ฮวงจุ้ยห้องครัว

ฮวงจุ้ยห้องครัว-หลักการจัดวางตำแหน่งเตาครัว

การจัดวางตำแหน่งของเตาครัว ให้ถูกหลักตาม หลักการและทฤษฎี เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยประสบความสำเร็จ ทั้งชีวิตส่วนตัวและหน้าที่ การงานตลอดไป

เรื่องของเตาครัวนั้น ในสมัยโบราณคนจีนจะให้ความสำคัญมาก เพราะถือว่าเป็นเรื่องของ ปากท้อง เป็นจุดที่ทำอาหารการกิน ดังนั้น คนจีนส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการจัดวางตำแหน่งเตาครัว กันมาก และปัจจุบันมีผู้ที่สนใจในศาสตร์นี้จำนวนไม่น้อย ทั้งนี้ มีผู้สงสัย และไต่ถามกันเข้ามามากว่า ควรจะวางเตาครัว ณ จุดใดของบ้าน จึงจะส่งผลดีต่อเจ้าบ้านและสมาชิกครอบครัว ซึ่งท่านเชื่อหรือไม่ว่าอิทธิพลของการจัดวางตำแหน่งเตาครัวที่ถูกหลักฮวงจุ้ยนั้น นอกจาก จะส่งผลให้ชีวิตครอบครัวประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการเล่าเรียนของบุตรหลาน รวมทั้งการมีอิทธิผลต่อการให้กำหนดบุตรธิดาของท่านด้วย ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ ท่านจะต้องปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้จากศาสตร์ฮวงจุ้ยชั้นสูง เพื่อนำมาคำนวณทิศทางการจัดวางให้เหมาะสมกับพื้นดวงของเจ้าบ้านต่อไป โดยรายละเอียดดังกล่าวจะไม่นำมากล่าวถึงในที่นี้

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของมนุษย์เรามากขึ้น ครอบครัวสมัยใหม่อาจจะไม่มีเตาครัวแบบสมัยโบราณ ก็พออนุโลมให้หมายถึง เตาไมโครเวฟ หม้อต้มน้ำร้อน กาต้มน้ำร้อน หรือเตาแก๊ส ก็ได้ เช่นกัน

ตามความเชื่อของศาสนาเต๋า เล่ากันว่า เตาครัวสำหรับหุงหาอาหารนี้ จะมีเทพเจ้าประจำเตาไฟอยู่ ซึ่งจะทำหน้าที่คอยดูแลความประพฤติของทุกคนในบ้านหลังนั้นๆ ให้หมั่นทำความดี ซึ่งเทพเจ้าแห่งเตา มีชื่อเรียกตามภาษา แต้จิ๋วว่า " ซื่อหมิ่งกง " ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า คนจีนส่วนใหญ่จะมีการทำพิธีไหว้เทพเจ้าเตาครัวในช่วงตรุษจีนด้วย เนื่องจาก เชื่อว่าหากมีอะไรที่เราไม่สบายใจก็ให้อธิษฐานขอกับเทพเจ้า เมื่อครบปีเทพเจ้าเตาจะกลับไปรายงานความประพฤติให้สวรรค์ได้รับรู้ และสามารถประทานพรให้มนุษย์ได้

ในที่นี้ จะขออธิบายถึงหลักการสำคัญๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการวางเตาครัวกันก่อน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

