นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


NovaBizz.com ("NovaBizz") เป็นเว็บไซต์ส่วนบุคคลจะพยายามอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ NovaBizz ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับบริการทั้งหมดที่ NovaBizz นำเสนอบนเว็บไซต์ทั้งหมดโดย NovaBizz ("เว็บไซต์") ทั้งนี้ไม่รวมถึงหน้าเว็บของผู้ให้บริการอื่นที่เว็บไซต์ได้เชื่อมต่อไปถึง ในกรณีดังกล่าวเงื่อนไขตามบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการรายนั้นจะมีผลบังคับใช้แทน เราต้องการแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของเราดังต่อไปนี้ การที่คุณเปิดใช้ "เว็บไซต์" จะถือว่าเป็นการยินยอมรับบทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลต่อไปนี้ คุณมีสิทธิ์ขอยกเลิกการยินยอมใดๆ เพื่อไม่ให้มีผลต่อไปในอนาคตได้ทุกเมื่อ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าท่านต้องการใช้บริการของ ทางเราจำเป็นต้องมีรายละเอียดส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อการตอบสนองที่ตรงตามความประสงค์ของท่าน เราจะใช้รายละเอียดส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านได้แจ้งไว้แก่เราโดยตัวท่านเอง (เช่น ข้อมูลการติดต่อเมื่อลงทะเบียน รายละเอียดโปรไฟล์ หรือภาพถ่าย) ซึ่งเราได้อธิบายไว้อย่างละเอียดดังต่อไปนี้ ในการลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านจะได้รับการขอร้องให้ กรอกละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ เราพยายามเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราได้รับให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ และจะไม่ขาย ให้เช่า ให้ หรือทำการมอบข้อมูลส่วนตัวในลักษณะอื่น ๆ แก่บุคคลอื่นใด ยกเว้นการยินยอมตามเงื่อนไขทางกฎหมาย หรือโดยมีกระบวนการทางกฎหมาย นอกจากนั้นเราอาจเปิดเผยข้อมูลนี้แก่หน่วยราชการที่เหมาะสม ถ้าเราเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ากิจกรรมของคุณมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรืออาจสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดการรบกวน ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา ต่อผู้ใช้คนอื่น หรือต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของเขา หรือใคร ๆ ก็ตาม

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 

ข้อมูล การเปลี่ยนแปลง การลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ขอรับข้อมูลของท่าน โดยผ่านข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของท่านที่ได้บันทึกไว้ ได้ตลอดเวลา และสามารถขอให้แก้ไขหรือลบได้ เราขอชี้แจงให้ท่านทราบว่า สิทธิของท่านในการลบข้อมูลนั้น อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลที่บริษัทเป็นต้องปฎิบัติตามได้ นอกจากนั้นหน่วยงานผู้รักษากฎหมาย หรือหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นๆอาจร้องขอข้อมูลดังกล่าวได้

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ เป็นเนื้อหาอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้งานของ Google Analytics

