สวนธรรมชาติ

สวนธรรมชาติ Natural Garden

เป็นสวนที่มักใช้เส้นโค้งในการออกแบบ ซึ่งช่วยให้เกิดรูปทรงอิสระ สร้างรูปแบบที่นุ่มนวล สบายตา โดยเลียนแบบธรรมชาติ

สวนธรรมชาติ

1.) ทัศนียภาพของสวนแบบธรรมชาติ - พื้นปลูกเป็นพื้นแข็ง จึงใช้พืชพรรณไม้ชนิดปลูกในกระถาง ทั้งหมด 
ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนหน้าบ้าน ขนาดกว้าง 5 เมตร x 5 เมตร พื้นเป็นพื้นแข็งปูดัวยกระเบื้องเซรามิก เป็นพื้นเดียวกันกับบริเวณที่จอดรถ สภาพแสงได้รับแสงแดดจัดตลอดวัน จึงจัดบรรยกาศสวนให้ร่มรื่น ดูสดชื่นด้วยไม้กระถางทั้งหมด โดยใช้พรรณไม้ชนิดที่มีดอกหอม และสร้างจุดเด่นด้วยน้ำพุขนาดเล็ก พร้อมตกแต่งธรรมชาติด้วย การเล่นเส้นแนวขอบเขตของสวนด้วยท่อนไม้สนและระเบียงไม้

Natural-Garden-12
2.) ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณไม้ชนิดให้ความร่มรื่น ดอกหอม ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ พวกตอไม้ ศิลาแลง 
ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนหน้าบ้านขนานกับที่จอดรถ กว้าง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร สภาพแสงได้รับแสงแดดจัด จึงจัดบรรยกาศสวนให้ร่มรื่นด้วยไม้ดอกหอม ชนิดพืชพรรณที่ไม่ต้องตัดแต่งมากนัก และดูแลรักษาง่าย พร้อมทั้งตกแต่งด้วยตอไม้และศิลาแลงเป็นจุดเด่นของสวน

Natural-Garden-13

3.) ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณไม้หลากชนิด หลายหลากวัสดุ ตกแต่ง พรางแสงด้วยซุ้มไม้เลื้อย 
ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในกระบะบริเวณด้านหลังบ้าน ขนาดพื้นที่กว้าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร สภาพแสงได้รับแสงครึ่งวันเช้า ซึ่งต้องการบริเวณสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สำหรับปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และพรางตาถังเก็บน้ำหลังบ้านให้น่าดูมากขึ้น

Natural-Garden-14

4. ) ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณหลากสีสัน 
ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในพื้นที่หน้าบ้านกว้าง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร สภาพแสงหน้าบ้านแดดจัดมาก จึงต้องใช้ระแนงพรางแสงให้พื้นที่ร่มรื่น เพื่อใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนและชมสวน ใช้ไม้หมอนรถไฟ และก้อนหินเป็นทางเดินในสวน เพื่อให้กลมกลืนและเป็นธรรมชาติ สร้างสีสันโดยใช้พรรณไม้หลากชนิด เช่น โยทะกา โกสน โมกตอ หลิวใบ และผกากรอง เป็นต้น

 

Natural-Garden-13

3.) ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณไม้หลากชนิด หลายหลากวัสดุ ตกแต่ง พรางแสงด้วยซุ้มไม้เลื้อย 
ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในกระบะบริเวณด้านหลังบ้าน ขนาดพื้นที่กว้าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร สภาพแสงได้รับแสงครึ่งวันเช้า ซึ่งต้องการบริเวณสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สำหรับปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และพรางตาถังเก็บน้ำหลังบ้านให้น่าดูมากขึ้น

Natural-Garden-14

4. ) ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณหลากสีสัน 
ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในพื้นที่หน้าบ้านกว้าง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร สภาพแสงหน้าบ้านแดดจัดมาก จึงต้องใช้ระแนงพรางแสงให้พื้นที่ร่มรื่น เพื่อใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนและชมสวน ใช้ไม้หมอนรถไฟ และก้อนหินเป็นทางเดินในสวน เพื่อให้กลมกลืนและเป็นธรรมชาติ สร้างสีสันโดยใช้พรรณไม้หลากชนิด เช่น โยทะกา โกสน โมกตอ หลิวใบ และผกากรอง เป็นต้น

Natural-Garden-15

5.) ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณไม้เขตร้อน 
ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในพื้นที่หลังบ้าน กว้าง 4 เมตร ลึก 2.5 เมตร สภาพแสงหลังบ้านร่ม ต้องการใช้เป็นที่นั่งพักผ่อน และเน้นใช้พรรณไม้เขตร้อน การจัดจึงเลือกใช้ไม้ชอบร่มเงาพวก เฮลิโคเนีย ขิงแดง ดาหลา เป็นต้น

Natural-Garden-16

6.) ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณใบหลากชนิดประกอบธาราจำลอง 
ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในพื้นที่แคบและยาวหน้าบ้าน พื้นที่เป็นกระบะรูปตัวแอล(L) สภาพแสงค่อนข้างร่ม มีการระบายน้ำไม่ดีนัก ใช้วิธีทำระบบระบายน้ำและก่อขอบกระบะยกระดับของดินให้สูงขึ้น ลักษณะสวนที่จำลองลำธาร โดยใช้กรวด เป็นตัวแทนสายน้ำ ใช้เฟิร์นและต้นไม้ใบสวยแปลกตา เป็นองค์ประกอบหลัก

Natural-Garden-17

7.) ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณที่มีใบเป็นเส้น ไม่ต้องตัดแต่งมากนัก และใช้เส้นโค้งในการออกแบบ 
ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในพื้นที่ หน้าบ้าน กว้าง 2.20 เมตร ลึก 2 เมตร พื้นที่จัดเป็นบริเวณหน้าบ้านต่อเนื่องกับลานทางเดินเข้าบ้าน(terrace) ต้องการจัดสวนที่ดูแลรักษาง่าย เน้นเส้นโค้งของแปลงปลูก โดยใช้ต้นจันทร์ผาเป็นไม้ประธาน มีใบเป็นเส้นยาวดูอ่อนช้อย ใช้หินปรดับและกรวดตกแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของไม้ประธาน

Resource : การจัดสวน ของพรรณเพ็ญ ฉายปรีชา