 1. เตาครัว ควรจัดวางอยู่หลังบ้าน โดยวางไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้าน ทั้งนี้ เนื่องจากความร้อนจากเตาจัดว่าเป็นพลังหยาง จึงควรอยู่ในตำแหน่งที่เป็นพลังอิม จึงจะก่อให้เกิดความสมดุลย์
 2. เตาครัว ควรจะมีการวางทับ ณ ตำแหน่งที่ไม่ดีของเจ้าของบ้าน ซึ่งในกรณีนี้ ท่านต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ย ช่วยในการคำนวณทิศทางด้วย
 3. ในห้องครัวควรมีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าพื้นบ้านเล็กน้อย หากระดับพื้นเสมอกัน ก็ควรทำธรณีประตูของห้องครัว ทั้งนี้ เชื่อกันว่า เป็นการป้องกันไม่ให้กระแสของไฟจากเตาครัวล้นออกมา ซึ่งเป็นลักษณะของกระแสชี่ไหลกระจาย
 4. ในห้องครัว ควรจะต้องมีหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก แต่ไม่ควรให้เปิดออกทั้ง 4 ด้าน เนื่องจากจะต้องมีลักษณะที่จะต้องเก็บกักพลังชี่ไว้ได้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีข้อห้ามหรือข้อพึงระวังในการวางเตาครัว ดังนี้

 1. ห้ามวางเตาครัวไว้ ณ จุดศูนย์กลางบ้าน เพราะจะทำให้คนในบ้านเป็นโรคหัวใจ
 2. ห้ามวางเตาครัวกดทับ ตำแหน่งปีเกิดของคนในบ้าน
 3. ห้ามวางเตาครัวตรงข้ามอ่างน้ำ หรือประตูห้องน้ำ จะทำให้คนในบ้านพบแต่อุปสรรค สุขภาพไม่ดี แต่สามารถวางในแนวเดียวกันกับอ่างน้ำได้ แต่หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็สามารถแก้ไขได้โดยจัดหาฉากมากั้นระหว่างเตาครัวกับอ่างน้ำที่อยู่ตรงข้ามกัน ให้มองไม่เห็นกันก็นับว่าใช้ได้แล้ว
 4. ห้ามวางเตาครัวไว้บริเวณหน้าบ้าน ควรวางไว้ในที่มิดชิด และเมื่อเปิดประตูบ้านแล้วต้องไม่เห็นไฟในเตาของบ้านนั้นๆ มิฉะนั้นจะส่งผลให้เก็บเงินไม่อยู่ การเงินหากไหลเข้ามากก็จะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไปมากเช่นกัน นอกจากนี้ อาจทำให้ท่านมีคู่แข่ง หรือศัตรูทั้งทางด้านการค้า และการงาน หรือเกิดการแย่งชิงตำแหน่งกันได้
 5. ห้องครัวกับห้องน้ำ ไม่ควรใช้ประตูทางเข้าร่วมกัน

ด้วยหลักการที่ควรปฏิบัติและควรหลีกเลี่ยงเพียงไม่กี่ข้อดังกล่าวข้างต้น จะสามารถชักนำวิถีชีวิตของท่านได้พานพบแต่สิ่งที่ดีๆ มีศิริมงคล และช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่ร้ายๆ ให้พลิกผันกลับกลายมาเป็นดีได้เช่นกัน เชื่อหรือไม่เชื่อก็ลองนำไปปฏิบัติดูบ้าง ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรมิใช่หรือ?

ฮวงจุ้ยห้องครัว

การเลือกสรรตำแหน่งของห้องครัว

การเลือกสรรตำแหน่งของห้องครัว ให้ถูกต้องตามหลักของฮวงจุ้ย ทั้งนี้ เนื่องจากชาวจีนจะให้ความสำคัญกับห้องครัวมาก เพราะถือว่าเป็นห้องที่ใช้ในการประกอบอาหาร อันเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในสี่ที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้ในการยังชีพ

ในทางฮวงจุ้ยได้มีการเปรียบเทียบลักษณะชัยภูมิของบ้านกับร่างกายของมนุษย์เรา โดยจัดให้ห้องครัวเปรียบเสมือนลำไส้ หรือกระเพาะอาหารของมนุษย์เรานี่เอง ดังนั้น การจัดวางตำแหน่งของห้องครัว ที่ถูกต้องย่อมส่งผลให้เจ้าของบ้าน มีสุขภาพช่องท้องและลำใส้ที่ดีด้วย

