ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

นั่งทำงานตรงไหนดี

การจัดวางโต๊ะทำงาน หรือโต๊ะเรียนหนังสือ ควรจะจัดโต๊ะนั่งมุมไหนด ตามหลักวิชาฮวงจุ้ย ถึงข้อควรปฏิบัติใน การจัดวางโต๊ะทำงาน หรือโต๊ะเรียนหนังสือของลูกหลานให้เป็นมงคล ดังนี้

1. โต๊ะทำงานควรอยู่ในตำแหน่งที่ด้านหลังของผู้นั่งมีผนังทึบ ช่วยเสริม ซึ่งจะเป็นผนังสำนักงาน ผนังบ้าน หรือตู้ หรือฉากกั้นก็ได้
2. กรณีที่โต๊ะทำงานของท่านอยู่ใกล้หรือติดกระจก ถือว่าเป็นตำแหน่งไม่ดี อย่างน้อยควรนำ ผ้าม่าน หรือมู่ลี่มากั้นไว้
3. การจัดโต๊ะทำงานหรือโต๊ะเรียนหนังสือที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมสติปัญญา วิชาความรู้ มีมันสมอง ไอคิว ความคิดสร้างสรรค์ และการเลื่อนตำแหน่ง นั้น ต้องจัดวางโต๊ะทำงานได้ตรงกับ ตำแหน่ง "บุ่งเชียง" ซึ่งหมายถึงเลข 4 กับหมายเลข 1

3.1 กำหนดตำแหน่งหรือทิศทางที่แน่นอนของหมายเลขประจำทิศนั้นๆ (ในหล่อแกหรือเข็มทิศฮวงจุ้ย จะมีทิศทั้งหมดแปดทิศ และแต่ละทิศจะมีหมายเลขกำกับอยู่) โดย หมายเลข 4 หมายถึง ทิศตะวันออก เฉียงใต้ และหมายเลข 1 หมายถึงทิศเหนือ ดังนั้น ตำแหน่ง บุ่งเชียง ในที่นี้ ก็คือ ทิศทั้ง 2 ทิศที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง

3.2 กำหนดตำแหน่งหรือทิศทางที่ได้มาจากการแบ่ง "ยุค" ซึ่งในวิชา ฮวงจุ้ย มีการแบ่งระยะเวลาออกเป็น "ยุค" ต่างๆ โดยแต่ละยุคจะกินระยะเวลา 20 ปี ในปัจจุบันเราอยู่ในช่วงยุค 7 (พ.ศ. 2527-2548) และในยุค 7 นี้ หมายเลข 4 และหมายเลข 1 ได้แก่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

3.3 มีวิธีการคำนวณหา ตำแหน่ง "บุ่งเชียง" ของแต่ละบ้านหรือแต่ละสำนักงาน ซึ่งได้คำนวณมาให้เป็นสูตรสำเร็จ สำหรับนำไปใช้ได้เลย สรุปได้ดังนี้
(1) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศเหนือ ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงใต้
(3) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศตะวันออก ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก
(4) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
(5) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศใต้ กับทิศตะวันออก
(6) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศตะวันตก ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กับทิศตะวันตกเฉียงใต้
(7) ถ้าตำแหน่งหลังบ้านเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
(8) ถ้าหลังบ้านเป็นทิศใต้ ตำแหน่ง บุ่งเชียง คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ กับทิศใต้

3.4 การคำนวณหา ตำแหน่ง บุ่งเชียง โดยนำดวงของคนนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย วัน เดือน ปี และเวลา มาคำนวณ โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะละเอียดลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คงไม่ขอกล่าวในที่นี้ เนื่องจากจะต้องมีความรู้เรื่องโป๊ยหยี่ สี่เถียว หรือดวงจีนประกอบด้วย จึงจะเข้าใจ ดังนั้น หากท่านสนใจโปรดติดต่อสอบถามกันเป็น รายบุคคลก็แล้วกัน

หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า จะใช้ตำแหน่ง บุ่งเชียง ตามหลักเกณฑ์ข้อไหนดี ก็ขอบอกกล่าวกันว่า สำหรับทิศทางที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 นั้น เมื่อรวมกันแล้วจะได้ 4 ทิศทาง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดี ในการวางโต๊ะทำงาน หรือโต๊ะเรียนหนังสือสำหรับบุตรหลาน ท่านสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 4 ทิศนี้ ตามความเหมาะสมของสถานที่ที่ทำงานหรือที่บ้านของท่านได้ตามใจชอบ หรือจะเลือกใช้ทิศทางตามข้อ 3.3 ก็ได้ ไม่ว่ากัน

"ในโลกนี้มีการแข่งขันมากมาย ผู้ไม่เข้าแข่งขันจึงพบกับความพ่ายแพ้
แต่ผู้ที่เข้าแข่งขัน ก็ใช่ว่าจะชนะเสมอไป
ย่อมพบกับความพ่ายแพ้บ้าง ชนะบ้าง ขอจงทำใจสู้ต่อไปเถิด
สักวันหนึ่งท่านต้องเป็นผู้ชนะ"

Resource : หลันฮัว www.fpo.go.th