หญ้า

สนามหญ้า

สนามหญ้าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในการจัดสวน สวนที่สมบูรณ์จะต้องมี ส่วนของ สนามหญ้าไม่น้อยกว่า 30 % ของพื้นที่ทั้งหมด สนามหญ้านอกจากจะมีส่วนที่สวยงามให้แก่สวนแล้ว สนามหญ้ายังมีประโยชน์ในการใช้สอยอีกมากมาย หลายประการ เช่น เป็นที่รับรองแขก เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยามว่างจากภารกิจประจำวัน เป็นที่วิ่งเล่นออกกำลังกายของเด็ก ๆ สนามหญ้า ช่วยแก้ปัญหา เรื่องแสง-เสียงสะท้อน และช่วยบรรเทาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

เดิมทีสนามหญ้าเริ่มจากทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติ เมื่อสัตว์ต่างๆ เช่น แกะ, ม้า, กระต่าย เป็นต้นมาเล็มหญ้า ก็เป็นการตัดหญ้า หญ้าที่แตกใหม่ก็จะสานกันแน่นขึ้น

สนามหญ้าในอดีตผู้เป็นเจ้าของมักเป็นเศรษฐี ผู้มั่งคั่ง ทั้งนี้ต้องใช้แรงงาน ในการตัดมาก เนื่องจากไม่มีเครื่องตัดหญ้าเช่นในปัจจุบัน การตัดหญ้าในอดีตต้องใช้มีดโค้งหวด หรือใช้กรรไกร สนามหญ้าเริ่มเป็นที่นิยมทั่วไปในอังกฤษและแพร่หลายไปทั่วยุโรป ต่อมาก็แพร่หลายเข้าไปในอเมริกา

ประโยชน์ของสนามหญ้า (Lawn benefits)

 1. ทำให้เกิดความสวยงามต่อบริเวณอาคารและสถานที่
 2. เป็นการสร้างความสวยงามโดยใช้ธรรมชาติ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
 3. ช่วยลดอุณหภูมิ ลดแสงสะท้อนของแสงแดด ทำให้เย็นสบาย
 4. ช่วยดูดซับน้ำฝน ป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน และช่วยลดฝุ่นละออง
 5. ช่วยกรองมลพิษจากสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ที่อาศัยบริเวณรากหญ้า
 6. ช่วยย่อยสลายสารพิษจากน้ำและอากาศได้
 7. ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยได้ดี
 8. ช่วยเพิ่มคุณค่าและราคาของอาคารบ้านเรือน
 9. เป็นสถานที่เล่นกีฬาและทำกิจกรรมอื่นๆ

ข้อเสียของสนามหญ้า (Disadvantages of lawn)

 1. ต้องตัดอยู่เสมอ เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
 2. ต้องใส่ปุ๋ยเสมอ
 3. สารกำจัดศัตรูพืช เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ และสะสมในสภาพแวดล้อม
 4. สารกำจัดศัตรูพืช มักจะทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ ทำให้ระบบนิเวศน์เสียสมดุล
 5. สนามหญ้าบางประเภทต้องการน้ำมาก เช่นสนามกอล์ฟ ไม่เหมาะกับสถานที่ที่น้ำเป็นปัจจัยที่จำกัด

 

สนามหญ้าหน้าบ้าน

ประเภทของหญ้า (Types of grasses)

 1. หญ้าเขตอบอุ่น (warm season grasses) ได้แก่ หญ่าบาเฮีย, หญ้าเบอมิวด้า, หญ้าบัฟฟาโล่, หญ้าคารเป็ท, หญ้าเซนติปิด หญ้าเซ็นต์ออกัสติน, หญ้าซอยเซีย เป็นต้น
 2. หญ้าเขตหนาวเย็น (cool season grasses) ได้แก่ หญ้าบลู,หญ้าเฟสคิว,หญ้าไรย์ เป็นต้น
 3. หญ้าในเขตกึ่งหนาวและอบอุ่น (transition zone grasses) ได้แก่ หญ้าบลู, เฟสคิว,หญ้าเทอมอลบลู,หญ้าซอยเซีย เป็นต้น
 4. หญ้าในเขตร้อน (Tropical grasses) ได้แก่ หญ้าเบอมิวด้า,หญ้าซอยเซีย หญ้าเซ็นติปิด,หญ้ามาเลเซีย เป็นต้น
การปลูกหญ้า

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ของหญ้า

ชนิดของหญ้า

 

หญ้า

การปลูกหญ้า
วิธีการปลูกหญ้า