งานสุขภัณฑ์

สุขภัณฑ์ประเภทต่างๆ

1. อ่างล้างหน้า
ประเภทของอ่างล้างหน้าแยกตามการติดตั้ง
- อ่างล้างหน้าแบบแขวนกับผนัง จะยึดขอเกี่ยวรับอ่างล้างหน้าไว้ ที่ผนังซึ่งใน การก่อสร้าง ควรทำคานเอ็น ในบริเวณ ที่จะยึด เพื่อความแข็งแรง
- อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์มี 2 แบบ คือ
1. อ่างล้างหน้าแบบฝังในเคาน์เตอร์ มีข้อดีคือ สามารถตกแต่งหน้าเคาน์เตอร์ได้เรียบร้อย และเก็บงานเดินท่อต่าง ๆได้เรียบร้อย แต่มีข้อเสีย คือ ต้องใช้วัสดุปู
หน้าเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่ และต้องเจาะรูสำหรับการติดตั้งหัวก๊อก และเมื่อใช้งานไปนาน ๆ อาจมีน้ำซึมด้านใน ทำให้เกิดเป็นคราบเขียว

2. อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ เป็นแบบที่นิยมโดยทั่วไป การบำรุงรักษาทำได้ง่ายกว่า สามารถถอดซ่อมได้และ การติดตั้ง ทำได้ง่าย ไม่ต้องเจาะรู สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

3 อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าแขวนผนัง โดยส่วนมากแล้วอ่างล้างหน้าแบบนี้มักเป็นที่นิยมกันมาก โดยเฉพาะอาคารจำพวกหอพัก เพราะว่ามันประหยัดเนื้อที่ และราคาประหยัด

4. อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ ฝังครึ่งแบบการฝังแบบแรกโดยจะฝังอ่างเพียงครึ่งเดียวคือการฝังครึ่งด้านหนึ่งฝังข้างในเคาน์เตอร์ โดยจะเหลือของอ่างส่วนหน้ายื่นออกมาจากเคาน์เตอร์

ส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอ่างล้างหน้าคือ สะดืออ่าง โดยทั่วไปมักจะเป็น แบบจุกยาง ที่มีสายโซ่ร้อย การใช้งานสะดวก แต่อาจเกิดปัญหา การสูญหาย และเมื่อใช้นานๆไปจุกยาง จะเสื่อมและขังน้ำได้ไม่ดี สะดืออ่าง อีกประเภทหนึ่งเป็นแบบ Pop Up คือ มีกล-ไกในการเปิดปิดง่าย และสะดวกแต่มีปัญหา
เรื่องการอุดตัน เนื่องจากเศษผง เส้นผม และฟองสบู่ลงไปจับตัวกันบริเวณก้านของ Pop Up ต้องหมั่น ขจัดเศษสกปรก เหล่านี้บ่อย ๆ นอกจากสะดืออ่าง แล้วยังมีท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างหน้าที่นอกจาก จะมีคุณสมบัติในการระบายน้ำ แล้วยังเป็นอุปกรณ์กันกลิ่นย้อน และเป็นตัวดักเศษผงไม่ให้ลงไปอุด ตันในท่ออีกด้วย ท่อน้ำทิ้งใต้อ่างมี 2 รูปแบบคือ ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก และท่อน้ำทิ้งแบบ P-Trap (ใช้ต่างกันอย่างไรข้อดี-ข้อเสีย และความสะดวกในการทำความสะอาด)

สุขภัณฑ์ปัญหาของการใช้สุขภัณฑ์
สาเหตุและการแก้ไข

1. โถชักโครกแบบ Flush Tank จะต้องหมั่นตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ที่อยู่ในถังพักน้ำ ซึ่งมักจะมีปัญหาเช่น ตั้งคันโยก ไว้ต่ำเกินไปแหวนยางเสื่อมทำให้น้ำรั่วหรือมีน้ำไหลตลอดเวลา

2. ปัญหาน้ำขังที่พื้นห้องน้ำ มักเกิดขึ้นและมีสาเหตุจากการไม่ได้ปรับระดับความลาดเอียง ที่พื้นให้ดี ตั้งแต่ขั้นตอน การก่อสร้างหรือมีตำแหน่ง ท่อระบายน้ำ ที่พื้นไม่เพียงพอ เมื่อมีน้ำขัง ที่พื้นจะ ก่อให้เกิดคราบ ตะไคร่ ซึ่งทำให้พื้นลื่น และไม่สะอาดถูกสุขอนามัย การแก้ไขอาจจะต้องแยกพื้นที่ในห้องน้ำเป็นส่วนเปียกและส่วนแห้งอย่างชัดเจน เมื่อทำความสะอาด ก็จะต้องทำให้แห้งทันที