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดวางตำแหน่งห้องครัว

1. หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าของประตูห้องครัว กับประตูห้องนอน เนื่องจากเวลาปรุงอาหาร จะทำให้กลิ่นโชยเข้าไป รบกวนผู้ที่อยู่ในห้องนอนได้ฮวงจุ้ยห้องครัว

2. หลีกเลี่ยงการจัดวางห้องครัว
ในตำแหน่งที่อยู่ใกล้หรือ ติดกับห้องนอน
ฮวงจุ้ยห้องครัว1


3. หลีกเลี่ยงการวางตำแหน่ง ห้องครัว ตรงกันข้าม กับห้องน้ำ แต่สามารถอยู่ใกล้กันได้ (แนวเดียวกัน)

ฮวงจุ้ยห้องครัว2ฮวงจุ้ยห้องครัว3

4. กรณีที่ห้องครัวและห้องน้ำอยู่ใกล้กัน (แนวเดียวกัน) ต้องหลีกเลี่ยงการวางเตาไฟและอ่างล้างหน้าที่ติดหรือชิดกัน และหลีกเลี่ยงการวางเตาไฟและอ่างล้างหน้าอยู่ตรงกันข้ามกันด้วย

ฮวงจุ้ยห้องครัว4ฮวงจุ้ยห้องครัว5

5. ตำแหน่งห้องครัว ห้ามมีประตู 2 ด้าน ผ่ากลาง ผ่านตลอด ถือว่าเป็นลักษณะที่อัปมงคล ทำให้ผู้อยู่อาศัยเก็บเงินไม่อยู่หรือที่เรียกว่า "ทำมาหากินเท่าไรก็ใช้หมด"

6. ตำแหน่งห้องครัว ควรจัดวางอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านและอยู่ในตำแหน่งที่มิดชิด ไม่ควรวางบริเวณหน้าบ้าน เพราะจะทำให้สมาชิกในครอบครัวให้ความสำคัญแต่กับการกินอยู่มากกว่าการ ตั้งใจทำงาน (ยกเว้นร้านอาหาร)

7. หลีกเลี่ยงการวางห้องครัว ณ ตรงกลางบ้าน จะทำให้เก็บเงินไม่อยู่ ถูกโกง หรือทำมาค้าขายไม่ขึ้น เนื่องจาก เตาไฟเปรียบเสมือนโชคลาภ ทรัพย์สินและเงินทอง จึงไม่ควรวางในตำแหน่งที่คนเห็นได้ง่าย เพราะจะถูกคู่แข่งทางธุรกิจแย่งชิงโชคลาภไปหมด

8. หลีกเลี่ยงการจัดวางเตาไฟหรือห้องครัวไว้ในที่โล่ง หรือที่ที่ไม่มีหลังคากั้น (ยกเว้นร้านอาหาร)

9. หลีกเลี่ยงการวางท่อน้ำผ่ากลางห้องครัว

10 หลีกเลี่ยงการเล่นระดับพื้นครัวให้สูงๆต่ำๆ พื้นห้องครัวที่ดีควรราบและเรียบ

ตำแหน่งห้องครัวสัมพันธ์กับทิศทางอย่างไร

การจัดวางห้องครัวและผลกระทบ

ทิศเหนือ

ครัวที่อยู่ทิศเหนือ ถือเป็นตำแหน่งที่ดีมีความสมดุล ช่วยให้ครอบครัวอยู่สุขสบาย

ทิศใต้

ครัวที่อยู่ทางทิศใต้ จะทำให้โชติช่วงชัชวาล เหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัย ที่ต้องการธาตุไฟ มิฉะนั้น จะทำให้ผู้อยู่อาศัยบางรายอารมณ์ร้อนบ้าง

ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้

ครัวที่อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นตำแหน่ง ที่ดี จะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับชื่อเสียง มีผู้อุปถัมภ์ และผู้ใหญ่เมตตา

