หลักการ 5 ธาตุ กับการดำรงชีพของมนุษย์

หลักการ 5 ธาตุ กับการดำรงชีพของมนุษย์

บรรพบุรุษชาวจีนแต่โบราณได้เรียนรู้และศึกษาหลักการของธาตุทั้ง 5 บนโลกมนุษย์จนแตกฉาน และพบว่าธาตุสำคัญทั้ง 5 ธาตุ อันได้แก่ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง และธาตุน้ำ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต่างก็เป็นตัวก่อเกิดให้แก่กัน ในขณะเดียวกันก็สามารถทำลายล้างซึ่งกันและกันได้

ปรมาจารย์ทางด้านฮวงจุ้ยและดวงจีนได้นำหลักการของ 5 ธาตุดังกล่าวข้างต้น มาประยุกต์และแก้ไข ปรับเปลี่ยนสภาพ แวดล้อมของที่อยู่อาศัย ตลอดจนนำมาใช้เสริมศิริมงคล ให้แก่มวลมนุษย์ เพื่อให้สามารถดำรงค์อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข

วัฏจักรการก่อเกิดและทำลายกันของธาตุทั้ง 5

เนื่องจากธาตุทั้ง 5 มีการก่อเกิดและทำลายล้างกันอย่างเป็นวัฏจักร โดยเป็นไปตามกฏธรรมชาติ เราสามารถพิสูจน์ได้ว่า สัจธรรมของการก่อเกิด และทำลายกันเกิดขึ้นจาก ธาตุไม้ เมื่อรวมตัวกันก็จะก่อเกิดธาตุไฟ หรืออธิบายกันอย่างง่ายๆว่า เราสามารถนำไม้ไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อจุดไฟได้นั่นเอง ต่อจากนั้นเมื่อธาตุไฟ ลุกไหม้จนหมดลงแล้ว ก็จะก่อเกิดธาตุดิน หรือขี้เถ้านั้นเอง ในขณะเดียวกัน ธาตุดิน เมื่อรวมตัวกันนานๆก็จะอัดตัวกันกลายเป็น ธาตุทอง หรือกล่าวได้ว่า เราสามารถขุดพบสินแร่หรือแร่ธาตุต่างๆจากภายในพื้นโลกนั้นเอง และ ธาตุทอง เมื่อหลอมละลายก็จะกลายเป็นธาตุน้ำ สำหรับ ธาตุน้ำ อธิบายได้ง่ายๆว่า ใช้เป็นอาหารสำหรับต้นไม้บนพื้นโลกแห่งนี้ นั่นคือต้นไม้เติบโตได้ด้วยน้ำนั่นเอง

สำหรับการทำลายล้างกันของ 5 ธาตุ ก็เกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ธาตุไม้ จะทำลายธาตุดิน ด้วยการใช้ รากไม้ชอนไชพื้นดินนั่นเอง ในขณะที่ ธาตุดิน ก็จะไปทำลายธาตุน้ำ ซึ่งเราจะเห็นว่า หากเราต้องการถม คู คลอง หนอง บึง เราก็ต้องใช้ดินถม นอกจากนี้ธาตุน้ำ ก็สามารถดับไฟได้ และ ธาตุไฟ ก็สามารถไปเผาทองให้หลอมละลายลงได้ เช่นกัน สุดท้าย ธาตุทอง ซึ่งหมายถึง โลหะ เนื่องจากคนโบราณเห็นว่า ธาตุทองแข็งแกร่งดังเหล็กโลหะ ก็สามารถนำไปใช้ทำลายธาตุไม้ ซึ่งก็คือ นำไปตัดต้นไม้ได้เช่นกัน

