แบบบ้าน Barcelona

  • Exterior
  • Ground Flr.
  • 2nd Flr.
  • Interior

แบบบ้าน Barcelona

แปลน แบบบ้าน Barcelona

แปลน แบบบ้าน Barcelona

Interior แบบบ้าน Barcelona