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้

ครัวที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะมีลักษณะปานกลาง ไม่ดีไม่ร้ายแต่อย่างใด

ทิศตะวันตก หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ครัวที่อยู่ทิศตะวันตก หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศทางและธาตุไฟไม่สมพงษ์กัน จะทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่ค่อยคงเส้นคงวา เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย

นอกจากนี้ อุปกรณ์ของใช้ในครัวอาทิ หม้อหุงข้าว ตู้อบไมโครเวฟ จึงควรจัดวางอยู่ทาง ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเป็นตำแหน่งที่ดี สำหรับตู้เย็นถ้าวางอยู่ในห้องครัว ห้ามวางไว้ตรงข้ามกับเตาไฟและควรวางอยู่ในทิศทางเดียวกันด้วย ข้อสำคัญห้ามวางตู้เย็นอยู่ตรงข้ามกับประตูห้องครัวเด็ดขาด จะส่งผลกระทบเรื่องการเงินเจ้าของบ้านโดยตรง

จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเตาครัว และห้องครัวมาก เนื่องจาก หากมีการจัดวาง ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กับทิศทางแล้ว จะเกิดผลกระทบทางลบอย่างใหญ่หลวง แต่ในทางตรงกันข้าม หากเจ้าของบ้าน ให้ความสำคัญ และจัดวางเตาครัว ห้องครัวให้ถูกต้องและสมพงษ์กับ ทิศทางแล้ว จะให้ครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดี ก้าวหน้าใน อาชีพการงานด้วย หากท่านเป็นผู้ช่างสังเกต ลองกลับไปดูที่บ้านพักอาศัยของท่านสักนิดว่าห้องครัว เตาครัวในบ้านของท่านจัดถูกหลัก หรือขัดกับหลักการทางฮวงจุ้ยอย่างไร และปัจจุบันท่านประสบความสำเร็จ หรือมีปัญหาด้านใดบ้างและรีบปรับปรุงแก้ไขเสีย การแก้ไขเรื่องเพียงเล็กๆ น้อยๆ ที่หลายๆ คนมองข้ามอาจส่งผลและผลักดันให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ

การจัดวางโต๊ะอาหารให้ถูกหลักชัยภูมิ

การจัดวางโต๊ะอาหารให้ถูกหลักชัยภูมิจะดีกว่า เนื่องจากมนุษย์เราทุกคนจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารกันทุกคน และตามหลักการของธรรมชาติ ทุกคนต่างต้องการหามุมที่ต้องการความสบายใจ ผ่อนคลาย และสงบ หรือเรียกว่ามุมส่วนตัว ในการรับประทานอาหาร หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานมาตลอดทั้งวัน ซึ่งภาษาจีนเขาเรียกว่ามุมส่วนตัวดังกล่าวว่า  "ฉ่างหงจู่ขี่" นั่นเอง

