แบบสวนน้ำ

การจัดสวนน้ำต้องคำนึงแหล่งน้ำ รูปแบบของบ่อน้ำ สระน้ำ ลำธาร น้ำตก น้ำพุ ต่างก็เป็นส่วนประกอบที่ช่วยสร้างความรู้สึกสดชื่นให้เกิดขึ้นในสวน

แบบสวนน้ําตกการจัดสวนน้ำ รูปทรงของบ่อน้ำสระน้ำ เป็นรูปแบบเรขาคณิตขอบเขตเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าหรือจัตุรัส ใช้เส้นตรงกำหนดรูปแบบ เช่น สวนน้ำแบบตะวันตก นอกจากนั้นอาจจะออกแบบให้เหมือนธรรมชาติ คือไม่เน้นเส้นขอบเขตแต่จะใช้แบบรูปทรงอิสระโดยใช้เส้นโค้ง เว้าเข้ามากำหนดรูปแบบให้ดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นเช่นการจัดสวนแบบ ตะวันออกแบบสวนน้ําต้นไม้ที่ใช้ปลูกประดับสวนน้ำ ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในน้ำได้ดี เช่น ต้นกก ว่านน้ำ บัวชนิดต่าง ๆ ผักตบชวา ขอบสระหรือบ่อน้ำผู้ออกแบบอาจจะตกแต่งด้วยพืชประเภท เฟิร์นชนิดต่าง ๆ ที่ชอบความชื้นหรือไม้อื่น ๆ ที่สามารถปลูกได้ในที่ชื้นมาจัดร่วมกัน

แบบสวนน้ําข้างบ้าน

แบบสวนน้ําตก

แบบสวนน้ํา

แบบสวนน้ํา