ความสำคัญของโต๊ะอาหาร

ความสำคัญของโต๊ะอาหาร เมื่อทุก ๆ ท่านทราบวันดีประจำปีไทยกันไปแล้ว ก็ขอให้เริ่มต้นกิจการงานต่าง ๆ ที่สำคัญในวันที่ดีมีมงคล และหลีกเลี่ยงวันอัปมงคลไว้บ้างก็จะเป็นการดีต่อตัวท่านเอง ฉบับนี้เราจะมาพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องของการจัดวางโต๊ะอาหาร ให้ถูกหลักชัยภูมิจะดีกว่า เนื่องจากมนุษย์เราทุกคนจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารกันทุกคน และตามหลักการของธรรมชาติ ทุกคนต่างต้องการหามุมที่ต้องการความสบายใจ ผ่อนคลาย และสงบ หรือเรียกว่ามุมส่วนตัว ในการรับประทานอาหาร หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานมาตลอดทั้งวัน ซึ่งภาษาจีนเขาเรียกว่ามุมส่วนตัวดังกล่าวว่า "ฉ่างหงจู่ขี่" นั่นเอง

หลักการง่าย ๆ ในการจัดหาตำแหน่งวางโต๊ะอาหาร

1. โต๊ะอาหารควรอยู่ในมุมที่สงบ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวเมื่อมารวมกลุ่มกันที่โต๊ะอาหารจะเกิดความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย สบายใจ มีความเป็นส่วนตัว พร้อมที่จะพูดคุยหารือกิจธุระหรือถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันได้ภายในครอบครัว

2. โต๊ะอาหารไม่ควรอยู่ใกล้ห้องน้ำ เนื่องจากเป็นการหลีกเลี่ยงเรื่องของกลิ่นและเชื้อโรค ที่อยู่ภายในห้องน้ำ ไม่ให้มาปนเปื้อนในอาหารแต่หากท่านมีพื้นที่ภายในบ้านที่จำกัดจริง ๆ และไม่สามารถย้ายโต๊ะอาหารไปในทิศทางอื่นได้ ก็พอจะมีวิธีการแก้ไขได้บ้าง โดยการนำฉากมากั้นบริเวณหน้าห้องน้ำให้สูงเท่าหัวคน เพื่อบังสายตา

3. โต๊ะอาหารไม่ควรวางใต้คาน เพราะผู้ที่นั่งรับประทานอาหารจะรู้สึกถูกกดทับ แต่ถ้าเปลี่ยนย้ายไม่ได้ก็สามารถแก้ไขโดยการตีฝ้าไม่ให้เห็นคานได้เหมือนกัน

4. โต๊ะอาหารไม่ควรวางอยู่ใกล้ประตูทางเข้า-ออกของบ้านเนื่องจากจะทำให้สมาชิกในครอบครัวหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องการรับประทานอาหารจนไม่มีจิตใจที่จะประกอบกิจการงานอื่นที่สำคัญ ๆ

5. ไม่ควรวางโต๊ะอาหารตรงกับเสาที่ถูกผ่ากลาง ซึ่งแก้ไขโดยตกแต่งเสาต้นนั้นให้เป็นตู้เก็บของ หรือนำเฟอร์นิเจอร์ไปวางปิดเสาไว้จะดีกว่า

6. โต๊ะอาหารควรจัดวางอยู่ในจุดที่สามารถเก็บกระแสชี่ที่มั่นคงได้ ซึ่งเรื่องนี้หวังว่าผู้อ่านที่ติดตามบทความดุลยภาพชีวิตเพื่อพิชิตงานมาโดยตลอด น่าจะมีความเข้าใจว่า จุดเก็บกักกระแสชี่มีสภาพเป็นอย่างไร และจะส่งผลดีต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไรบ้าง

ความสัมพันธ์ของโต๊ะอาหารกับทิศทางที่จัดวาง

ฮวงจุ้ยโต๊ะอาหาร

หลักการง่าย ๆ ในทางฮวงจุ้ยในเรื่องของการจัดวางลักษณะโต๊ะอาหาร เพื่อให้สัมพันธ์กับทิศทางนั้น ประกอบด้วยหลักการ 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

1. ทิศทางที่จะจัดวางควรสอดคล้องกับรูปร่างลักษณะของโต๊ะอาหาร อาทิ

  • โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว ซึ่งมีลักษณะเป็นธาตุไม้ ควรจัดวางในตำแหน่งของทิศใต้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟ เนื่องจากไม้จะก่อเกิดไฟ
  • โต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีลักษณะเป็นธาตุดิน ควรจัดวางในตำแหน่งของทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุทอง เนื่องจากดินจะก่อเกิดทอง
  • โต๊ะกลม ซึ่งเป็นลักษณะเป็นธาตุทอง ควรจัดวางในตำแหน่งของทิศเหนือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน้ำ เนื่องจากทองจะก่อเกิดน้ำ

