ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

หลักการจัดวางห้องน้ำ

ห้องน้ำมีความสำคัญกับมนุษย์เราทุกคนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าห้องนอน แม้ในแต่ละวัน เราจะใช้เวลาในห้องน้ำน้อยกว่าในห้องนอนก็ตาม แต่ห้องน้ำก็เปรียบเสมียนสวรรค์ที่ช่วยให้พวกเราได้ปลดทุกข์ ไม่ว่าหนักหรือเบา ถ้าไม่เชี่อก็ลองฝืนตัวเราไม่ให้เข้าห้องน้ำ แค่เพียงครึ่งวันก็พอ คุณจะรู้สึกอึดอัดแค่ไหน ดังนั้น การจัดวางห้องน้ำภายในบ้านให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีและเหมาะสม จึงมีความจำเป็นไม่น้อย

หลักการจัดวางห้องน้ำ หลักการโดยทั่วไป สำหรับการจัดวางตำแหน่งห้องน้ำต้องหลีกเลี่ยงสภาวะการณ์ดังต่อไปนี้

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

1. ห้องน้ำไม่ควรอยู่ตั้งอยู่บริเวณตำแหน่งตรงกลางของหลังบ้าน ทั้งนี้ เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งประธานของบ้าน ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งของโชคลาภ อำนาจ วาสนา และความมั่นคงของชีวิต หากจัดว่าในตำแหน่งดังกล่าว จะมีผลต่อสุขภาพ ของเจ้าของบ้านโดยตรง แต่หากเจ้าของบ้านดวงแข็ง ก็จะส่งผลใหเกิดการเสียทรัพย์ ธุรกิจล้มเหลวได้เช่นกัน กรณีดังกล่าว ผู้เขียนเคยไปตรวจชัยภูมิบ้านคหบดีผู้หนึ่งแถวภาคใต้ ซึ่งเข้าข่ายกฎเกณฑ์ข้อนี้พอดี ท่านผู้อ่านเชื่อหรือไม่ว่า เพียงไม่ถึง 1 ปี ที่คหบดีผู้นี้ไปซื้อบ้านหลังหนึ่งและมีห้องน้ำอยู่กลางหลังบ้าน ธุรกิจที่เคยเฟื่องฟูก็ชะงักงัน ธุรกิจเดินรถประสบอุบัติเหตุน่าสะเทือนขวัญ และหลังจากนั้นไม่นาน ภรรยาก็เจ็บป่วยออด ๆ แอด ๆ ตลอดเวลา แต่หลังจากได้ให้คำแนะนำไป ทุกอย่างก็ค่อยฟื้นฟูขึ้นตามลำดับ สุขภาพของภรรยาก็แข็งแรงขึ้น แต่กว่าจะหาหนทางแก้ไขได้ก็ทำให้ชีวิตเสียขวัญและกำลังใจไปมากมาย

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

2. ห้องน้ำไม่ควรอยู่ตั้งบริเวณกลางบ้าน ตามศาสตร์ทางฮวงจุ้ย เชื่อว่า บ้านใดมีห้องน้ำอยู่กลางบ้าน จะทำให้สมาชิกในบ้านเกิดโรคภัยไข้เจ็บแปลก ๆ ได้ โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ลำไส้ หรือกระเพาะอาหาร เนื่องจากตรงกลางบ้านเปรียบเสมือนตำแหน่งของช่องท้องของมนุษย์ ซึ่งเป็นที่เก็บอาหารที่เราทานเข้าไป นอกจากนี้ กระแสซี่ที่ไหลเข้ามาในตัวบ้าน มีกจะไหลวนเวียนอยู่ตกตำแหน่งศูนย์กลางบ้าน แต่ห้องน้ำเป็นที่เก็บกักของของเสียอยู่ตลอดเวลา จะมีผลทำให้ช่องท้องของคนในบ้านปั่นป่วนระบบย่อยมีปัญหาได้