หลักการง่าย ๆ ในการจัดหาตำแหน่งวางโต๊ะอาหาร

 1. โต๊ะอาหารควรอยู่ในมุมที่สงบ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวเมื่อมารวมกลุ่มกันที่โต๊ะอาหารจะเกิดความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย สบายใจ มีความเป็นส่วนตัว พร้อมที่จะพูดคุยหารือกิจธุระหรือถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันได้ภายในครอบครัว
 2. โต๊ะอาหารไม่ควรอยู่ใกล้ห้องน้ำ เนื่องจากเป็นการหลีกเลี่ยงเรื่องของกลิ่นและเชื้อโรค ที่อยู่ภายในห้องน้ำ ไม่ให้มาปนเปื้อนใน อาหารแต่หากท่านมีพื้นที่ภายในบ้านที่จำกัดจริง ๆ และไม่สามารถย้ายโต๊ะอาหารไปในทิศทางอื่นได้ ก็พอจะมีวิธีการแก้ไขได้บ้าง โดยการนำฉากมากั้นบริเวณหน้าห้องน้ำให้สูงเท่าหัวคน เพื่อบังสายตา
 3. โต๊ะอาหารไม่ควรวางใต้คาน เพราะผู้ที่นั่งรับประทานอาหารจะรู้สึกถูกกดทับ แต่ถ้าเปลี่ยนย้ายไม่ได้ก็สามารถ แก้ไขโดยการตีฝ้าไม่ให้เห็นคานได้เหมือนกัน
 4. โต๊ะอาหารไม่ควรวางอยู่ใกล้ประตูทางเข้า-ออกของบ้านเนื่องจาก จะทำให้สมาชิกในครอบครัวหมกมุ่นอยู่แต่เรื่อง การรับประทานอาหารจนไม่มีจิตใจที่จะประกอบกิจการงานอื่นที่สำคัญ ๆ
 5. ไม่ควรวางโต๊ะอาหารตรงกับเสาที่ถูกผ่ากลาง ซึ่งแก้ไขโดยตกแต่งเสาต้นนั้นให้เป็นตู้เก็บของ หรือนำเฟอร์นิเจอร์ไปวางปิดเสาไว้จะดีกว่า
 6. โต๊ะอาหารควรจัดวางอยู่ในจุดที่สามารถเก็บกระแสชี่ที่มั่นคงได้

ความสัมพันธ์ของโต๊ะอาหารกับทิศทางที่จัดวาง

หลักการง่าย ๆ ในทางฮวงจุ้ยในเรื่องของการจัดวางลักษณะโต๊ะอาหาร เพื่อให้สัมพันธ์กับทิศทางนั้น ประกอบด้วยหลักการ 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

1. ทิศทางที่จะจัดวางควรสอดคล้องกับรูปร่างลักษณะของโต๊ะอาหาร อาทิ

 • โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว ซึ่งมีลักษณะเป็นธาตุไม้ ควรจัดวางในตำแหน่งของทิศใต้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟ เนื่องจากไม้จะก่อเกิดไฟ
 • ต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีลักษณะเป็นธาตุดิน ควรจัดวางในตำแหน่งของทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุทอง เนื่องจากดินจะก่อเกิดทอง
 • โต๊ะกลม ซึ่งเป็นลักษณะเป็นธาตุทอง ควรจัดวางในตำแหน่งของทิศเหนือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน้ำ เนื่องจากทองจะก่อเกิดน้ำ

2. ทิศทางที่จะจัดวางโต๊ะอาหาร ไม่ควรพิฆาตกับลักษณะของโต๊ะอาหาร อาทิ

 • โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว ซึ่งมีลักษณะเป็นธาตุไม้ ไม่ควรวางในตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุดิน เนื่องจากไม้จะพิฆาตดิน

โต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีลักษณะเป็นธาตุดิน ไม่ควรวางในตำแหน่งทิศเหนือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ำ เนื่องจากดินจะพิฆาตน้ำ

โต๊ะกลม ซึ่งเป็นลักษณะเป็นธาตุทอง ไม่ควรวางในตำแหน่งทิศใต้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟ เนื่องจากไฟจะพิฆาตทอง

อย่างไรก็ดี หากการจัดวางโต๊ะอาหารไม่สอดคล้องกับทิศทางแล้ว จะส่งผลในทางฮวงจุ้ย ให้สมาชิกที่อยู่อาศัยในบ้านนั้น ทะเลาะวิวาทกัน บ่อย ๆ ไม่ค่อยมีความสุขเท่าใดนัก แต่ถ้าหากบ้านใดเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ก็ไม่ต้องตกอกตกใจ รีบซื้อโต๊ะอาหาร ใหม่ให้สิ้นเปลือง เงินทองเปล่า ๆ เพียงแต่ขอให้ท่านแก้ไขเปลี่ยนแปลงดัง หลักการของ 5 ธาตุ โดยการใช้ผ้าปูโต๊ะ หรือผ้าหุ้มขาโต๊ะสีต่าง ๆ ดังนี้