  • คุกกี้และเว็บบีคอนของตนเอง, การโฆษณาโดยบุคคลที่สาม, ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น เพื่อช่วยให้เราสามารถออกแบบข้อเสนอบนอินเทอร์เน็ตของเราในรูปแบบที่เป็นมิตรสำหรับคุณให้มากที่สุดได้นั้น เราใช้สิ่งคุกกี้และเว็บบีคอนทั้งแบบถาวรและชั่วคราว ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่บริษัทอื่นๆ จำนวนมากใช้เช่นกัน คุกกี้เป็นข้อมูลข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ใช้มีการใช้งานเว็บไซต์อย่างไรบ้าง การจัดเก็บนี้สามารถทำให้ดำเนินการบางอย่างได้ เช่น สามารถทำให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องระบุตัวตนของตนเองทุกครั้งที่เข้าสู่เว็บไซต์ จะไม่มีข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนใดๆ ของผู้ใช้ปรากฏในข้อมูลที่ถูกจัดเก็บลงในคุกกี้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการจัดเก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือต้องการได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการจัดเก็บดังกล่าว คุณสามารถป้องกันการติดตั้งคุกกี้ได้โดยการปรับแต่งการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณโดยเลือกตัวเลือก "ไม่รับคุกกี้" คุณสามารถดูรายละเอียดวิธีการตั้งค่าดังกล่าวเพิ่มเติมได้จากขั้นตอนของผู้ผลิตเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราต้องแจ้งให้ทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์ได้อย่างครบถ้วน หากมีการป้องกันคุกกี้ดังกล่าว
  • Google Analytics
    เว็บไซต์ของเราใช้ Google-Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ทำงานร่วมกับกูเกิ้ล Google-Analytics ใช้สิ่งที่เรียกว่า “คุกกี้” คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่ถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณและช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ จะรวบรวมตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ ที่อยู่ IP ของคุณ เว็บเพจที่คุณเรียกดูก่อนหน้านั้น (Referrer-URL) และวันที่ เวลาของการเยี่ยมชมของคุณ บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ไฟล์ข้อความนี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและจะถูกเก็บไว้ที่นั่น Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินผลการใช้งานของคุณจากเว็บไซต์ของเรา เพื่อรวบรวมทำเป็นรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมในเว็บไซต์สำหรับผู้ประกอบการเว็บไซต์ และเพื่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้มีการออกกฎหมายกำหนดในเรื่องนี้หรือเมื่อไหร่ก็ตามบุคคลที่ Google มอบหมายให้บุคคลที่สาม เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ Google ก็จะส่งผ่านข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามนั้นเช่นกัน การใช้งานนี้จะไม่ระบุชื่อหรือโดยการใช้นามแฝง รายละเอียดอื่นๆขอให้ท่านดูได้โดยตรงจาก Google http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information Google ใช้ DoubleClick DART-Cookie ผู้ใช้สามารถยกเลิกการใช้งาน DART-Cookies ได้ โดยการโดยแวะไปที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายโฆษณาและเครือข่ายเนื้อหาของ Google ในการนี้จะไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดยตรง แต่จะเป็นเฉพาะ หมายที่อยู่ไอพีเท่านั้น ข้อมูลนี้ จะเป็นตัวช่วยให้จำท่านได้ในการเยี่ยมเยือนเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไปและช่วยท่านในส่วนของเนวิเกชั่นภายในเว็บ คุกกี้เอื้อประโยชน์ให้เรา อย่างเช่น ในจัดทำเว็บไซต์ได้ตรงตามความสนใจของท่าน หรือเป็นตัวบันทึกรหัสผ่านของท่าน เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งเมื่อเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ เป็นที่แน่นอนว่า ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องมีคุกกี้ ถ้าท่านไม่ต้องการให้เราจำคอมพิวเตอร์ของท่านได้ ท่านสามารถป้องกันมิให้คุกกี้ถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของท่าน โดยที่ท่านต้องเลือกการตั้งค่าเบราเซอร์เป็น "ไม่รับคุกกี้" วิธีการตั้งค่าในรายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดดูคำแนะนำของผู้ผลิตเบราว์เซอร์ของท่าน ถ้าท่านไม่ยอมรับคุกกี้ การปฎิเสธของท่านอาจนำไปสู่การจำกัดฟังชั่นของข้อเสนอของเราได้ ท่านสามารถป้องกันการติดตั้งคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าในเบราเซอร์ของท่าน ณที่นี้ท่านจะต้องปิดการทำงานการเก็บคุกกี้ในอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ท่านหาดูได้จากคำแนะนำการใช้งานของอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ของท่าน
  • การโฆษณาโดยบุคคลที่สาม, ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น, Google AdSense, ปุ่ม Facebook
    3.3.1 บางครั้งเว็บไซต์อาจมีโฆษณาโดยบุคคลที่สามและลิงก์โต้ตอบไปยังบุคคลที่สามบนอินเทอร์เน็ตปรากฏขึ้น โดยที่ InnoGames ไม่มีส่วนรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง InnoGames ไม่มีอำนาจในการกำหนดเนื้อหาและการออกแบบของหน้าเว็บภายนอกที่เชื่อมต่อ หรือการแสดงผลบนอินเทอร์เน็ตที่คุณเข้าถึงผ่านหน้าเว็บเหล่านี้ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาและการออกแบบการแสดงผลบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย Data Protection Act ด้วย 3.3.2 เว็บไซต์มีการใช้ Google AdSense ซึ่งเป็นบริการบนเว็บของ Google เพื่อให้โฆษณาของบุคคลที่สามสามารถโพสต์ลงบนเว็บไซต์ได้ โดยภายในโฆษณาเหล่านี้ Google สามารถโพสต์คุกกี้บนฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลและสามารถใช้เว็บบีคอน (ไฟล์กราฟิกขนาดเล็กที่มองไม่เห็น) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้และ/หรือเว็บบีคอนจะถูกส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและถูกประมวลผล ณ ที่ดังกล่าว 3.3.3 ในบางครั้งผู้โฆษณาหรือบริษัทโฆษณาจะใช้เทคโนโลยีที่ทำให้โฆษณาที่ปรากฏบนหน้าเว็บของ InnoGames ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรง ซึ่งส่งผลให้มีการส่งที่อยู่ไอพีของคุณโดยอัตโนมัติ ผู้โฆษณาหรือบริษัทดังกล่าวยังมีการใช้คุกกี้รวมถึงวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ ในการตรวจวัดประสิทธิภาพของโฆษณาหรือเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของตน ซึ่งส่งผลอย่างมากในการจัดหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปตามหัวข้อความสนใจตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณ โดยในบริบทนี้จะไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลดังกล่าวกับชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลของคุณเกิดขึ้น InnoGames ไม่มีอำนาจในการควบคุมประเด็นนี้ ข้อมูลที่ถูกดำเนินการโดยบุคคลที่สามเหล่านี้จึงไม่ถูกรวบรวมลงในคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้ คุณสามารถยกเลิกการใช้คุกกี้ได้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ (โปรดดูข้อ 3.1) นอกจากนี้คุณสามารถป้องกันการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและการจำแนกประเภทได้โดยการยกเลิกการทำงานที่ www.google.com/privacy_ads.html ได้เช่นกัน 3.3.4 เว็บไซต์สามารถมีปุ่ม "Like" ของ Facebook ซึ่งให้บริการแต่เพียงผู้เดียวโดยเครือข่ายสังคม Facebook และ Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") หากคุณไม่มีบัญชี Facebook หรือไม่ได้เข้าสู่บัญชี Facebook ของคุณอยู่ และคุณคลิกปุ่ม "Like" ของ Facebook คุณจะถูกสอบถามโดย Facebook ให้ลงทะเบียนกับ Facebook เพื่อใช้ฟังก์ชันดังกล่าว ซึ่งจะเป็นผลให้ข้อมูลของคุณถูกส่งไปยัง Facebook อย่างไรก็ตาม หากคุณมีบัญชี Facebook อยู่แล้วและได้เข้าสู่บัญชี Facebook ของคุณอยู่ในขณะที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ การเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook โดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้คลิกปุ่มของ Facebook ก็ตาม ซึ่งหมายความว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Facebook ในทันทีที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ การส่งข้อมูลของคุณและจัดสรรไปยังบัญชี Facebook ของคุณจึงเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ InnoGames ไม่มีอำนาจในการควบคุมสิ่งนี้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการส่งข้อมูลได้หากคุณทำการล็อกเอาต์ออกจากบัญชี Facebook ของคุณก่อน InnoGames ขอบ่งชี้อย่างชัดแจ้งว่า คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ Facebook เก็บรวบรวม และสิทธิ์ส่วนบุคคลของคุณในกรณีนี้ได้จากเว็บไซต์ของ Facebook และบทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลที่ระบุอยู่ ณ ที่นั้น คุณสามารถอ่านบทบัญญัติการค้มครองข้อมูลของ Facebook ได้ที่หน้าเว็บ http://th-th.facebook.com/privacy/explanation.php