5 eliment

ประโยชน์ของการใช้ 5 ธาตุในการเลือกอาชีพที่ถูกโฉลก

ศาสตร์ทางด้านโหราศาสตร์จีน สามารถคำนวณได้ว่า มนุษย์แต่ละคนที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกแห่งนี้ ต่างก็จะได้รับการสะสม พลังธรรมชาติของธาตุทั้ง 5 มากน้อยแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัน เดือน ปี และเวลาตกฟากของแต่ละคน ซึ่งหากท่านผู้อ่านสามารถ ให้ผู้เชี่ยวชาญ คำนวณดวงชะตาของท่านว่า ท่านเป็นคนธาตุอะไร และธาตุที่ให้คุณในดวงชะตาของท่านคือธาตุไหน ท่านก็จะสามารถ นำมาใช้ประโยชน์โดยการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ถูกโฉลก มั่งคั่ง ร่ำรวย และมีความสุขกับงานได้อย่างแท้จริง

ในที่นี้จะขอสรุปเคล็ดลับในการเลือกอาชีพจากหลักการของธาตุทั้ง 5 ให้ท่านผู้อ่านที่รักดังนี้

1. ผู้ที่มีดวงชะตาธาตุไม้ให้คุณ

อาชีพที่ถูกโฉลก คือ ธุรกิจเกี่ยวกับการขายไม้ เฟอร์นิเจอร์ จัดสวน สมุนไพร ร้านหนังสือ โรงพิมพ์ นักประพันธ์ ครูบาอาจารย์ อาชีพเกี่ยวกับเสื้อผ้า ขายยา ขายผ้า การตลาด ประชาสัมพันธ์ การขาย การสื่อสาร การท่องเที่ยว กัปตัน แอร์โฮสเตส งานโรงแรม ฝ่ายบุคคล

2. ผู้ที่มีดวงชะตาธาตุไฟให้คุณ

อาชีพที่ถูกโฉลก คือ ธุรกิจเกี่ยวกับไฟ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านอาหารจำพวก ปิ้ง-ย่าง ร้านขายแก็ส ร้านถ่ายรูป ร้านเสริมสวย อาชีพที่เกี่ยวกับการแสดง งานเทคนิค ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ธุรกิจอิเล็คทรอนิคส์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษา ข้าราชการ นักปราชญ์

3. ผู้ที่มีดวงชะตาธาตุดินให้คุณ

อาชีพที่ถูกโฉลก คือ ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การเกษตร และธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ร้านขายของชำ ค้าขายอยู่กับบ้าน อาหารสัตว์ ที่ปรึกษา นักปราชญ์ นายหน้า เหมืองแร่ เพชรพลอย หยก กระเบื้องเคลือบ

4. ผู้ที่มีดวงชะตาธาตุทองให้คุณ

อาชีพที่ถูกโฉลก คือ ธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กหรือโลหะ ได้แก่ ร้านขายทอง เพชร พลอย อัญมณี กิจการขายรถยนต์ ช่างกล เครื่องจักร นักการธนาคาร โรงรับจำนำ อุตสาหกรรม งานศิลป์

5. ผู้ที่มีดวงชะตาธาตุน้ำให้คุณ

อาชีพที่ถูกโฉลก คือ ธรกิจเกี่ยวกับน้ำ เช่น ธุรกิจ บาร์ เบียร์ เหล้า ผับ คาราโอเกะ ไนต์คลับ หรือธรุกิจที่เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนไหว ทั้งทาง บก ทางเรือ ทางอากาศ มัคคุเทศก์ หรือทำอาชีพเกี่ยวกับการติดต่อ วิ่งเต้นไม่อยู่กับที่ นักการฑูต ห้องแช่เย็น ร้านไอศครีม งานชลประทาน งานประมง

