ห้องทำงาน

ห้องทำงานกับศาสตร์ฮวงจุ้ย

ห้องทำงานนั้นจัดว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดที่ต้องพิจารณาทางฮวงจุ้ย ซึ่งห้องนี้อาจเป็นห้องที่เราใช้คิดและตัดสินใจเรื่องงานต่างๆอยู่ประจำ ซึ่งฮวงจุ้ยของ ห้องนั้น รวมถึงตำแหน่งโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน ประตู หน้าต่าง แอร์ รวมถึงสิ่งของต่างๆภายในห้อง โดยหากมีฮวงจุ้ยที่ดี ก็จะส่งผลให้การตัดสินใจ เรื่องงานถูกต้องหรือสอดคล้องกับจังหวะโอกาสภายนอก ส่งผลให้ชีวิตด้านการงานเจริญรุ่งเรื่องขึ้น แต่ถ้าหากฮวงจุ้ยห้องทำงานนี้แย่ ก็จะส่งผลให้ตัดสินใจ ผิดพลาด ซึ่งการตัดสินใจพลาดเรื่องงานใหญ่ๆครั้งเดียวก็ส่งผลรุนแรงต่อธุรกิจได้ ฮวงจุ้ยที่ร้ายมักส่งผล ให้เราคิดว่าการตัดสินใจของเรานั้น ถูกต้องแต่จริงแล้ว ก็ไม่ตรงกับจังหวะและโอกาสกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันประจำ เช่น เราอาจคิดว่า โครงการงานของเรานั้นดีมาก แต่เมื่อเสนอเจ้านาย หรือผู้ร่วมงานคนอื่น กลับมองว่าโครงการงานของเรานั้นไม่มีประโยชน์เพียงพอ ที่จะลงทุนทำโครงการนั้น ทำให้เสียเวลาในการใช้ความคิด หรือ บางทีถึงขั้นลงมือทำ โครงการนั้นๆแต่ทำให้ขาดทุน

ความสำคัญของฮวงจุ้ยห้องทำงานถูกพิจารณาจากความถี่ในการใช้ห้องทำงานนั้น ว่ามากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ห้องทำงานนั้น บ่อยก็ผู้ใช้ห้องนั้นได้รับผลจาก ฮวงจุ้ยนั้นมาก แต่ถ้าใช้น้อยก็ส่งผลน้อยตามสัดส่วนการใช้งาน ซึ่งบางบ้านอาจจะมีห้องทำงาน อยู่แต่ไม่มีสมาชิกในบ้านใช้งานเลย จึงทำให้ฮวงจุ้ยห้องนั้น ส่งผลกับสมาชิกในบ้านเพียงเล็กน้อย ซึ่งความหมายคือหากฮวงจุ้ยห้องทำงานนั้น ดีก็ส่งผลดีน้อยตาม สัดส่วนการใช้งานที่น้อยลงไปด้วย แต่ถ้าหาก ฮวงจุ้ยห้องทำงานนั้นร้ายก็ส่งผลร้ายตามสัดส่วนการใช้งานเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามถ้าให้ดีที่สุดก็ควรการจัดฮวงจุ้ยห้องทำงานให้ดีและ ใช้งานห้องทำงานนี้ อยู่เป็นประจำ เพื่อให้ฮวงจุ้ยที่ดีส่งผลต่อการคิด และการตัดสินใจในเรื่องงานให้สอดคล้อง กับจังหวะหรือโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรื่อง

โดยฮวงจุ้ยห้องทำงานที่ดีในเชิงชัยภูมิคราวๆ มีดังนี้

ตำแหน่งโต๊ะทำงานควรมองเห็นประตู

เพื่อให้เห็นคนที่เดินเข้าออกจากห้องอย่างชัดเจน โดยไม่ควรอยู่ใกล้ประตูทางเข้านั้นจนเกินไป เพื่อให้เวลาคนเดินเข้ามาติดต่อ นั้นเราสามารถมองเห็น ท่าทางของคนที่เข้าแล้วทำให้เราตั้งตัวหรือปรับอารมณ์ ความคิดที่จะพูดคุยกับ คนที่เข้ามาติดต่อได้ทัน นอกจากนี้ ตำแหน่งโต๊ะทำงานนั้น ไม่ควรหันหน้า เข้าหากำแพงเนื่องจากสภาพกำแพงนั้นทึบทำให้ความคิดนั้นไม่โปร่งใส ทางที่ดีคือ ควรให้ตำแหน่งนั่งนั้น มองเห็น วิวภายนอกที่กว้างไกล ก็จะช่วยเสริม เรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานให้ดีขึ้น

บริเวณประตูทางเข้าห้องไม่ควรมีสิ่งกีดขว้าง

เนื่องจากประตูทางเข้าเป็นทิศที่มีพลังงานเข้าห้องได้สูงสุด ซึ่งหากสามารถวางตำแหน่งประตูได้ในทิศทางที่ดีนั้น พลังงานที่ดีก็สามารถเข้ามา สะสมในห้อง ได้มากก็จะช่วยกระตุ้นให้ สามารถคิดเรื่องงานได้ดีขึ้น ดังนั้น จึงไม่ควรมีสิ่งของมาบดบังบริเวณประตูเพื่อกั้นพลังงานที่เข้ามาในห้อง ถ้าให้ดีบริเวณประตู ควรมีพื้นที่โล่งพอสมควรเพื่อให้พลังงานที่เข้ามาสะสมใน ห้องได้ง่ายขึ้นหรือถ่ายเทไปยังบริเวณอื่นในห้องได้ดีขึ้น

