การบริหารเวลา

เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีก ถ้าเรามีโอกาสใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้วเราไม่ใช้ มันก็น่าเสียดาย ทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่ละคนก็ใช้เวลาในแต่ละวันตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเฉพาะชีวิตในเมือง ที่มีแต่ความเร่งด่วน และ การแข่งขันสูง เวลาเดินทางที่รถติด ถ้าเราใช้ไม่เป็น ก็เหมือนกับทำของมีค่าหล่นหาย บางคนคิดว่าตัวเองเก็บไว้อย่างดีแล้ว ... มีบางคนพูดไว้อย่างน่าคิดว่า เวลาคือของขวัญ เพราะเหตุนี้จึงเรียกปัจจุบันว่า 'Present' ดังนั้นการจัดการกับ “เวลา” จึงต้องเรียน ฝึกฝน และปฏิบัติอย่างอัตโนมัติ ให้เป็นนิสัยการบริหารเวลา