บทสรุป

เมื่อทุกท่านทราบและเข้าใจในหลักการของ 5 ธาตุแล้ว ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามขอเรียนว่า บางครั้งมนุษย์เราก็มีขีดจำกัดบางประการในการเลือกประกอบอาชีพ และไม่สามารถเลือก ให้ตรงตาม หลักการ ของ 5 ธาตุได้ ในกรณีดังกล่าวก็ขอให้ท่านอย่าได้วิตก กังวลไปจนเกินเหตุ ตามหลักการที่กล่าวไว้ข้างต้น หากผู้ใดมาสารถเลือก อาชีพที่ถูกโฉลกได้ ก็จะส่งผลให้ผู้นั้นทำงานได้ด้วยใจรัก อย่างมีความสุขนอกเหนือไปจากความมั่งคั่งที่จะได้รับ แต่ท่านที่ประกอบอาชีพ และตรวจสอบพบว่า ไม่สอดคล้องกับหลักการของ 5 ธาตุ ท่านก็สามารถทำงานให้รวยได้ แต่บางครั้งอาจจะทำให้ท่านเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่ายหรือไม่สนุกกับการทำงาน ไปบ้างเท่านั้น ดังนั้นขอให้ท่านเตือนใจตนเองไว้เสมอว่า " แม้ไม่สามารถทำงานที่เรารักได้ ก็จงทำใจให้สนุกกับงานที่ทำอยู่ " แล้วท่านก็จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นกัน

Resource : หลันฮัว www.fpo.go.th

ธาตุทั้ง 5 และจักรวาล

จักรวาลทัศน์ของชาวจีนโบราณนั้นเชื่อว่าสรรพสิ่งรอบตัวเรานี้มีจักรวาล 5 จักรวาลที่มีอิทธิพลต่อกัน กล่าวคือนอกเหนือจากจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้ ยังมีจักรวาลอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์อีก 4 จักรวาล โดยจักรวาลทั้งสี่นั้นอยู่ตามทิศทางต่างๆ 4 ทิศหลัก (สุรัฐพงศ์ สุวรรณรัตน์, 2546) ดังนี้

- จักรวาลทิศตะวันออก
- จักรวาลทิศเหนือ
- จักรวาลทิศตะวันตก
- จักรวาลทิศใต้
และมีจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ตรงกลางรวมเป็น 5 จักรวาล โดยในแต่ละจักรวาลต่างก็มีธาตุประจำเฉพาะแต่ละทิศ คือ

- จักรวาลทิศตะวันออก มีลักษณะของ ธาตุไม้
- จักรวาลทิศตะวันตก มีลักษณะของ ธาตุทอง
- จักรวาลทิศเหนือ มีลักษณะของ ธาตุน้ำ
- จักรวาลทิศใต้ มีลักษณะของ ธาตุไฟ
- จักรวาลกลางที่เราอยู่ มีลักษณะของ ธาตุดิน
นอกจากความเชื่อเรื่องจักรวาลทั้งห้าแล้ว ยังได้มีการจัดประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยจักรวาลออกเป็นธาตุต่างๆอีกด้วย โดยเชื่อว่าดาวเคราะห์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อโลกและชีวิตมนุษย์ สามารถแบ่งดาวได้ตามความเชื่อ ดังนี้
- ดาวอังคาร มีลักษณะเป็น ดาวธาตุไฟ
- ดาวพุธ มีลักษณะเป็น ดาวธาตุน้ำ
- ดาวพฤหัส มีลักษณะเป็น ดาวธาตุไม้
- ดาวศุกร์ มีลักษณะเป็น ดาวธาตุทอง
- ดาวเสาร์ มีลักษณะเป็น ดาวธาตุดิน

ธาตุดิน
ธาตุทอง
ธาตุน้ำ
ธาตุไม้
ธาตุไฟ

สีน้ำตาล
สีเหลือง


สีขาว
แวววาว สว่าง


สีดำ
ฟ้า น้ำเงิน


สีเขียว

สีแดง ส้ม

 

 

ธาตุที่ให้กำเนิดกัน (ธาตุแม่-ลูก)