3. ข้อต่อท่อ ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำดีหรือ ท่อ P-Trap ใต้อ่างล้างหน้าอาจหลวมทำให้น้ำหยดซึ่งสิ้นเปลืองน้ำ ดังนั้น จะต้องหมั่น ดูแลรักษา หากพบว่า ข้อต่อท่อ จุดใดมีปัญหาควร รีบซ่อมแซม

4. อ่างล้างหน้ามักมีปัญหาอุดตัน เนื่องจากเศษอาหาร ดังนั้นไม่ควรล้างภาชนะที่มีเศษอาหารในอ่างล้างหน้า หรือหาก จำเป็นจริง ๆ ควรมี ถ้วยกรองเศษ อาคารติดไว้ที่สะดืออ่าง เมื่อล้างภาชนะเสร็จแล้ว ก็นำเศษอาหาร ไปทิ้งใน ถังขยะ

5. ปัญหาเรื่องกลิ่น ซึ่งอาจเกิดจากการขาดการรักษาความสะอาด หรือ อาจจะมีปัญหาที่ระบบท่อ เช่นบริเวณ ท่อระบายน้ำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่อ่างล้างหน้า ที่สุขภัณฑ์ หรือ ที่พื้นเกิดจาก การไม่ได้ติดตั้ง ถ้วยดักกลิ่นเอาไว้ ทำให้เกิดปัญหากลิ่นย้อนกลับเข้ามา ในห้องน้ำ

6. ชักโครกราดไม่ลง ส้วมเอ่อ ซึ่งอาจเกิดจากประสิทธิภาพ ของระบบบำบัดไม่สอดคล้องกับปริมาณของผู้ใช้ หรือใช้ระบบบำบัดแบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม ซึ่งอาจเกิดปัญหา ส้วมเต็ม การแก้ไขเบื้องต้นอาจทำโดย การเรียก บริการรถสูบส้วม และสังเกตอาการต่อไปอีก สาเหตุของปัญหาเรื่องชักโครกไม่ลง อาจเกิดจาก ไม่มีการติดตั้งท่ออากาศ หรือท่ออากาศ มีการอุดตันหรือมีขนาดเล็กเกินไป

7. การติดตั้งอ่างล้างหน้า จะต้องติดตั้งให้เรียบร้อยแน่นหนา อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง จะต้องยึดอุปกรณ์ เกี่ยวให้แข็งแรง และคอยตรวจสอบไม่ให้เกิดสนิม ส่วนอ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องยึดอ่างกับเคาน์เตอร์ด้วยปูนยาแนว หรือหากปูนยาแนวมีการแตกออก ก็ควรซ่อมแซมได้ง่าย ๆ ด้วยซิลิโคนชนิด Sanitary Silicone ซึ่งมีคุณสมบัติกันชื้นและเชื้อราได้

8. สายของฝักบัวสายอ่อนมักจะหักพับ หรือแตก เนื่องจากการติดตั้งที่ผิดวิธีโดยให้ส่วนที่ปล่อยน้ำดีจากก๊อกหงายขึ้น สายจะพับง่ายและแตก

ชักโครก หรือ สุขภัณฑ์นั่งราบ ซึ่งจะมีทั้งแบบเป็นชิ้นเดียว สองชิ้นหรือแบบราดน้ำหรือแบบใช้กับฟลัชวาล์ว

ระบบการชำระล้างของตัวสุขภัณฑ์เองมีแบบการชำระล้างให้เลือกหลายแบบ ดังนี้

1. Wash Down เป็นระบบที่ใช้น้ำใหม่แทนที่น้ำเก่า ใช้น้ำน้อยในการชำระ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบ 3 ลิตร หรือ 6 ลิตร หรือเป็นรุ่น Dual Flush ที่สามารถเลือกกดได้ว่าจะใช้น้ำน้อยหรือน้ำมาก

2. Siphonic Wash Down เป็นระบบชำระล้างที่ใช้หลักการของกาลักน้ำที่พัฒนามาจาก Wash Down ช่วยให้เกิดแรงดึงดูดในระบบท่อคอห่าน ใช้น้ำ 6 ลิตร

3. Siphon Jet เป็นระบบที่มีการชำระล้างได้เร็วและแรงกว่าระบบอื่นๆ โดยใช้รู JET เป็นตัวช่วยส่งน้ำเพื่อให้เกิดแรงดูด โดยใช้น้ำเพียง 6 ลิตร

4. Siphon Vortex เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการชำระดีที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอื่น มีการใช้น้ำในการชำระ 9 ลิตร เป็นโถสุขภัณฑ์ประเภทชิ้นเดียวที่มีถังพักน้ำต่ำกว่าระบบอื่นๆ จึงทำให้มีเสียงเบาในขณะชำระล้าง และอุปกรณ์ภายในหม้อน้ำเป็นทองเหลือง