หลักการแก้ไขการจัดวางโต๊ะอาหารที่ไม่สอดคล้องกับทิศทาง

1. กรณีที่บ้านของท่านมีโต๊ะอาหารสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว (ธาตุไม้) วางอยู่ในตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ธาตุดิน) ซึ่งจะเกิดเหตุการณ์ไม้พิฆาตดิน ให้แก้ไขโดยใช้ผ้าปูโต๊ะ หรือผ้าหุ้มขาโต๊ะเป็นสีแดง ก็จะปรับเปลี่ยนลักษณะของ การพิฆาตมาเป็นการส่งเสริมหรือก่อเกิดกันนั่นคือ

ไม้ (โต๊ะ) จะก่อเกิดไฟ (ผ้าปูโต๊ะ) และไฟจะก่อเกิดดิน (ทิศที่วางโต๊ะ)

2. กรณีที่บ้านของท่านมีโต๊ะอาหารสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ธาตุดิน) วางอยู่ในตำแหน่งทิศเหนือ (ธาตุน้ำ) ซึ่งจะเกิดเหตุการณ์ ดินพิฆาตน้ำ ให้แก้ไขโดยใช้ผ้าปูโต๊ะหรือผ้าหุ้มขาโต๊ะเป็นสีขาว ก็จะปรับเปลี่ยนลักษณะของการพิฆาตมาเป็นการส่งเสริมหรือก่อเกิดกันได้ นั่นคือ

ดิน (โต๊ะ) จะก่อเกิดทอง (ผ้าปูโต๊ะ) และทอง จะก่อเกิดน้ำ (ทิศที่วางโต๊ะ)

3. กรณีที่บ้านของท่านมีโต๊ะอาหารทรงกลม (ธาตุทอง) วางอยู่ในตำแหน่งทิศใต้ (ธาตุไฟ) ซึ่งจะเกิดเหตุการณ์ไฟพิฆาตทอง ให้แก้ไขโดย ใช้ผ้าปูโต๊ะ หรือผ้าหุ้มขาโต๊ะ เป็นสีเหลือง หรือ สีน้ำตาลแทน ก็จะปรับเปลี่ยนลักษณะของการพิฆาต มาเป็นการส่งเสริม หรือก่อเกิดกันได้ นั่นคือ

ไฟ (ทิศทางที่วางโต๊ะ) จะก่อเกิดดิน (ผ้าปูโต๊ะ) และดินจะก่อเกิดทอง (โต๊ะ)

บทสรุป ท่านเห็นแล้วยังว่าการจัดวางสิ่งของใกล้ ๆ ตัวเราซึ่งผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่สำคัญ แต่กลับส่งอิทธิพลแอบแฝงมายังตัวเรา ได้อย่างแนบเนียน และง่ายดายนัก อิทธิพลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละปัจเจกชน ซึ่งไม่สามารถบังคับกันได้ ก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณและสติในการแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นอย่างผู้ชาญฉลาด และรู้เท่าทันเหตุการณ์ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำทุกท่านก็คือ การแก้ไขวิบากทางฮวงจุ้ยนั้น แก้ได้ไม่ยากยกตัวอย่าง เช่น เรื่องการจัดวางโต๊ะอาหารข้างต้น แต่ก็ขอเตือนสติทุกท่านว่าในโลกใบนี้ไม่มีสถานที่ใดที่มีสภาพฮวงจุ้ยดีสมบูรณ์ 100 % และไม่มีสถานที่ใดที่มีสภาพฮวงจุ้ยแย่ 100 % เช่นกัน ดังนั้นการรู้เท่าทันในทุกสิ่งจะมีส่วนช่วยให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีในทุก ๆ สภาวการณ์

Resource : หลันฮัว www.fpo.go.th