หญ้าฟลอริด้า Tifgreen

หญ้าฟลอริด้า

หญ้าชนิดนี้ มีถิ่นกำเนิดที่สถานีกสิกรรมจอร์เจีย รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา โดยผสมพันธุ์ ระหว่างหญ้าแพรกธรรมดา กับ หญ้าแพรกอัฟริกัน หรือที่เรียกว่า หญ้าฟลอริด้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ทำกรีน (Green) ในสนามกอร์ฟและในสนามกีฬาที่ดีมาก เพราะเป็นหญ้าที่มีใบละเอียด ข้อปล้องสั้น ไม่มีดอก ทนต่อการเหยียบย่ำ และฟื้นตัวได้เร็ว ทางสถานี กสิกรรมจอร์เจีย ได้นำออกมาส่งเสริมเผยแพร่ให้ ประชาชนปลูกเมื่อ พ.ศ. 2499
ในเมืองไทยเรียกหญ้าชนิดนี้ว่า หญ้าทิฟกรีน เพราะจะได้ตรงกับ วัตถุประสงค์ที่ตั้งชื่อว่า เพื่อทำกรีนบน สนามกอร์ฟ ซึ่งจะเหมาะสมและเข้าใจง่ายกว่า หญ้าทิฟกรีน นี้ เก็บลักษณะของหญ้าแพรกไว้ได้เกือบทั้งหมด

ลักษณะทั่วไปหญ้าฟลอริด้า

ลำต้นเล็กมีข้อปล้องสั้น มีลำต้นใต้ดิน การเรียงตัวของปล้องจะสั้นยาวสลับกันไป
ใบสีเขียวออกเข้ม ใบเล็กละเอียดและอ่อนนุ่มเมื่อสัมผัส การออกดอก และเมล็ดน้อยมาก หรือไม่มีเลย ถ้ามีไนโตรเจนต่ำ ก็จะออกดอกได้ การเจริญเติบโตเร็ว ทำให้หญ้าขึ้นแน่นสนาม สามารถทนต่อความแห้งแล้ง น้ำท่วม ทนต่อการเหยียบย่ำ และเมื่อเหยียบย่ำแล้ว หญ้าฟื้นตัวได้เร็ว ต้องปลูกในที่กลางแจ้ง เพราะไม่สามารถขึ้นในที่มีแสงน้อยหรือแดดรำไรได้ ถ้าปลูกหญ้านี้ในที่ร่มหญ้าจะเหลืองตายในที่สุด ระบบราก มีรากฝอยที่แย่กว้างลงไปในดินถึง 3 - 5 ฟุต จึงทำให้หญ้านี้ ทนต่อความ แห้งแล้ง ได้ดี เพราะสามารถดูดน้ำในระดับลึกได้ โดยเฉพาะดินร่วนรากจะลึก แต่ถ้าเป็นดินเหนียวรากจะไม่ลึกเท่าดินร่วน หญ้านี้ชอบดินร่วน ที่มีออกซิเจนสูง และมีการระบายน้ำได้ดี หญ้านี้สามารถตัดสั้นได้ ยังมีความทนทานต่อโรคด้วย

การปรับตัวหญ้าฟลอริด้าหญ้าฟลอริด้า

- ทนต่อความร้อนและแห้ง จะทนแล้งได้นาน เมื่อขาดน้ำก็จะไม่กระทบกระเทือนมากนัก เพราะหญ้านี้มีระบบรากลึก และทนต่อน้ำท่วมได้ ชั่วระยะหนึ่ง แต่ในน้ำที่ขังจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี อาจจะตายได้
- ทนต่อการเหยียบย่ำ และฟื้นตัวได้รวดเร็ว
- สามารถปลูกได้ในดินทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่ดินเหนียวถึงดินทราย แต่ชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ำดี ดดยเฉพาะดินร่วนปนทราย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีความชื้นค่อนข้างดี และดินควรมีความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0 - 7.5 รวมทั้ง ยังทนต่อดินเค็ม ได้บ้างพอสมควร สามารถปลูกในบริเวณชายทะเลได้ ในที่น้ำขังแฉะจะเจริญได้ไม่ดี

การดูแลรักษาหญ้าชนิดนี้ ต้องดูแลดี ต้องเสียเวลาและแรงงานมาก และยังต้องการปุ๋ยไนโตรเจนสูง รวมทั้งการรักษาความชื้นของดิน ตลอดจนโรคแมลงต้องคอยดูแลรักษาบ่อย ๆ จึงจะทำให้สนามที่ปลูกหญ้าชนิดนี้สมบูรณ์และสวยงามหญ้าจะขึ้นหนาแน่นมาก มีความสม่ำเสมอและคุณภาพสูง

ประโยชน์หญ้าฟลอริด้า

หญ้าทิฟกรีนเป็นหญ้าที่สวยงามใบละเอียดนิ่ม ใช้ปลูกเป็นสนามหญ้าได้เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะ สนามหญ้า สนามเด็กเล่น และสวนประดับ สวนญี่ปุ่นได้ดี แต่จะเหมาะสำหรับทำกรัน และทำที่บนสนามกอล์ฟ แต่ไม่นิยมทำสนามฟุตบอล หรือสนามกีฬาหนัก ๆ ประเภทอื่น เพราะไม่สามารถทนต่อการเหยียบย่ำหนัก ๆ จนเกินไปได้

การตัดหญ้าฟลอริด้า

การตัดหญ้าชนิดนี้ จะต้องตัดบ่อยครั้งมาก คือประมาณ 7 - 10 วันต่อครั้ง และจะต้องตัดหญ้าต่ำประมาณ 0.5 - 1.0 นิ้ว จึงจะทำให้สนามหญ้าสวยงาม เครื่องตัดหญ้าควรจะต้องมีกำลังดี และมีลูกกลิ้งด้วย ใบมีดต้องคม

การขยายพันธุ์หญ้าฟลอริด้า

ใช้เฉพาะลำต้นปลูก ไม่ใช่เมล็ดเพราะหญ้านี้ไม่ค่อยออกดอก เนื่องจากเป็นหญ้าลูกผสม โดยปลูกแบบเป็นจุก หรือปูเป็นแผ่น ๆ ก็ได้

ข้อดี
เป็นหญ้าที่มีใบละเอียดเล็กและนิ่มเมื่อสัมผัส ใช้ปลูกเป็นสนามหญ้าทั่ว ๆ ไปได้ ซึ่งจะได้สนามหญ้าที่มีคุณภาพดี เพราะหญ้านี้เป็นดาราของหญ้าทำสนามทั้งหลาย

ข้อจำกัด
ม่เป็นที่นิยมของท้องตลาด หาซื้อได้อยากต้องสั่งซื้อลวงหน้า เพราะเมื่อแซะแล้วตัดเป็นแผ่นจะเหลืองง่าย ทำให้ราคาแพง
ปลูกในที่ร่มหรือในที่มีแสงรำไรไม่ได้ การดูแลรักษาให้ถูกวิธีจึงจะทำให้สนามหญ้าสวยงาม และต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
ไม่ทนต่อการเหยียบย่ำมากนักสนามหญ้าชนิดนี้ จึงใช้งานได้แคบกว่าหญ้าชนิดอื่น ๆ

หญ้าฟลอริด้า