การลงทุนส่วนบุคคล

ความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล

1.ความหมายของเงิน 2.หน้าที่ของเงิน 3.ธรรมชาติของเงิน 4.พัฒนาการของเงิน 5.บทบาทของเงิน

การลงทุน คือ การใช้สอยทรัพยากรในลักษณะต่างๆ โดยหวังจะได้รับผลตอบแทนกลับมา มากกว่าที่ลงไปในอัตราที่พอใจภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยทั่วไปหมายถึง การใช้เงินลงทุน เช่น