สวนลอยฟ้า

สวนลอยฟ้า (Roof Garden)

ปัจจุบันการที่จะมีบ้านในพื้นที่มาก ๆ เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะราคาที่ดินนับวันจะสูงขึ้น ๆ ที่อยู่อาศัยจึงถูก สร้างขึ้นในรูป ตึกแถว (townhouse) หรืออาคารชุด (condomenium) โอกาสที่จะทำสวนสวย ๆ บนพื้นที่จึงเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตามใน อาคารดังกล่าวข้างต้น ก็มีพื้นที่ที่จะจัดสวนได้ เพราะอาคารส่วนใหญ่มักจะมีดาดฟ้าชั้นบนสุด เป็นพื้นที่โล่ง แม้แต่อาคารชุดก็จะมีระเบียง (balcony) ที่จะจัดตกแต่งได้เช่นกัน 

พื้นที่บนดาดฟ้า อาจจะแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำห้องพักผ่อน ห้องทำงาน บริเวณตากผ้า และบริเวณที่จะตกแต่ง เป็นที่พักผ่อน ภายนอก ซึ่งการจัดแบ่งพื้นที่จะต้องพิจารณาความเหมาะสมที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งพิจารณาว่าจะจัดสวนลงในพื้นที่หรือจัดสวน โดยใช้ไม้กระถางตกแต่ง น้ำหนักของสวนจะต้องพอเหมาะกับ โครงสร้างของตัว อาคาร ถ้าหากอาคารไม่ได้คำนวณเผื่อไว้สำหรับการจัดสวนด้วย ก็ควรจะหลีกเลี่ยง การจัดสวน ที่ใช้องค์ประกอบ ในการจัด ซึ่งหนักเกินไป นอกจากนี้จะต้องพิจารณาถึงทางระบายน้ำเมื่อมีการรดน้ำต้นไม้ มีเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อรดน้ำต้นไม้บนดาดฟ้า แล้วน้ำไหลลงมา รบกวนคนอยู่ข้างล่าง ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง 

รูปแบบของการจัดสวนบนดาดฟ้าจะต้องพิจารณาถึงความเรียบง่ายทั้งการก่อสร้างและการดูแลรักษา พรรณไม้ที่เลือกใช้ ควรเป็นไม้ที่ชอบอากาศร้อนทนลม และทนแล้งได้พอสมควรรวมถึงต้องสามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่จำกัด เช่น ในกระบะ หรือในกระถาง

 สวนลอยฟ้า
การจัดสวนมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงธรรมชาติเข้ามาสู่ตัวเรา ดังนั้นบริเวณดาดฟ้าที่มีรั้วเดิมเป็นคอนกรีต ก็ควรจะเปลี่ยนแปลงทำเป็น รั้วไม้และในส่วนที่จะใช้เป็นที่พักผ่อนนั่งเล่น นอนเล่น ก็ควรจะทำหลังคาระแนง หรือหลังคาทึบบางส่วน เพื่อป้องกันแสงแดดจัด จัดวางจุดนั่งเล่นในบริเวณนี้ หากต้องการปลูกพรรณไม้ลงในพื้นที่ก็สามารถทำกระบะเตี้ย ๆ เป็นระยะ ตามจุดที่ต้องการ หรือทำเป็นรูปต่าง ๆ 

การเลือกใช้พรรณไม้ ในบริเวณท่เป็นหลังคาระแนงเลือกใช้ไม้เถาเลื้อยเพื่อให้เจริญเติบโตกรองแสงให้กับพื้นที่ บริเวณริมรั้ว เลือกใช้ไทรชนิดต่าง ๆ เฟื่องฟ้า อากาเว รวมถึงไม้ดอกชนิดต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ชอบไม้ดัดไม้แคระ ก็สามารถที่จะ เลือกใช้ จัดตกแต่ง บนดาดฟ้าได้ นอกจากพรรณไม้ต่าง ๆ แล้ว องค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้ เช่น หิน กรวด ทราย ก็จะถูกนำมาใช้ เพราะ การจัดสวน บนดาดฟ้า ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน รูปแบบของสวน จะเป็นลักษณะกึ่งสวนแห้ง ซึ่งการดูแลรักษาจะทำได้ง่าย 
จากจุดมุ่งหมาย ของ การจัดสวนบนดาดฟ้าเพื่อดึงเอาธรรมชาติเข้ามาใกล้ตัว รวมถึงใช้เป็นที่พักผ่อนรับรองเพื่อนฝูง สังสรรค์ ในเวลาเย็น ดังนั้นแสงสว่างจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดสวน การเลือกใช้ไฟฟ้า ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับ สภาพของสวน และจุดประสงค์เพื่อใช้ รวมถึงหากเลือกใช้พรรณไม้ที่มีกลิ่นหอม ในตอนเย็นถึงค่ำก็จะช่วยให้บรรยากาศของสวนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

Resource : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน