แบบบ้าน San Francisco

  • Exterior
  • Ground Flr.
  • 2nd Flr.
  • Interior

แบบบ้าน San Francisco

แปลนชั้นล่าง San Francisco

แปลน แบบบ้าน San Francisco
Interior แบบบ้าน San Francisco