่งมีบริการรถรับ-ส่งจากท่าเรือและจุดต่างๆ บนเกาะ สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่โรงแรมที่พัก

ร้านให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์มีอยู่หลายแห่งทั่วเกาะ นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถขี่ท่องเที่ยวได้ในราคาประมาณวันละ 100-300 บาท แล้วแต่สภาพรถและการต่อรอง รวมทั้งมีรถบิ๊กไบก์ หรือมอเตอร์ไซค์วิบาก และรถเอทีวีให้เช่าด้วย

บนเกาะเต่ามีถนนคอนกรีตเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก แต่บางช่วงเส้นทางขึ้นเขาสูงชันอันตราย และบางช่วงเป็นทางลูกรัง จึงต้องใช้ความชำนาญและความระมัดระวังในการขับขี่สูง และเนื่องจากบางหาดของเกาะเต่ายังไม่มีถนนเข้าถึง การสัญจรจึงต้องใช้การเดินเท้าหรือทางเรือเป็นหลัก

นักท่องเที่ยวสามารถเหมาเรือหางยาวท่องเที่ยวและดำน้ำรอบเกาะได้ คิดราคาต่อวัน/ครึ่งวัน หรือแล้วแต่ระยะทางและการต่อรอง และสามารถเหมาเรือหางยาวไปเที่ยวเกาะนางยวนได้ ไป-กลับราคาประมาณ 300 บาทต่อลำ เที่ยวเดียวราคาประมาณ 150 บาทต่อลำ

นอกจากนี้ยังมีเรือหางยาวโดยสารบริการระหว่างหาดแม่หาด-เกาะนางยวน ทุกวัน ออกจากหาดแม่หาดเวลา 10.30 น. และออกจากเกาะนางยวนเวลา 16.30 น. ค่าโดยสารประมาณเที่ยวละ 20 บาท/คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที


ฤดูกาลท่องเที่ยว กุมภาพันธุ์-ตุลาคม

เกาะเต่านับเป็นที่สุดของเกาะฝั่งทะเลอ่าวไทยด้วยโลกใต้น้ำที่สวยที่สุดเหมาะกับการดำน้ำ ทั้งลึกและตื้น นอกจากนี้ยังมีภูมิประเทศที่เว้าแหว่งตลอดตัวเกาะ ก่อให้เกิดอ่าวและแหลมมากมายตลอดแนวชายฝั่งยาว 28.6 กม.

หาดแม่หาด คือศูนย์กลางของเกาะเรือเมล์ เรือเหมาทั้งหลาย จะมารับส่งนักท่องเที่ยวที่หาดนี้ จากหาดนี้มีถนนเชื่อมไปยังหาด และอ่าวต่างๆเกือบรอบเกาะ บริเวณหลังท่าเรือมีร้านอาหาร เคาน์เตอร์ทัวร์ และร้านดำน้ำหลายร้าน และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการด้วย หาดแม่หาดมีทรายสีอมแดงสะอาดพอใช้ ช่วงเวลาที่สวยที่สุดของที่นี่น่าจะเป็นตอนพระอาทิตย์ตก ตกค่ำร้านนี้มีอาหารอร่อยหลายร้าน หากเลือกพักที่หาดนี้จะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายเพราะอยู่ใกล้ท่าเรือ โดยสารและเรือหางยาวให้เช่า

หาดทรายรี หาดทรายรีนับเป็นหาดทรายที่มีความยาวมากที่สุด ระยะทางประมาณ 2 กม.ทรายมีสีอมแดงตลอดแนว เล่นน้ำได้ตลอดหาด หาดนี้ยังชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามด้วย จุดเด่นอีกอย่างของหาดนี้คือ สวนหิน จปร. ที่มีหินก้อนใหญ่ขนาดสูงสลักรอยจารึกของรัชกาลที่ 5 ครั้งที่ท่านเสด็จประพาสเกาะเต่าในอดีต หลังหาดทรายรีช่วงหิน จปร. ยังมีพิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ำ อุทยานหอยมือเสือ ภายในมี สัตว์น้ำทางทะเลอยู่ เป็นที่เพาะเลี้ยงหอยมือเสือ สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์อีกด้วย

อ่าวโฉลกบ้านเก่า อยู่ไม่ไกลจากหาดแม่หาดจึงเดินทางสะดวกด้วยรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ หาดนี้มีทรายสะอาด ความลาดเอียงของชายหาดลงเล่นน้ำได้ดี ด้านท้ายอ่าวโฉลกบ้านเก่าไปทางใต้ ก่อนถึงหาดตาโต๊ะเป็นหินกองใหญ่ หากขึ้นไปยืนมุมนี้จะมองเห็นโค้งอ่าวได้ทั้งอ่าวสวยงามมาก นอกจากนี้ยังเป็นย่านชุมชน มีร้านบริการอินเตอร์เน็ต ร้านอาหารริมทะเล ร้านดำน้ำหลายแห่งให้บริการอีกด้วย ยามค่ำคืนจะมีบาร์เบียร์เป็นซุ้มเล็กๆอยู่ริมหาดประดับไฟด้วยสีสันสวยงาม