ด้านหลังโต๊ะทำงานนั้นควรเป็นกำแพงทึบมากกว่าเป็นพื้นที่โปร่งโล่ง

เนื่องจากสภาพทึบด้านหลังนั้นทำให้รู้สึกปลอดภัยเพราะมุมมองของสายตาคนไม่สามารถมองเห็นด้านหลังได้ ในทางตรงกันข้าม หากด้านหลังตำแหน่งนั่งนั้น ตรงกับประตูทางนั้น เมื่อเวลาที่คนเดินเข้าด้านออกประตูด้านหลัง ก็จะทำให้เราตกใจ เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก็จะทำให้เกิดความระแวง และสามารถสะสม จนติดเป็น นิสัยขี้ระแวงได้

แสงสว่างในห้องต้องเพียงพอ

เนื่องจากแสงสว่างนั้นจะช่วยกระตุ้นให้มีความรู้สึกกระฉับกระเฉงและมีพลังในการทำงาน ในทางกลับกันหากห้องทำงานมืด ก็จะทำให้เกิดสภาพซึมเซา หรือเสื่อมในการทำงาน

โต๊ะทำงานที่ดีนั้นบริเวณขาโต๊ะควรเป็นขาโต๊ะที่โปรงไม่ทึบแน่นตัน

เนื่องจากหลักการของฮวงจุ้ยนั้นพิจารณากระแสพลังงานเป็นหลัก ซึ่งกระแสพลังงานนี้ก็มาจากช่องประตู หน้าต่าง แอร์ที่มีลมหรืออากาศเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ตัวคนที่เคลื่อนไหวเดิน เข้ามาที่โต๊ะทำงานก็สามารถลากกระแส พลังงานอ่อนๆหรือลมอ่อนๆเข้ามาได้ ซึ่งหากโต๊ะนั่งที่มีขาโต๊ะนั่งทึบแน่นตับ ก็จะทำให้กั้นพลังงานเหล่านี้มาสู่ตำแหน่งเก้าอี้ที่มีใช้นั่งทำงานทำให้ได้ รับกระแสพลังงานน้อยลงไป ดังนั้น โต๊ะนั่งทำงานควรมีสภาพโปร่งเพียงพอ ให้กระแสพลังงานเข้ามาถึงคนนั่งได้ ส่วนโต๊ะที่สภาพทึบนั้นอาจพิจารณาใช้งานเป็นบางกรณีก็เสริมเป็นฮวงจุ้ยที่ ดีได้

ตู้เก็บเอกสารควรเป็นตู้ที่มีหน้าบานตู้

เนื่องจากตู้เอกสารที่ไม่มีหน้าบานนั้น จะทำให้กระแสอากาศที่ดีนั้นไปกักเก็บตามซอกเอกสาร โดยเฉพาะตู้ที่มีเอกสารที่เรียงไม่เป็นระเบียบ ซึ่งถือว่า การไหลเวียนของสภาพอากาศ ในห้องนั้นไม่ดี ซึ่งหากตู้ที่มีหน้าบานตู้ไม่ว่าจะเป็นกระจก เหล็ก ไม้นั้นก็จะช่วยกันสภาพอากาศในห้อง ไม่ให้เข้าไปสู่ ตู้เปรียบเสมือนตู้นั้น เหมือนผนังเรียบจึงทำให้สภาพอากาศนั้นไหลเวียนได้ดี ซึ่งกรณีผู้อยู่อาศัยที่มีตู้เอกสาร ที่ไม่มีหน้าบาน สามารถแก้ไขได้โดย การเรียงของในตู้เอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะช่วยให้กระแสอากาศนั้นไหลเวียนได้ดีขึ้น

การวางของในห้องทำงานควรเป็นระเบียบเรียบร้อย

ซึ่งจะช่วยให้กระแสอากาศนั้นไหลเวียนภายในห้องได้ดี ซึ่งหลายคนอาจจะจัดห้องเรียบร้อยแต่บนโต๊ะทำงานมีเอกสารวางเต็มไปหมดอย่างไม่เป็นระเบียบนั้น ก็ควรทำการจัดเรียงให้ เป็นระเบียบด้วยเช่นเดียวกัน

ไม่ควรมีคานหรือฝ้าหลุม

เนื่องจากว่า ฮวงจุ้ยที่ดีนั้นต้องการอากาศไหลเวียนได้ดีซึ่งขัดกับการที่ ห้องมีฝ้าหลุมหรือคานเนื่องจากเมื่อกระแสอากาศไหลเวียนที่ปะทะกับคานจะโดน คานบังคับให้กระแสกดต่ำลงมาใต้คานทำให้บริเวณใต้คานนั้น มีกระแสกดต่ำลงมาก เป็นพิเศษ เป็นสาเหตุให้คนที่นั่งใต้คานนั้นหงุดหงิดได้ง่าย ในกรณีที่ห้องนั้นมีคานควรเลื่อนตำแหน่งเก้าอี้และโต๊ะทำงานให้พ้นบริเวณสันของคาน

ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศไม่ควรอยู่เหนือบริเวณที่นั่ง

เครื่องปรับอากาศที่ติดผนังนั้นเปรียบเสมือนสภาพคานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน จึงไม่ควรไปนั่งทำงานใต้เครื่องปรับอากาศ

อย่างไรก็ตาม หลักการข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่หลักฮวงจุ้ยชัยภูมิที่ดีเท่านั้น ซึ่งทางที่ดีควรปรึกษาซินแสที่มีประสบการณ์ เพื่อใช้หลักการฮวงจุ้ย ในวิชาอื่นๆเสริม ให้ดียิ่งขึ้น เช่น หาตำแหน่งทิศนั่งที่มีโชคลาภหรือบารมีที่ดี

แหล่งที่มา : www.baannatura.com