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

การดำเนินของเว็บไซต์ของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด

Privacy Policy

This site is owned and operated by NovaBizz.com collects personal and non-personal information on its website. NovaBizz.com is committed to protecting the privacy of its users. This Privacy Policy describes and explains our information collection practices. Since we believe that your business is no one else's, safeguarding your privacy is important to us, as it is surely important to you. To protect your privacy, NovaBizz.com follows principles in accordance with worldwide practices for customer privacy and data protection.

* We will not sell, share or give away your name, mailing address, phone number, email address, credit card number or any other information to anyone.
* We use state-of-the-art security measures to protect your information from unauthorized users.

NOTICE

We will ask for your permission when we need to collect information that personally identifies you (personal information) or that allows us to contact you. Generally, this information is requested when you create an account on NovaBizz.com, purchase our services or when you subscribe to email newsletters. We use your personal information for three primary purposes:

* To free you from having to enter login information more than once.
* To help you quickly find information.
* To alert you of service upgrades, special offers and updated information on our products/services.

CONSENT

If you choose not to register with us or provide personal information, you will still be able to use most of our site. However, you will not be granted access to areas that require registration. If you decide to register, you will be able to select the types of information you want to receive from us by subscribing to various services, like electronic newsletters. If you do not want us to communicate with you about other offers regarding NovaBizz.com products, programs, events, or services by email, postal mail, or telephone, you may select upon registration the option stating that you do not wish to receive marketing messages from NovaBizz.com. Once you register, you will not be required to do so again.

