เปลี่ยนวิธีคิด ....พลิกชีวิตคุณ

พลิกชีวิตคุณ

กฎที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือ คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณคิด กฎข้อนี้เป็น
หลักพื้นฐานทางศาสนา ปรัชญา อภิปรัชญา จิตวิทยา และความสำเร็จ
โลกภายนอกของคุณเป็นภาพสะท้อนของโลกภายในของคุณ ถ้าคุณเปลี่ยน
วิธีคิด คุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณ

มีคนหลายพันคนถูกถามว่า เขาใช้เวลาส่วนใหญ่คิดถึงสิ่งใดมากที่สุด คนที่ประสบ ความสำเร็จจะตอบเหมือนกัน เขาใช้เวลาส่วนใหญ่คิดถึงสิ่งที่เขาต้องการ และวิธีที่จะได้มันมา ในทางตรงกัน ข้ามคนที่ไม่ประสบความสำเร็จและไม่มีความสุขจะคิดและพูดเกี่ยวกับ สิ่งที่เขาไม่ต้องการ เขา คิดและพูดเกี่ยวกับปัญหา ความกังวลใจ และคนที่เขาไม่ชอบ แต่คุณต้องไม่เป็นเช่นนั้น

เมื่อคุณคิดและพูดอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและวิธีที่จะได้มันมา วิธีคิดเช่นนี้จะกลายเป็นนิสัยของคุณในไม่ช้า คุณจะคิดในแง่บวก มีใจมุ่งมั่น และสร้างสรรค์ คุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่คุณจะสร้างขึ้นมาเพื่อประสบ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และมีความสุข คือ การมองโลกในแง่ดี โดยการคิดในทางที่ดี ตลอดเวลา คนที่มองโลกในแง่ดี มีวิธีจัดการกับชีวิตอยู่ 2 วิธี ซึ่งเป็นทัศนคติที่คุณสามารถ สร้างและปฏิบัติได้

วิธีแรก คนที่มองโลกในแง่ดีจะมองหาสิ่งที่ดีในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อเขา พบกับความพ่ายแพ้และ อุปสรรคเขาคิด ในแง่บวกโดยการ มองหา สิ่งดีๆ ที่มีอยู่ใน ปัญหา และเขาจะพบบางสิ่งอยู่เสมอ

วิธีที่สอง คนที่มองโลกในแง่ดีจะมองหาบทเรียนที่มีคุณค่าจากปัญหาหรือความ ยุ่งยากที่เกิดขึ้น เขาเชื่อว่า ความล้มเหลวหรืออุปสรรค ที่เกิดขึ้น ชั่วคราวนั้นถูกส่งมาเพื่อสอนบางสิ่งบางอย่าง แก่เขา

7 ขั้นตอนสู่การมีชีวิตที่ดี

 1. คิดถึงอนาคต คนที่คิดเชิงบวกและมีความสุข เป็นคนที่ชอบคิดถึง พูด และมีมุมมองถึงอนาคตที่ชัดเจน และน่าตื่นเต้นในสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับเขามากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต
 2. คิดถึงเป้าหมาย เมื่อเขาได้ฝันและจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตในอุดมคติของเขาแล้ว เขาจะเขียน เป้าหมายที่ชัดเจน และวางแผนที่จะลงมือทำได้ทุกวัน เขาจะรวบรวมความสนใจและพลังงานทั้งหมด และใช้ เป้าหมายเป็นตัวควบคุมอนาคต
 3. คิดถึงสิ่งดีเลิศ เขาให้คำมั่นว่าจะทำทุกสิ่งอย่างดีเลิศ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคน 10 เปอร์เซ็นต์แรกใน หน่วยงานของเขา เขาจะกำหนดกลุ่มงานหลัก (Key result areas) และตั้งมาตรฐานสำหรับการกระทำที่ดีเลิศ ในทุกๆ ด้าน เขาจะทำงานกับตนเองทุกวันและไม่มีวันหยุดที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
 4. คิดถึงทางแก้ปัญหา เขาจะคิดเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาแทนที่จะเป็นตัวปัญหาเขาจะคิดถึงสิ่งที่ต้องทำแทนที่จะ คิดถึงคนที่ต้องถูกตำหนิ เขามีวิธีคิดในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและของคนอื่นรอบๆ ตัว เขา เขามองเป้าหมายว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข และเขาเชื่อว่ามีทางแก้ปัญหาทุกอย่าง เพียงแต่รอการค้นพบ เท่านั้น
 5. คิดถึงผลที่ได้รับ คนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขจะชอบคิดถึงผลที่ได้รับ เขาจะวางแผนล่วงหน้า ในแต่ละวัน จากนั้นจะทำงานตามเป้าหมายนั้นซึ่งเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด เขาทำงานหนักและเป็นที่ รู้จักว่าเป็นคนที่มีผลงานมาก เขามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก เขามีผลงานมากกว่า ก้าวหน้าเร็วกว่า และเขาอุทิศตนให้กับงานและโลกของเขามากกว่า
 6. คิดถึงความก้าวหน้า คนที่ประสบความสำเร็จสูงจะชอบคิดถึงความก้าวหน้า เขาจะอ่านหนังสือ ฟังเทปเพื่อ การศึกษา เข้าร่วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรเพิ่มเติมอยู่เสมอ เขาตั้งใจที่จะเป็นบุคคลแถวหน้าใน หน่วยงานของตน เขารู้ว่าอนาคตจะเป็นของคนที่มีความสามารถและคนที่รู้มากกว่าคู่แข่งของเขา เขารู้ว่ามีการ แข่งขันและเขาอยู่ในการแข่งขันนั้นด้วย เขาตั้งใจที่จะชนะ
 7. คิดถึงการกระทำ คนที่ประสบความสำเร็จจะชอบคิดถึงการกระทำ เขาคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้ เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย ให้เร็วขึ้น เขาลงมือทำอย่างไม่ลดละ เขาทำงานในเวลาอันรวดเร็ว เขามีสำนึกแห่งการ เร่งรีบ เขาทำได้มากกว่าที่คนทั่วไปทำ ยิ่งเขาทำได้มากขึ้น เขาก็ยิ่งเก่งขึ้น มีคุณค่ามากขึ้น และได้รับ ผลตอบแทนมากขึ้น ไม่มีขีดจำกัดสำหรับความเป็นไปได้ของคุณ

