แบบบ้าน Advance tech

  • Exterior
  • Ground Flr.
  • 2nd Flr.
  • Interior

แบบบ้านด้านหน้า

แปลนชั้นล่าง

แปลนชั้นสอง
Interior