อ่าโตนดอ่าวโตนด มีลักษณะสวยงามและน่าแปลกที่สุดของอ่าวแห่งนี้คือมีตาลโตนดอยู่จึงเป็นที่มาของชื่อ บรรยากาศสงบเงียบ เป็นส่วนตัวแต่ไม่เงียบเหงา เพราะที่นี่มีน้ำทะเลใสน่าลงเล่นกับ ปะการังน้ำตื้นที่สวยงามสมบูรณ์ สามารถมองเห็นฝูงปลาสี สวยๆว่ายอยู่ตามริมชายหาดมากมายเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก หากสังเกตดีๆจะพบว่า อ่าวโตนดและแหลมเทียนสองแห่งนี้ปลาทะเลงดงามมากจริงๆ อีกทั้งยังอยู่ใกล้กันดังนั้นหากมาที่ไหนก็ไม่ควรพลาดไปอีกที่หนึ่งด้วย

แหลมเทียน แหลมนี้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งลักษณะเป็นพุ่มใบกลมเรียวเล็กๆ ขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ๆเรียกกันว่า ต้นเทียนจึงเป็นที่มาของชื่อเสน่ห์ของแหลมนี้คือ มีหาดทรายเล็กๆ หัวหาดเป็นกองหิน ทรายขาวสะอาดมาก น้ำไม่ลึกมีปลามากมาย แม้แต่ริมหาดตื้นๆก็เห็น ฝูงปลาเช่น ปลาหูช้าง ปลานกแก้ว ถัดออกไปจากน้ำตื้นลง สู่ทะเลหน่อยก็จะเป็น ฝูงปลาสากขนาดเขื่องๆ ปลาเหล่านี้เชื่อง และคุ้นเคยกับ นักท่องเที่ยวมากเพราะได้รับการดูแลจากเจ้าของรีสอร์ทเป็นอย่างดี อ่าวแหลมเทียนจึงเป็น อีกอ่าวหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกัน

อ่าวเทียนออก เป็นเจ้าของหาดทรายที่ขาวสะอาด บรรยากาศดีและที่สำคัญหน้าหาดนี้เป็นจุดดำน้ำที่พบฉลามน้อยได้ง่ายที่สุด

นอกจากนี้ เกาะนางยวน ยังมี จุดชมวิว ที่นับว่าสวยงาม และคุ้มค่ากับการปีน ขึ้นไปชมอีกด้วย โดยอยู่บนยอดเกาะแห่งหนึ่งซึ่งใหญ่เป็นลำดับสองในจำนวน 3 เกาะ ของ เกาะนางยวน ใช้เวลาในการเดินขึ้นไป ราว 20 นาที ซึ่งเมื่อปีนขึ้นไปถึง ข้างบนแล้ว จะเป็น ลานหิน กว้างใหญ่แห่งหนึ่ง สำหรับนั่งชมวิวได้เป็นอย่างดี และมุมมองแห่งนี้ อาจนับได้ว่าเป็นมุมมองที่สวยที่สุดของ เกาะนางยวน ก็ว่าได้ โดยเมื่อมองย้อนกลับลงมา ก็จะเห็นสันทรายสีขาว ทอดตัวยาวเหยียด เชื่อมต่อ เกาะ อีก 2 เกาะ เข้าด้วยกันใน ท่ามกลาง น้ำทะเล สีเขียวเข้มที่รายล้อมอยู่โดยรอบ อย่างงดงามยิ่งนัก

ณ หาดทรายแดง จากจุดนี้สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น ระหว่างเกาะเต่า และเกาะหินเล็กๆ ชื่อ กงทรายแดง ได้อย่างสวยงาม เป็นจุดดำน้ำ (ลึก) ที่เลื่องชื่ออีกจุดหนึ่ง และจุดดำดูฉลาม นายท้ายเรืÍบอกว่ามีอยู่สัก 7-8 ตัว ยาวประมาณ 1-2 วา ไม่มีอันตราย เพราะตัวไม่ใหญ่มากนัก ไม่ทำร้ายคน ความงดงามของ ธรรมชาติ ทั้งโลกเหนือ และ ใต้ทะเล ของ เกาะเต่า เหล่านี้ ด้วยระยะทางที่ห่างจากผืนฝั่งอยู่พอสมควร ส่วนหนึ่งจึงเป็นเหมือน ปราการ ช่วยรักษาความเป็น ส่วนตัว ให้กับ เกาะ นี้ได้คงความเป็น ธรรมชาติ ตราบนาน แต่ขณะเดียวกันความห่างไกลนี้เองที่เป็นมนต์เสน่ห์เชิญชวนให้ นักท่องเที่ยว ผู้รักสงบต่างฝันที่จะมาเยือน เกาะ แห่งนี้ สักครั้งในชีวิต
แผนที่ท่องเที่ยว
แผนที่เกาะเต่า