เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ระบบเครื่องสแกนลายนิ้ว Fingerprint System

ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ ลายนิ้วมือ ของ บุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือ บุคคลที่ได้ทำการโปรแกรมบันทึก ลายนิ้วมือ ลงไว้ใน ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆแล้ว ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มี การบันทึก ลายนิ้วมือ ลงไว้ใน ตัวเครื่อง สแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้ ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือ เข้ามาใช้งานใน การควบคุม เช่นการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาทำเป็น เครื่องลงเวลาการทำงาน ของพนักงาน ในองค์กร เพราะ ระบบจะทำการระบุตัวบุคคล ได้ดีกว่า และแน่นอนกว่าระบบอื่นๆ เพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกัน ของพนักงาน การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออก ของประตูสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใด ที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออก ทางประตูนั้นๆ อาทิเช่น ประตูหน้าทางเข้า-ออกของสถานที่ , ประตูห้องบัญชีและการเงิน , ประตูห้องเก็บสินค้า , ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ , ประตูตู้เซฟต่างๆ เป็นต้น

ข้อดีของการใช้ ลายนิ้วมือ ในการระบุตัวบุคคล

ลายนิ้วมือของแต่ละคน จะเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่เป็นตัวอ่อนอายุ 3 ถึง 4 เดือน ในครรภ์มารดาซึ่งเป็นผิวหนัง ส่วนที่มีสัน (Ridge) และ มีร่อง (Furrow) เอาไว้ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการหยิบจับสิ่งของ สัน และ ร่อง ที่ปรากฏนี้ จะมีคุณลักษณะที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามกาลเวลา (แต่อาจจะเปลี่ยนขนาดได้) ลายนิ้วมือจะ ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Permanence) ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงกระทั่งวันที่เราตาย แต่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงขนาดได้ตามขนาดร่างกาย เหมือนกับการที่เราวาดรูปไว้บนลูกโป่ง ซึ่งไม่ว่าลูกโป่งจะเล็ก หรือถูกเป่าให้พองใหญ่ขึ้นอย่างไร ก็ยังคงเป็นรูปที่เราวาดไว้เดิม เพียงแต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้น

2. มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล การที่ลายนิ้วมือมีรูปแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล (Individuality) เป็น คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ของลายนิ้วมือ นั้น ตั้งแต่ เริ่มมีการใช้เก็บ และ เปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใช้วิธีสมัยใหม่ ซึ่งมีมาร้อยกว่าปีแล้ว
ยังไม่มีการตรวจพบว่ามีการเหมือนกันของลายนิ้วมือ อีกทั้งถ้าจะอธิบายด้วยหลักการทาง คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ก็มีการศึกษา ของ Sir Francis Galton (1892) ซึ่งได้ประมาณไว้ว่า โอกาสที่ คน 2 คน จะมีลายนิ้วมือเหมือนกันนั้นมีความน่าจะเป็นอยู่ ที่ 1 : 64,000,000,000 คน ซึ่งการประเมินค่าโดยใช้การแบ่งรายละเอียดรูปแบบของ ลายนิ้วมือออกเป็นส่วนๆ และ หาความน่าจะเป็นของการซ้ำกันของแต่ละส่วนนั้น แล้วนำความน่าจะเป็นของแต่ละส่วนมาคูณกัน เพื่อหาความน่าจะเป็นทั้งหมด ท่าน Sir Francis Galton นี้ เป็นผู้ที่เริ่มทำการวิจัยอย่างจริงจังกับลายนิ้วมือ และถือว่าเป็นบุคคลแรกที่ศึกษาถึง การใช้ลายนิ้วมือในการ ระบุตัวบุคคล และเป็นบุคคลแรกที่ทำการพิสูจน์ว่าลายนิ้วมือของแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะ (Individuality)และ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Permanence) อีกทั้งยังได้เป็นผู้ที่กำหนด และแบ่งแยกประเภท ของรูปแบบลายนิ้วมือที่ใช้กันอยู่ จนถึงปัจจุบันนี้