แนวคิดหลัก 12 ประการเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสำเร็จและความสุข ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณ

 1. เปลี่ยนวิธีคิด วิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับตนเอง ความสามารถและศักยภาพ ของตัวเองส่งผลต่อทุกสิ่งที่คุณเป็นในวันนี้และที่จะเป็นต่อไป คุณสามารถ เรียนรู้ได้ โดยการควบคุมคำพูด ภาพ และความคิดที่มีอยู่ในใจของคุณ คุณจะสามารถควบคุมอนาคตของตนเองได้
 2. เปลี่ยนชีวิตของคุณ คุณเข้ามาอยู่ในโลกด้วยศักยภาพที่เต็มเปี่ยมด้วย ความสามารถที่ไม่มีขีดจำกัด แต่ด้วยผลของการถูกตำหนิในวัยเด็ก ทำให้คุณมี ความกลัวความพ่ายแพ้ และการไม่ยอมรับโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณอาจมีความเชื่อที่ จำกัดตัวเองซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางคุณ การกำจัดความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้ จะช่วย ปลดปล่อยศักยภาพของคุณและเปลี่ยนชีวิตของคุณ
 3. ฝันให้ไกล จุดเริ่มต้นของการมีชีวิตในแบบที่เป็นไปได้สำหรับคุณ คือ การจินตนาการถึงอนาคตที่น่าตื่นเต้นอย่างที่คุณอยากจะเป็น หากคุณไม่มีขีดจำกัด ใดๆ จินตนาการว่าคุณสามารถมี เป็น และทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตครอบครัว การเงิน และชีวิตส่วนตัวของคุณ จากนั้นให้เขียนเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนรายละเอียด เพื่อ ทำให้ความฝันของคุณเป็นความจริง
 4. เลือกที่จะรวย จงตั้งปณิธานตั้งแต่วันนี้ที่จะควบคุมอนาคตทางการ เงินของคุณอย่างสมบูรณ์ เริ่มทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้แล้วมีอิสระทางการเงิน เริ่มต้นในที่ ที่คุณอยู่ กำหนดให้ชัดเจนถึงจำนวนเงินที่เป็นเป้าหมายว่าต้องการมีรายได้และเก็บเงิน ไว้มากแค่ไหน และคิดถึงมันตลอดเวลา จำไว้ว่าสิ่งที่คนอื่นทำได้ คุณก็ทำได้เช่นกัน
 5. ควบคุมชีวิตของคุณ ทุกสิ่งที่คุณเป็นหรือจะเป็น ล้วนเป็นผลมาจากสิ่งที่ คุณทำหรือไม่ได้ทำ จงตั้งปณิธานตั้งแต่วันนี้ที่จะรับผิดชอบ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม สำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ โดยไม่มีการตำหนิหรือข้อแก้ตัว จงใช้พลังในตัวคุณ และควบคุมความคิด คำพูด และการกระทำของคุณ จงเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของ ตนเอง
 6. ให้คำมั่นว่าจะเป็นเลิศ รางวัลอันยิ่งใหญ่และความพอใจอย่างใหญ่ หลวงจะเป็นของคนที่ทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างดีเลิศ จงตั้งปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ 10 เปอร์เซ็นต์แรกในหน่วยงานของคุณ กำหนดทักษะสำคัญที่คุณต้องมีเพื่อทำ อย่างดีเลิศ กำหนดให้การทำงานที่ดีเลิศเป็นเป้าหมายของคุณ วางแผน และ ดำเนินการเพื่อทำให้ดีขึ้นทุกๆ ด้าน
 7. คนสำคัญกว่าสิ่งอื่น คุณภาพและปริมาณสัมพันธภาพของคุณจะ ส่งผลต่อความสำเร็จและความสุขของคุณมากกว่าปัจจัยอื่น จัดชีวิตของคุณให้มีความ สัมพันธ์ที่ดีและมีคุณภาพกับคนที่สำคัญต่อคุณ สร้างเครือข่ายอยู่เป็นประจำและขยาย ขอบข่ายของคนที่คุณติดต่อด้วย สร้างเครือข่ายของคนเก่งกับคนที่ประสบความสำเร็จ และมีความคิดเชิงบวก
 8. คิดอย่างอัจฉริยะ คุณคือจิตใจที่มีร่างกายห่อหุ้ม คุณมีความสามารถ ที่จะคิดให้ดีกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อน เมื่อคุณเริ่มคิดแบบเดียว กับที่คนที่ประสบความสำเร็จคิด คุณก็จะได้รับผลอย่างที่เขาได้รับในไม่ช้า
 9. ปลดปล่อยพลังสมองของคุณ ความคิดเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่า ตาม กฎของความน่าจะเป็น ยิ่งคุณมีความคิดที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายมากขึ้น คุณ ก็จะยิ่งเป็นในสิ่งที่คุณคิดในเวลาที่คุณคิดมากขึ้น ความสามารถในการรวบรวม ความคิดใหม่ๆ นั้นไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นอนาคตของคุณจึงไม่มีขีดจำกัด
 10. เพิ่มกำลังให้ความคิดของคุณ วิธีวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จะ ทำให้คุณได้ความคิดที่ชัดเจนในการเปลี่ยนมุมมองของคุณ และแม้แต่จะเปลี่ยน ชีวิตคุณได้ ยิ่งคุณมีเครื่องมือในการคิดมากขึ้น คุณก็ยิ่งมีชีวิตที่ดีขึ้น
 11. สร้างอนาคตของตนเอง ความสามารถในการมองและเริ่มก้าวเดิน ไปยังอนาคตที่คุณปรารถนา เป็นการฝึกวิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จ คนที่ มีประสิทธิภาพจะวางแผนชีวิตอย่างระมัดระวัง และพยายามคาดการณ์ล่วงหน้า ถึงสิ่งที่อาจผิดพลาดได้ ผลที่ตามมาคือเขาจะคิดได้ดีกว่าและตัดสินใจได้ดีกว่า คนอื่นรอบๆ ตัวเขา
 12. มีชีวิตที่ดีเลิศ โลกรอบๆ ตัวคุณถูกกำหนดโดยโลกภายในตัวคุณ คนที่มีความสุข ได้รับการเคารพยกย่อง และได้รับค่าตอบแทนสูงคือคนที่มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี เมื่อคุณจัดการชีวิตของตนให้มีความซื่อสัตย์และกล้าหาญ ประตูแห่งโอกาส จะเปิดให้คุณ และคุณจะเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริง คุณจะเปลี่ยนวิธีคิดและ เปลี่ยนชีวิตของคุณ