5. Gravity Tornado เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งการชำระล้าง หลักการทำงานจะมีหลัก ๆ 3 ขั้นตอนคือ กวาดโถ ชำระออก และเติมน้ำกลับเข้าไปใหม่ ซึ่งลักษณะการชำระล้างนั้น เมื่อเรากดปุ่มชำระน้ำจะไหลออกรอบ ๆ ขอบโถด้วยความเร็วสูงให้ได้รอบถึง 360 องศา และในเวลาเดียวกันการดันของเสียออกก็จะใช้หลักการทำงานแบบ Siphon Jet หรือกาลักน้ำ ด้วยลักษณะของน้ำที่หมุนวนอย่างรุ่นแรงนี้ จึงคล้ายกับลักษณะของพายุ ทอร์นาโด นั่นเอง

ก๊อกน้ำ

ก๊อกน้ำ นับวันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งชิ้นสำคัญของบ้านไปแล้ว ด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์และราคาที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ไม่กี่สิบบาทไปจนถึงแสนบาท นอกจากนี้ ก๊อกน้ำของ แต่ละห้อง แต่ละจุดก็ไม่เหมือนกัน ก๊อกน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านต้องมี ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการใช้สอยแตกต่างกันไป โดยทั่วไปได้แบ่งประเภทก๊อกตามการใช้สอยไว้ 6 ประเภทคือ

1.ก๊อกเดี่ยว ใช้ทั่วไป เช่น ล้างรถ รดน้ำต้นไม้
2.ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า มี 3 ชนิดคือ ก๊อกเดี่ยว ก๊อกผสมรูเดี่ยว และก๊อกผสมเซ็นเตอร์
3.ก๊อกซิงค์ เป็นก๊อกสำหรับอ่างล้างจานในครัว หรือตามเคาน์เตอร์บาร์ มีให้เลือกแบบน้ำเย็นอย่างเดียวและแบบที่ใช้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น
4.ก๊อกอาบน้ำ และก๊อกน้ำที่ใช้กับอ่างอาบน้ำ ประกอบด้วย ฝักบัว วาล์วเปิดปิด ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ฝักบัวสายอ่อน ตัวก๊อกน้ำจะหมุนได้รอบตัว เพื่อไม่ให้สายฝักบัวบิดงอ
5.ก๊อกน้ำชำระ
6.ฟลัชวาล์ว เป็นก๊อกน้ำที่ใช้ประกอบกับโถส้วม และโถปัสสาวะ เป็นก๊อกที่ทำงานเกือบกึ่งอัตโนมัติ เมื่อเปิดน้ำโดยการเปิดฟลัช น้ำจะหยุดไหลเองโดยอัตโนมัติ ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำและอ่างล้างหน้า ขอแนะนำก๊อกประเภทที่มีวาล์วภายในเป็นเซรามิควาล์ว เพราะสามารถใช้งานได้ยาวนาน และที่สำคัญสามารถเปิดและปิดน้ำได้สนิทด้วย ถ้ามีงบประมาณมากและต้องการใช้ก๊อกน้ำทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น ควรเลือกก๊อกน้ำเซรามิควาล์วแบบเดี่ยวผสม ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของน้ำตามที่ต้องการให้อย่างรวดเร็ว และไม่เปลืองน้ำ

คุณสมบัติทั่วไปของก๊อกน้ำที่มีคุณภาพ

1.ก๊อกน้ำทำจากทองเหลือง ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี 2.ผิวเคลือบโครเมี่ยม มีลักษณะเป็นมันวาว ทนต่อสารเคมีและรอยขีดข่วนได้ดี 3.ซิลยางและแหวนยางในตัวก๊อก จะต้องมีคุณภาพสูง ทนต่อการใช้งาน ๆ ไม่รั่วซึมง่าย 4.หัวก๊อกของฝักบัว จะต้องหมุนได้รอบตัว เพื่อไม่ให้สายยางของฝักบัวบิดงอ 5.ก๊อกน้ำที่ดีมีระบบปิด-เปิดเพียงรอบเดียว เพื่อการประหยัดน้ำในตัว

อ่างอาบน้ำ

แบ่งเป็นแค่ 2 ประเภท คือ อ่างอาบน้ำธรรมดา กับอ่างอาบน้ำวน

อ่างอาบน้ำวน ามีต้นกำเนิดมาจากตระกูล จากุซซี่ อ่างชนิดนี้ผู้คนส่วนใหญ่จึงนิยมเรียกชื่อนี้ อ่างอาบน้ำวนนั้นไม่ได้มีเพียงแบบเดียว หลัก ๆ แล้วอ่างชนิดนี้มี 2 แบบด้วยกันคือ Whirpool กับ Airpool โดยแบบ Whirpool จะอาศัยแรงดันของน้ำในการทำให้น้ำวนอยู่ในอ่าง ส่วนแบบ Airpool จะอาศัยแรงดันจากฟองอากาศ แล้วทั้งสองแบบก็จะทำให้น้ำในอ่างวนไปวนมา เพื่อที่ช่วยนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายความเมื่อล้า หรือความเคร่งเครียดต่าง ๆ