ฮวงจุ้ย - การจัดวางรูปภาพและกระถางธูปบรรพบุรุษ

การจัดวางรูปภาพและกระถางธูปบรรพบุรุษ

ชาวจีนและชาวไทย เชื้อสายจีนส่วนใหญ่ รวมทั้งชาวไทยบางส่วนที่นิยมหรือถือเป็นประเพณีก็ว่าได้ ในการนำ ภาพของบรรพบุรุษ ที่เราเคารพนับถือที่ล่วงลับไปแล้วเข้ามาไว้สักการะบูชาภายในบ้านเรือน รวมทั้งมีการจุดธูปสักการะบูชา ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงการให้ความเคารพดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ และระลึกถึงท่านผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดในชีวิตนั่นเอง

ในทางฮวงจุ้ยนั้น การหาตำแหน่งจัดวางภาพถ่ายและกระถางธูปบรรพบุรุษนั้น มีความสำคัญมาก เนื่องจากจะส่งผลกระทบ ในทางดี หรือร้ายให้กับลูกหลานโดยตรงได้ จากประสบการณ์ของผู้เขียนเคยตรวจพบมาแล้วว่า บางบ้านมีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วย ออดๆ แอดๆ อยู่ตลอดทั้งปี โดยหาสาเหตุไม่ได้ แต่พอแนะนำให้ จัดวางรูปภาพและ กระถางธูปของบรรพบุรุษเสียใหม่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่นานเท่าไหร่สมาชิกในบ้านผู้นั้นก็มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง หายจากการเจ็บป่วยเป็นปกติอย่างไม่น่าเชื่อ

Memorailหลักการจัดวางรูปภาพบรรพบุรุษและกระถางธูปที่ดีและถูกต้อง มีดังนี้

1. ควรวางภาพบรรพบุรุษ ให้พิงกำแพงบ้านในด้านที่มั่นคง แข็งแรง ไม่ใช่ฝากั้นชั่วคราวซึ่งบอกบาง

2. ควรวางในตำแหน่งที่เงียบสงบ และไม่ควรมีแสงสว่างมากจนเกินไป เพราะภาพบรรพบุรุษที่ล่วงลับคือพลังอิม ส่วนแสงสว่างคือพลังเอี้ยง แต่การจัดวางก็ไม่ควรวางในที่ๆ มืดจนเกินไป ควรวางในที่ๆ มืดพอสมควรเท่านั้น

3. ควรวางภาพพิงผนังข้างซ้าย และขวาของบ้านเท่านั้น

4. บริเวณที่วางภาพ และกระถางรูป ต้องจัดให้บริเวณด้านหน้าโล่งไม่รกรุงรัง

5. ไม่ควรนำภาพของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว วางรวมหรือปะปนกับพระพุทธรูปภายในบ้าน

6. ไม่ควรหันหน้าภาพของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วออกไปทางหน้าบ้าน เนื่องจากหน้าบ้านมีแสงสว่างมากเป็นพลังเอี้ยง แต่วิญญาณบรรพบุรุษต้องการพลังอิม คือความมืด แต่มีข้อยกเว้น ในกรณีที่มีแต่ภาพถ่ายบรรพบุรุษไม่มีกระถางธูป ก็ยกเว้นให้ท่านสามารถวางภาพนี้หันหน้าออกทางหน้าบ้านได้

7. ห้ามวางภาพบรรพบุรุษไว้ในห้องเก็บของที่มีสิ่งของรกรุงรัง สกปรก และเหม็นอับ หากไม่มีพื้นที่จริงๆ สู้อย่าวางเลยจะดีกว่า ให้เคารพและนับถือท่านไว้ในใจก็เพียงพอแล้ว เมื่อครบปีก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน หรือไปเซ่นไหว้ในเทศกาลเช็งเม็ง นับว่าได้กระทำดีที่สุดแล้ว

8. ไม่ควรวางภาพบรรพบุรุษไว้ใต้คานของบ้าน แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรนำฝ้าปิดกั้นคานไว้ ไม่ให้มองเห็นคาน ก็เพียงพอแล้ว


Resource : หลันฮัว www.fpo.go.th