จงลงมือทํา

 • ความเข้มแข็งของจิตใจนั้นเป็นเหมือนกับความเข้มแข็งของร่างกาย ต้องใช้ เวลานานและต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้มันมา และรักษามันไว้ แต่มันคุ้มค่ากับความพยายามทุกอย่างที่ คุณทำลงไปผลที่ได้รับจะพิเศษที่สุด
 • เมื่อคุณเริ่มทำงานกับตัวเอง สร้างภาพภายในที่ชัดเจนถึงสิ่งที่คุณต้องการ จะเป็นภายนอก ในช่วงแรกความก้าวหน้าอาจเป็นไปอย่างช้าๆ แต่หากคุณยืนหยัด หากคุณยังคงพูดและทำ ในสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีที่เหมาะสม ไม่ช้าเกินไปคุณจะได้รับผลจากความพยายามของคุณ
 • ไม่มีขีดจำกัดใดๆ ในสิ่งที่คุณจะเป็น จะทำ หรือจะมี นอกจากขีดจำกัดที่คุณ ให้กับตนเอง คุณเป็นคนเก่งและมีความสามารถ อย่างล้นเหลือ มีโอกาสน้อยมากที่คุณจะไม่ได้สิ่งใดมา หาก คุณต้องการมันมากพอ และทำงานหนักพอและนานพอเพื่อให้ได้มันมา กุญแจสำคัญคือจงเริ่มต้นตั้งแต่ วันนี้ และเมื่อเริ่มต้นแล้วจงอย่ายอมแพ้

 • โลกนั้นเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ มันสะท้อนสิ่งที่คุณเป็นกลับไปที่คุณ
  ถ้าคุณมีความรักให้คนอื่น เป็นมิตร และช่วยเหลือคนอื่น
  โลกจะสะท้อนความรัก ความเป็นมิตร
  และการช่วยเหลือให้แก่คุณ โลกเป็นสิ่งที่คุณเป็น