การเงินส่วนบุคคล

ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข สิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้คือ จะบริหารการเงินของตนเองให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรในยุคนี้ เราต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลการเงินของตนเองโดยรู้ว่าอะไรควรทำก่อนหน้าหลัง มีอำนาจเหนือเงิน ไม่ใช่ให้เงินมามีอิทธิพลเหนือเรา อย่าปล่อยให้เงินเป็นฝ่ายบงการว่าเราจะทำอะไรได้ หรือไม่ได้บ้างในชีวิต การเงินส่วนบุคคล