ACCESS

As part of your use of this website, you are responsible for maintaining and updating your account information with current, accurate and complete information. You may view, update and/or edit the data you have provided to NovaBizz.com by logging in to your account and following the appropriate instructions. NovaBizz.com provides you with the means to ensure that your personal information is correct and up to date. You will be able to:

* View and edit the information you have given us.
* Tell us whether or not you want us to send you marketing information.
* Subscribe or unsubscribe to newsletters about our services and products.

SECURITY

NovaBizz.com has taken strong measures to protect the security of your personal information and to ensure that your choices are honored. We take strong precautions to protect your data from loss, misuse, unauthorized access or disclosure, alteration, or destruction.

We guarantee your e-commerce transactions to be 100% safe and secure. When you place orders on NovaBizz.com or access your personal account information, you are utilizing secure server software (SSL) that encrypts your personal information before it is sent over the Internet. SSL is one of the safest encryption technologies available.

In addition, your transactions are guaranteed under the Fair Credit Billing Act. This Act states that your bank cannot hold you liable for more than $50.00 in fraudulent credit card charges. In the event of unauthorized use of your credit card, you must notify your credit card provider in accordance with its rules and procedures.

You also have a significant role in protecting your information. No one can see or edit your personal information without knowing your user name and password, so do not share these with others. We also strongly recommend using passwords that are very hard to guess and avoid all common names, nicknames, dates of birth, colors, cities, a sequence of numbers, phone numbers, words such as ?password?, ?secret?, ?accountpass?, etc. NovaBizz.com recommends using non-dictionary words that combine numbers, symbols and upper and lower case characters.

ENFORCEMENT

If for some reason you believe NovaBizz.com has not adhered to these principles, please notify us by contacting us, and we will do our best to correct the problem promptly. Please use the words "Privacy Policy" in the subject line of the email.

CUSTOMER PROFILES

Every registered client has a unique personal profile. Each profile is assigned a unique personal identification number, which helps us ensure that only you can access your profile. When you register, we create your profile, assign you a personal identification number, then send this personal identification number back to your computer in the form of a cookie, which is a very small bit of code. This code is uniquely yours. It is your passport to seamlessly travel across NovaBizz.com, allowing you to order free newsletters without having to fill out registration forms.

WHAT WE DO WITH THE INFORMATION YOU SHARE

When you register on our site, you provide us with your contact information, including your name and email address. We use this information to send you updates about your account, questionnaires to measure your satisfaction with our service and announcements about services offered. When you use our services, we ask for your credit card number and billing address. We use this information only to bill you for the service(s) you have ordered.

NovaBizz.com will never disclose your personal information unless it is required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on NovaBizz.com or the site; (b) protect and defend the rights or property of NovaBizz.com and its family of websites, and, (c) act in urgent circumstances to protect the personal safety of users of NovaBizz.com, its websites, or the public.

HOW NovaBizz.com USES COOKIES

As part of offering and providing customizable and personalized services, NovaBizz.com uses cookies to store information about users. A cookie is a small amount of data that is transferred to a user?s hard drive from our web server. All portions of NovaBizz.com that prompt users to login or that are customizable require that you accept cookies. No other company has access to cookies placed on your computer by NovaBizz.com. We may use cookies to reduce the time required for you to submit your requests and for NovaBizz.com to respond to such requests. Cookies will not be used by us to retrieve any information about you, or from your computer, that you have not voluntarily given to us. You can usually configure your browser not to accept cookies, but some features on our site may not function properly if you do not accept cookies.

Information about Google and the DoubleClick DART cookie:

  • Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on your site.
  • Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to your sites and other sites on the Internet.
  • Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.

Because publisher sites and laws across countries vary

HOW CAN I OPT-OUT OR UNSUBSCRIBE?

We provide users with the opportunity to opt-out from receiving updates on our services, offers or newsletters. The opt-out option may be exercised in the user's profile or from within the email. You may also delete your account. Account deletion will erase all past entries in your account. If you erase your account, you will have to re-register with us if you wish to access certain areas within the website.

If you have not registered on NovaBizz.com, you can opt-out by sending an email, with the subject heading "Opt-Out," to admin@NovaBizz.com . In the email, you should briefly request to be removed from our mailing list.

DOES NovaBizz.COM'S PRIVACY POLICY APPLY TO LINKED WEBSITES?

Our Privacy Policy applies solely to information collection practices on NovaBizz.com. This website contains links to other sites. Please be aware that NovaBizz.com has no control or influence over the privacy practices of other sites. We encourage our users to read the privacy statements of every website that they visit.

CHANGES TO THIS PRIVACY STATEMENT

If we later change our Privacy Policy, we will post those changes on our homepage so users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personal information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner by making changes to their profile.