3. ห้องน้ำไม่ควรอยู่ตั้งตรงกับประตูเข้า - ออกของบ้าน เนื่องจากมนุษย์เราเมื่อเปิดประตู กระแสซี่จะไหลเข้าไปภายในบ้าน ตำแหน่งที่สายตาเราควรพบเห็นควรเป็นสิ่งที่สวยงาม และเป็นมงคล ดังนั้น หากบ้านของท่านมีห้องน้ำอยู่ตรงกับประตูเข้า - ออกของบ้านต้องรีบแก้ไข โดยอาจย้ายประตูบ้านหรือย้ายประตูห้องน้ำไม่ให้อยู่ตรงกันก็พอ คงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อรื้อห้องน้ำทิ้งหรอกนะ จะเปลืองงบประมาณเปล่า ๆ

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ
ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

   4. ห้องน้ำไม่ควรอยู่ตรงกับประตูครัวหรือเตาไฟ เนื่องจากจะเกิดสภาวะน้ำพิฆาตไฟ ท่านมีรายได้เท่าใดก็จะมีหนทางใหัจับจ่ายใช้สอยหมดเปลืองไปโดยรวดเร็ว วิธีแก้ไขที่แสนง่ายดายก็โดยการนำฉากมากั้นเอาไว้ก็พอ

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ
ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

5. ห้องน้ำไม่ควรอยู่ตั้งตรงข้ามกับประตูห้องนอน ทั้งนี้ จะมีผลต่อโชคลาภของผู้ที่นอนในห้องนั้น การแก้ไขถ้าแบบประหยัด ก็เพียงแต่ย้ายประตูห้องนอนหรือประตูห้องน้ำห้องใดห้องหนึ่งให้ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันก็เพียงพอ แต่หากสุดวิสัยจริง ๆ คงต้องปิดประตูห้องน้ำไว้ให้มิดชิดตลอดเวลา ห้ามไม่ให้ผู้ที่เดินผ่านเข้า - ออกห้องนอนมองเห็นชักโครกในห้องน้ำอย่างเด็ดขาด

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

6. กรณีบ้าน 2 ชั้น และมีห้องน้ำอยู่ชั้นบน ห้ามไม่ให้ จัดวางห้องน้ำตรงกับตำแหน่งประตูเข้า - ออก ของตัวบ้านอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ จะมีผลต่อโชคลาภของสมาชิกในบ้านโดยตรง ลองไปสำรวจบ้านของท่านดู หากมีลักษณะดังกล่าวต้องรีบแก้ไขทันที

การมีบ้านที่น่าอยู่สักหลัง ไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลย สำหรับมนุษย์ เงินเดือนคนหนึ่ง แต่หากการซื้อหรือสร้างบ้านของท่าน เพื่อสร้างครอบครัว ที่อบอุ่นด้วยเงินก้อนโตจำนวนหนึ่ง กลับทำให้ชีวิตภายในครอบครัวไม่มีความสุขเท่าที่ควร ด้วยเหตุอันเกิดจากการจัดวางห้องน้ำที่ผิดตาม หลักฮวงจุ้ยแล้ว ก็จะเป็นที่น่าเสียดายไม่น้อย ดังนั้น ผู้เขียนจึงหวังว่าเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ดังกล่าวข้างต้นจะช่วยท่านได้บ้าง เมื่อถึงคราวจำเป็น อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการจัดวางห้องน้ำโดยทั่วไปก็คือ บริเวณหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ที่ลับตาคน แต่ทั้งนี้ หากจะวัดจากหลักวิชาการ หรือหัวใจของศาสตร์ฮวงจุ้ยจริง ๆ อย่างเฉพาะเจาะจงก็ต้องพิจารณาดูว่า เจ้าของบ้านหลังนั้น ๆ เกิดปีไหน และตำแหน่งของห้องน้ำ โดยเฉพาะชักโครกจะต้องไม่วางทับปีเกิดของเจ้าของบ้านอย่างเด็ดขาด ซึ่งการจัดวางตำแหน่ง ดังกล่าวของบ้าน จำเป็นต้องใช้หล่อแกหรือเข็มทิศดูฮวงจุ้ยจีน โดยเฉพาะจึงจะสามารถวัดได้