แบบสวนบาหลี

แบบสวนบาหลี สวนในบ้านจัดสรรสามารถสร้างบรรยากาศความเป็นบาหลีได้ด้วยการนำเทวรูปสลักหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบาหลีมาจัดวางได้อย่างลงตัว ไอเดียการสร้างมุมพักผ่อนในสวนต้องเริ่มจากการสร้างความเป็นส่วนตัว ริมรั้วจึงควรปลูกพรรณไม้เป็นฉากหลัง โดยเลือกไม้กออย่างหมากและจั๋ง เพราะทรงพุ่มกอจะช่วยบังระดับสายตาจากภายนอกได้พอดี ตำแหน่งของศาลาเลือกตั้งไว้ที่บริเวณมุมบ้านซึ่งมีพื้นที่ยื่นออกไปด้านนอกเล็กน้อย ยกพื้นศาลาให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพในสวนได้อย่างชัดเจนขณะนั่งเล่น ตกแต่งและสร้างบรรยากาศให้เหมาะกับสวนบาหลีแบบสวนบาหลี หินแกะสลัก เนื่องจากความศรัทธาที่ชาวบาหลีมีต่อศาสนาประกอบกับความมีฝีมือทางศิลปะ ทำให้มีการแกะสลักหินเพื่อประดับและตกแต่งวัดวาอารามอยู่เสมอ วัสดุที่นำมาใช้ส่วนใหญ่เป็นหินสบู่ผุพังง่ายต้องมีการเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอ รูปแกะสลักเก่าจึงกลายเป็นวัสดุอันมีค่าสำหรับนักจัดสวน

กำแพง เนื่องจากสวนบาหลียังคงมีลักษณะเป็นสวนในคอร์ทจึงมักปรากฏกำแพงเตี้ยๆให้เห็นเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่สวน และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ประดับสวนด้วย

สวนบาหลีเป็นสวนที่มีการแสดงอาณาเขตโดยการใช้กำแพงอิฐก่อเตี้ย ส่วนใหญ่มักมีบ่อน้ำในสวน บางสวนที่มีพื้นที่น้อย อาจทำเป็นบ่อน้ำเล็กๆ มีสิงห์พ่นน้ำหรือนางอัปสรยืนถือคนโทรินน้ำอยู่ข้างๆบ่อ ที่ลืมไม่ได้คือแสงสว่างยามค่ำคืน ซึ่งอาจสร้างบรรยากาศได้จากโคมไฟหรือแสงเทียน หากได้เสียงเพลงของบาหลีขับกล่อม และกลิ่นหอมอวลของธูปสมุนไพร ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศและกลิ่นอายของบาหลีมากยิ่งขึ้น

พรรณไม้ที่นิยมปลูกในสวนบาหลี ต้นหลักๆคือ ลั่นทม ส่วนพรรณไม้อื่นๆจะคล้ายกับในสวนป่าเมืองร้อน เช่น ชบา ขิงแดง ขิงชมพู เฮลิโคเนีย พลับพลึง ผกากรอง และบานบุรี ฯลฯ เนื่องจากบาหลีเองเป็นเกาะเกาะหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้นเช่นเดียวกับไทย พรรณไม้ที่ปลูกได้ที่นั่น หลายชนิดปลูกได้ดีในไทยเช่นกัน ปัจจุบันมีผู้นิยมนำรูปแบบของสวนบาหลีมาประยุกต์ให้เข้ากับความเป็นไทย แต่ยังคงเหลือไว้ซึ่งเอกลัษณ์บางอย่าง

ประติมากรรม สวนบาหลีสวนบาหลีสวนบาหลีสวนบาหลี โอง

พรรณไม้ที่ปลูกในบริเวณนี้ได้แก่ ลั่นทม จันทร์หอม หมากแหย่ง และไม้อิงอาศัย บริเวณที่แสงแดดส่องจะเลือกปลูกพรรณไม้ที่ชอบแดดอย่างบัวและไอริส ซึ่งอยู่ได้ทั้งแสงแดดจัดและรำไร แต่ที่สำคัญคือต้องมีความชุ่มชื้น ใช้ปลูกบังบริเวณโคนเสา Interior