2. ทิศทางที่จะจัดวางโต๊ะอาหาร ไม่ควรพิฆาตกับลักษณะของโต๊ะอาหาร อาทิ

  • โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว ซึ่งมีลักษณะเป็นธาตุไม้ ไม่ควรวางในตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุดิน เนื่องจากไม้จะพิฆาตดิน
  • โต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีลักษณะเป็นธาตุดิน ไม่ควรวางในตำแหน่งทิศเหนือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ำ เนื่องจากดินจะพิฆาตน้ำ
  • โต๊ะกลม ซึ่งเป็นลักษณะเป็นธาตุทอง ไม่ควรวางในตำแหน่งทิศใต้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟ เนื่องจากไฟจะพิฆาตทอง

 

อย่างไรก็ดี หากการจัดวางโต๊ะอาหารไม่สอดคล้องกับทิศทางแล้วจะส่งผลในทางฮวงจุ้ยให้สมาชิกที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นทะเลาะวิวาทกันบ่อย ๆ ไม่ค่อยมีความสุขเท่าใดนัก แต่ถ้าหากบ้านใดเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ก็ไม่ต้องตกอกตกใจรีบซื้อโต๊ะอาหารใหม่ให้สิ้นเปลืองเงินทองเปล่า ๆ เพียงแต่ขอให้ท่านแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังหลักการของ 5 ธาตุ โดยการใช้ผ้าปูโต๊ะหรือผ้าหุ้มขาโต๊ะสีต่าง ๆ ดังนี้

หลักการแก้ไขการจัดวางโต๊ะอาหารที่ไม่สอดคล้องกับทิศทาง

ฮวงจุ้ยโการจัดวางโต๊ะอาหาร
  1. กรณีที่บ้านของท่านมีโต๊ะอาหารสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว (ธาตุไม้) วางอยู่ในตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ธาตุดิน) ซึ่งจะเกิดเหตุการณ์ไม้พิฆาตดิน ให้แก้ไขโดยใช้ผ้าปูโต๊ะ หรือผ้าหุ้มขาโต๊ะเป็นสีแดง ก็จะปรับเปลี่ยนลักษณะของการพิฆาตมาเป็นการส่งเสริมหรือ ก่อเกิดกันนั่นคือ ไม้ (โต๊ะ) จะก่อเกิดไฟ (ผ้าปูโต๊ะ) และไฟจะก่อเกิดดิน (ทิศที่วางโต๊ะ)
  2. กรณีที่บ้านของท่านมีโต๊ะอาหารสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ธาตุดิน) วางอยู่ในตำแหน่งทิศเหนือ (ธาตุน้ำ) ซึ่งจะเกิดเหตุการณ์ ดินพิฆาตน้ำ ให้แก้ไขโดยใช้ผ้าปูโต๊ะหรือผ้าหุ้มขาโต๊ะเป็นสีขาว ก็จะปรับเปลี่ยนลักษณะของการพิฆาตมาเป็นการส่งเสริมหรือก่อเกิดกันได้ นั่นคือ ดิน (โต๊ะ) จะก่อเกิดทอง (ผ้าปูโต๊ะ) และทอง จะก่อเกิดน้ำ (ทิศที่วางโต๊ะ)
  3. กรณีที่บ้านของท่านมีโต๊ะอาหารทรงกลม (ธาตุทอง) วางอยู่ในตำแหน่งทิศใต้ (ธาตุไฟ) ซึ่งจะเกิดเหตุการณ์ไฟพิฆาตทอง ให้แก้ไขโดยใช้ผ้าปูโต๊ะหรือผ้าหุ้มขาโต๊ะเป็นสีเหลือง หรือ สีน้ำตาลแทน ก็จะปรับเปลี่ยนลักษณะของการพิฆาตมาเป็นการส่งเสริมหรือก่อเกิดกันได้ นั่นคือ ไฟ (ทิศทางที่วางโต๊ะ) จะก่อเกิดดิน (ผ้าปูโต๊ะ) และดินจะก่อเกิดทอง (โต๊ะ)

 

บทสรุป

ท่านเห็นแล้วยังว่าการจัดวางสิ่งของใกล้ ๆ ตัวเราซึ่งผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่สำคัญ แต่กลับส่งอิทธิพลแอบแฝงมายังตัวเราได้อย่างแนบเนียน และง่ายดายนัก อิทธิพลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละปัจเจกชน ซึ่งไม่สามารถบังคับกันได้ ก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณและสติในการแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นอย่างผู้ชาญฉลาด และรู้เท่าทันเหตุการณ์ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำทุกท่านก็คือ การแก้ไขวิบากทางฮวงจุ้ยนั้น แก้ได้ไม่ยากยกตัวอย่าง เช่น เรื่องการจัดวางโต๊ะอาหารข้างต้น แต่ก็ขอเตือนสติทุกท่านว่าในโลกใบนี้ไม่มีสถานที่ใดที่มีสภาพฮวงจุ้ยดีสมบูรณ์ 100 % และไม่มีสถานที่ใดที่มีสภาพฮวงจุ้ยแย่ 100 % เช่นกัน


Resource : หลันฮัว www.fpo.go.th