1. ธาตุทอง กำเนิด ธาตุน้ำ 2. ธาตุน้ำ กำเนิด ธาตุไม้ 3. ธาตุไม้ กำเนิด ธาตุไฟ 4. ธาตุไฟ กำเนิด ธาตุดิน 5. ธาตุดิน กำเนิด ธาตุทอง

 

ธาตุที่พิฆาตกัน

1. ธาตุทอง พิฆาต ธาตุไม้ 2. ธาตุน้ำ พิฆาต ธาตุไฟ 3. ธาตุไม้ พิฆาต ธาตุดิน 4. ธาตุไฟ พิฆาต ธาตุทอง 5. ธาตุดิน พิฆาต ธาตุน้ำ

ทิศตะวันออก มีลักษณะของ ธาตุไม้
ทิศตะวันตก มีลักษณะของ ธาตุทอง
ทิศเหนือ มีลักษณะของ ธาตุน้ำ
ทิศใต้ มีลักษณะของ ธาตุไฟ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะของธาตุดิน
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะของ ธาตุไม้
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีลักษณะของธาตุทอง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะของ ธาตุดิน

 

รูปทรงตามลักษณะธาตุ

รูปทรงตามลักษณะธาตุ

การผูกดวงจีน

ศาสตร์ฮวงจุ้ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหลักโหราศาสตร์จีน ในโหราศาสตร์จีนจะเน้นการพยากรณ์ชะตาฟ้า คือผูกดวงวันเดือนปีเกิดแล้วทำนายถึงความเป็นไปในด้านต่างๆของเจ้าชะตา ส่วนฮวงจุ้ยจะเป็นเรื่องของชะตาดินเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามฮวงจุ้ยเองก็มีการผูกดวงด้วยวันเดือนปีและเวลาเกิดเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะผูกดวงเพื่อพยากรณ์ดวงชะตา แต่ต้องการผูกดวงเพื่อหา “ธาตุสำคัญ” เพื่อจะนำไปใช้ในการออกแบบแก้ไขฮวงจุ้ยให้เหมาะสม ถูกต้องกับลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น

ธาตุสำคัญ หมายถึง ธาตุที่เจ้าชะตามีธาตุนั้นๆอยู่น้อย หรือไม่มีเลย เป็นธาตุที่ยังขาดอยู่ ชีวิตจึงยังไม่มีความสมดุล ต้องหาแนวทางในการเพิ่มธาตุนั้นให้เกิดความสมดุล

ร่างกายมนุษย์มีความต้องการสารอาหารที่ครบถ้วน ต้องการโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตะมิน เกลือแร่ และน้ำ หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป ร่างกายเราจะเกิดความไม่สมดุล อาจมีผลตั้งแต่เกิดอาการอ่อนเพลีย ไม่สบายเล็กน้อย ไปจนถึงป่วยหนัก ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวกันทีเดียว ในทำนองเดียวกันความสมดุลของชีวิตในทรรศนะของชาวจีน ก็เชื่อว่าเกิดขึ้นได้จากความสมดุลของธาตุทั้ง 5 คือ ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ซึ่งธาตุแต่ละอย่างก็มีผลต่ออุปนิสัย ลักษณะการใช้ชีวิต และดวงชะตา วิชาฮวงจุ้ยจึงต้องมีการผูกดวงจีนขึ้นมาเพื่อค้นหาว่าธาตุใดที่ยังขาดอยู่ จะได้เสริมให้ถูกต้องเพื่อเกิดพลังชีวิตที่สมบูรณ์และสมดุล

ดวงจีน เรียกว่า “โป๊ยยี่ ซี้เถียว” แปลว่า แปดตัว สี่หลัก ที่เรียกอย่างนี้เนื่องจากลักษณะของดวงจีนมีการเขียนเป็น 4 หลัก แต่ละหลักมีอักษร 2 ตัว (คือราศีบนและราศีล่าง) รวมแล้วเป็นอักษร 8 ตัว


Resource : http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0011002Feng/