ลายนิ้วมือ ของ แต่ละคนนั้นจะมีลักษณะเฉพาะมากจนกระทั่งแม้แต่ คู่แฝดแท้ (Identical Twin) ก็ยังมีลายนิ้วมือ ที่แตกต่างกัน (แต่มีรูปแบบ DNA ที่เหมือนกัน) อย่างไรก็ตามรูปแบบของ ลายนิ้วมือ นั้นก็จะมีลักษณะความคล้ายกันของ คนภายในครอบครัว หรือ พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า รูปแบบของ ลายนิ้วมือ มีการถ่ายทอดกันทาง พันธุกรรม ซึ่งรูปแบบของ ลายนิ้วมือ สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3 ประเภท คือ

- ลายนิ้วมือแบบลายก้นหอย (Whorl) มีประมาณ 30% - ลายนิ้วมือแบบลายมัดหวาย (Loop) มีประมาณ 65% - ลายนิ้วมือแบบลายโค้ง (Arch) มีประมาณ 5%

การแบ่ง ลายนิ้วมือ ออกเป็นหลายประเภทนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใน การเพิ่มความรวดเร็ว ในการตรวจสอบลายนิ้วมือ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ใช้ใน การบอกความเหมือน หรือ ความแตกต่าง ระหว่างลายนิ้วมือ แต่เป็นการใช้ลักษณะ ของ สัน (Ridge) ของลายนิ้วมือ เช่น
- การสิ้นสุดของสัน (Ridge Ending),
- สันแบบลายจุด (Dots) ,
- สันที่แตกแขนง (Bifurcations)
หรือ รูปแบบต่างๆของ สัน ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ

การตรวจสอบลายนิ้วมือโดยใช้คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบลักษณะของ สัน (Ridge) ตัวอย่าง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานด้วยการสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner) อุปกรณ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในปัจจุบัน
จะมีราคาถูกลงมาก และ ก็มีแนวโน้มว่าจะมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากความแพร่หลาย และการประยุกต์ใช้ลายนิ้วมือกันในงานด้านต่างๆมากขึ้น ส่วนราคาของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในปัจจุบันก็จะมีราคาตั้งแต่ 10,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนของการรองรับลายนิ้วมือ ในการใช้งานของอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการบันทึกและสแกนลายนิ้วมือ มีอยู่หลายประเภท เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือโดยเฉพาะ เมาส์ที่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือขนาดเล็ก คีย์บอร์ดที่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือประสิทธิภาพสูง

 • ข้อดีของเครื่องสแกนลายนิ้วมือประสิทธิภาพสูง
 • เก็บข้อมูลผู้ใช้ได้ไม่จำกัดในกรณีที่กดรหัสควบคู่กับการสแกน
 • สแกนลายนิ้วมือได้โดยไม่ต้องกดรหัส
 • ความเร็วในการแสกนสูงที่สุด
 • บันทึกข้อมูลการลงเวลาได้ไม่จำกัดไม่ต้องลบข้อมูลเก่าสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • ออกรายงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำเนื่องจากใช้ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง
 • ลงทะเบียนลายนิ้วมือได้สะดวกและรวดเร็ว
 • ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย และอินเตอร์เนตได้
 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือลงเวลาเข้างาน ออกงาน
 • -สแกนลายนิ้วมือเวลาเข้างาน เพื่อคำนวณเบี้ยขยัน ขาด ลา มาสาย
 • -สแกนลายนิ้วมือเวลาออกงาน เพื่อคำนวณเบี้ยขยัน ลา ออกก่อนเวลา
 • -สแกนลายนิ้วมือเวลาเข้าโอที จำนวนแรงจะคำนวนโดยอัตโนมัติจากตารางวันหยุด และวันนักขัตฯ แยกเป็นรายวันกับรายเดือน
 • สามารถเปลี่ยนแปลงเองได
 • -สแกนลายนิ้วมือเวลาออกโอที เพื่อคำนวนชั่วโมงโอที
 • -สแกนลายนิ้วมือเวลาเข้ากะ เพื่อคำนวณค่ากะ
 • -สแกนลายนิ้วมือเวลาออกกะ เพื่อคำนวณค่ากะ
 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมการเข้าออก อาคาร
 • ควบคุมการเข้าออกห้อง แต่ละห้องภายในสำนักงาน โดยดึงข้อมูลมาจากลายฐานข้อมูลพนักงาน โดยใช้ร่วมกันกันฐานข้อมูลในการเข้าออกงานได้เลย
 • ไม่ต้องโอนข้อมูลระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือแต่ละตัวเหมือนแบบ Stand Alone จัดการ สิทธิของพนักงานในการเข้าออกแต่ละห้องได้ง่ายกว่าเหมาะสำหรับสำนักงาน
 • ที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลสูง
  • โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือเจ้าเดียวที่ทำงานร่วมกับ ฐานข้อมูล MySQL Server แบบ Direct Connect ไม่ได้ผ่าน ODBC ทำให้มีประสิทธภาพและความเร็วในการจัดเก็บสูงสุดทำงานได้ดีแม้จะ
  • เป็นการเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของฐานข้อมูลตัวนี้
  • โปรแกรมบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ Payroll Buit-in
  • เพื่อ ลดความผิดพลาดในการนำเข้าและส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม Time Attendance ไปยังโปรแกรม Payroll ลดขั้นตอนการทำงานเพิ่มความสะดวกและแม่นยำ
  • Module Time Attendance Human Resources Management และ Payroll จึงถูกรวมให้เข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลชุดเดียวกัน

การเลือกซื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

หากคุณมองหา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อหวังว่าระบบนี้จะช่วยลดงานและภาระต่างๆของคุณลงไปได้คุณคิดได้ถูกต้อง แต่! มีผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งใช้ระบบนี้แล้วไม่ได้ผลอย่างที่คาด แทนที่จะช่วยลดภาระงานและ ค่าใช้จ่ายแต่กลับเป็นการเพิ่มปัญหาต่างๆตามมาไม่เว้นแต่ละวันเนื่องจาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นเทคโน โลยีที่ใช้ เทคนิคทางการประมวลผลแบบ DigitalImageProcessing ขั้นสูงซึ่งการที่เราจะทราบได้ว่า ลายนิ้วมือ ที่เรานำมาตรวจสอบนั้น คือบุคคลใดในจำนวน ลายนิ้วมือ หลายร้อยหลายพันคน ลายนิ้วมือ ที่ได้เก็บเป็น ฐานข้อมูลไว้อย่างถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นผู้ใช้จึงพบ ปัญหาบ่อยครั้งเรื่องการที่คนหนึ่งมาสแกนแต่กลับกลาย ไปขึ้นชื่ออีกคนหนึ่ง สแกนแล้วเครื่องไม่อ่านอันเนื่องมาจาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีคุณภาพ ต่ำปัญหาที่พบใน ผู้ใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หลายราย คือแทนที่การซื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ไปแล้วจะเป็นการลงทุนครั้งเดียวโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องอื่น ตามมาอีก แต่เมื่อไปนำมาใช้กลับต้อง มีค่าใช้จ่าย หมุนเวียน ตามมาตลอด จากตัวหัวอ่านที่มีความทนทานต่ำ เช่น พวกหัวอ่านที่เป็นประเภท พลาสติกโพลีเมอร์ ระบบตรวจสอบ ลายนิ้วมือ ส่วนหัวอ่านจะเป็น ส่วนที่ได้รับ การสัมผัสตลอดเวลา ดังนั้นหน้าเลนส์จึงเป็นส่วนที่ถูกสัมผัสตลอดเวลา พวกวัสดุตระกูลโพลีเมอร์เองจะเป็น ลักษณะคล้ายยาง เมื่อเกิดคราบสะสม เราไม่สามารถทำความสะอาด ได้ด้วยการเช็ดธรรมดา หรืออีกประการหนึ่งคือ หน้าเลนส์ไม่สามารถทน การขีดข่วนจากของแข็งของ มีคม ได้และถ้าเป็นการใช้งานกับผู้ใช้ที่ นิ้วมือ มีคราบเคมีหรือนำมันเลอะ เช่น ตามโรงงาน หรือหน้างานก่อสร้าง เลนส์หน้าสัมผัส พวกโพลีเมอร์นั้น จะถูกกัดจนบวมลอก เป็นผลให้ เครืองสแกนลายนิ้วมือ ไม่สามารถทำงานได้ อี ประเภท หนึ่งคือประเภทอ่านค่าความจุไฟฟ้าของ ลายนิ้วมือ หรือตระกูล Silicon Sensor การทำงานคือ เราเอานิ้วมือสัมผัสกับหน้าเลนส์ที่เป็น โลหะโดยตรง และจะเกิดการถ่ายเทประจุผ่าน ลายนิ้วมือ ของเรา เพื่อเก็บเป็นข้อมูล หัวอ่านประเภทนี้จะเกิดคราบสะสมและเกิด รอยได้ง่ายเป็นเหตุให้ต้องทำการเปลี่ยน กันบ่อยครั้ง

