แบบบ้าน Alexene

  • Exterior
  • Ground Flr.
  • 2nd Flr.
  • Interior

Exterior

แปลนชั้นล่าง

แปลนชั้นสอง
Interior