แบบบ้าน Florida

  • Exterior
  • Ground Flr.
  • 2nd Flr.
  • Interior

แบบบ้าน Florida

แปลนชั้นล่าง Florida

แปลน แบบบ้าน Florida

Interior แบบบ้าน Florida