สำหรับ หัวอ่าน ที่ดีของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควรเลือกใช้ที่เป็นแบบ Optical และ Optical CMOS หรือ URU4000 (U.are.U 4000) Sensor ของ Digital Persona และ Biometric Technology เพราะวัสดุ หน้าเลนส์ ของหัวอ่านพวกนี้จะทำจาก แผ่นกระจกเคลือบอย่างดี จะป้องกันคราบสกปรก ได้ดี และ ยังป้องกันการถูกขูดขีดจากของแข็งได้เป็นอย่างดี มีความคาดเคลื่อนในการอ่านลายนิ้วมือน้อยมาก ทุกรุ่นที่แนะนำจะผ่านการทดสอบ และ ได้การรับรองมาตรฐานจากสถาบันทดสอบคุณภาพมากมาย เช่น UL , FC , CE , LPS และได้รับรางวัลต่างๆอีกมากจากหลายๆประเทศ

การเลือกซื้อ Fingerprint สามารถแบ่งเป็นข้อๆได้ดังนี้

1. ดูที่หัวอ่าน (Sensor) ว่าสินค้านั้นใช้หัวอ่านแบบไหน ?
(ข้อนี้สำคัญมากที่สุด เพราะเครื่องสแกนจะดีหรือไม่ก็อยู่ที่หัวอ่าน)

2. ความเร็วในการอ่านลายนิ้วมือเร็วแค่ไหน ใช้เทคโนโลยีใดในการอ่าน
(ข้อนี้ก็สำคัญมาก เพราะจะได้ไม่มีปัญหาในการสแกนลายนิ้วมือทีละหลายๆคน)

3. จำนวนรายนิ้วมือที่รองรับ และหน่วยความจำในการบันทึกการใช้งานของเครื่อง
(ข้อนี้ก็สำคัญ เพราะเราต้องเลือกให้เหมาะกับจำนวนคนที่จะต้องใช้งานจริง)

4. ดูวัสดุทีใช้ในการผลิตอุปกรณ์ว่าแข็งแรง ทนทานหรือไม่
(ไม่ใช่ดูแล้วเปราะบางเหมือนของเด็กเล่น เพราะเราต้องใช้เป็นระยะเวลายาวนาน)

5. ส่วนของ Software ดูว่ามีฟังก์ชั่นการใช้งานดีหรือไม่ ?
(หาก Software ดีจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้มาก)

6. สินค้านั้นผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9000, ISO14001 หรือไม่
(เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าผลิต จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่ดี)
7. ตัวสินค้าได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐาน หรือไม่<br />
(มาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับด้วยดีก็ เช่น UL , FC , CE , LPS เป็นต้น)

8. ตัวสินค้ามีจำหน่ายอย่างแพร่หลายหรือไม่ ?
(เพราะเป็นการการันตีได้อย่างหนึ่งว่าสินค้านั้นเป็นที่นิยมของผู้ใช้ต่างๆ)

9. บริษัทผู้ขายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย (Distributor) โดยตรงหรือไม่ ?
(ข้อนี้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าผู้ขายมีความพร้อมหลายๆด้าน เช่น ได้รับการอบรมจากผู้ผลิตโดยตรง)

10. คุณอย่าตัดสินใจที่ราคาเพียงอย่างเดียว เพราะสินค้าราคาถูกมีอะไรแอบแฝงอีกเยอะ

ควรจะเลือกจาก

– Performance = คุณสมบัติการทำงานของตัวสินค้า
– Location Area = ระยะทางของบริษัทผู้ขาย กับสถานที่ๆเราจะซื้อสินค้ามาติดตั้ง
– Profile = ประสบการณ์และความชำนาญของบริษัทฯผู้ขาย
– Warranty = การรับประกันตัวอุปกรณ์สินค้าและระบบ
– After Service = การบริการหลังการขาย ของบริษัทฯผู้ขาย
– Installation Best Standard = การติดตั้งระบบอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
– Price = ราคาสินค้าที่เหมาะสม ของภาพรวมสินค้าทุกๆข้อที่กล่าวมา