ห้องทำงานของนักเขียน

ห้องทำงานของนักเขียน

ห้องทำงานของนักเขียน เป็นเรื่องที่ดูใหญ่โตนัก ทั้งในแง่อาชีพ- ธุรกิจ แต่ก็มีรายละเอียด บางประการน่าสนใจ เพราะเป็นอีก ลักษณะของอาชีพ ธุรกิจ ที่ไม่มีใครทำกันมากมายนัก แต่มิได้แปลว่า ตลาด หรือความต้องของอาชีพ นี้จะอยู่ในปริมาณจำกัด หากแต่เป็นเพราะอาชีพนักเขียน ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูง บางอย่างไม่สามารถใช้การบริหารจัดการแบบธรรมดาได้ งานบางอย่าง ไม่สามารถใช้ผู้ร่วมงานช่วยแบ่งเบาได้ หรือบางอย่างไม่สามารถทำเป็นกลุ่มได้ ทำให้การมี คนมากก็ไม่สามารถ ช่วยงานได้ ลักษณะอาชีพเช่นนี้มีหลายๆ อาชีพที่คล้ายๆ กัน ในแง่ของการที่ไม่สามารถถ่ายทอดความสามารถเฉพาะตัวสู่ผู้อื่นได้ เช่น อาชีพนักแสดง, อาชีพช่างต่างๆ อาชีพนักร้อง, นักมายากล, จิตรกร, พ่อครัว, แม่ครัว นักวิทยาศาสตร์, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ฯลฯ

ถ้าต้องเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ เช่นการขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร จะใช้หลักการบริหาร ในการควบคุมวางแผนจัดการในส่วนต่างๆ โดยที่ผู้บริหารนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในงานสินค้าที่ตัวเองทำเลยก็ได้ แต่รู้กระบวนการผลิต หมายถึงมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิต รู้ช่องทางการตลาดว่าสินค้าควรขายให้กับคนกลุ่มใด, ที่ไหน, ราคาเท่าไหร่, ผลิตภัณฑ์ตนเองเป็นอย่างไร เป็นต้น

อาชีพนักเขียนส่วนใหญ่ มักจะเป็นนักอ่านคู่กันไป ประกอบด้วยส่วนสำคัญในอาชีพ คือ "ความมีใจรักการอ่านและการเขียน" ประกอบกับมีทักษะในการเขียน โดยทักษะได้มาจากหลายๆ ทาง ประกอบด้วย 1. พรสวรรค์ 2. การฝึกฝน 3. จังหวะของชีวิต

นักเขียนที่มีชื่อเสียง โดยมากมักจะเป็นศิลปินผู้โดดเดี่ยว แต่คำว่าโดดเดี่ยวในที่นี้หมายถึง ท่านอาจมีครอบครัวของท่าน หรือโสดก็ตาม แต่ไม่ใช่ในรูปของบริษัทที่มีพนักงานมากมาย ดังนี้เป็นต้น

สถานที่ทำงานของท่านนักเขียนเหล่านี้ มักใช้ที่พักอาศัยธรรมดานี่เองในการประกอบกิจกรรม อาจเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน หรือเป็นบ้านที่ต่อเติมออกไป แต่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับบ้านเดิม โดยมักจะมีองค์ประกอบการใช้สอย ดังนี้

  • ส่วนเก็บหนังสือ หรือห้องหนังสือ, คอมพิวเตอร์
  • ส่วนโต๊ะทำงาน, เขียนงาน
  • ส่วนเก็บชิ้นงานต้นฉบับ
  • ห้องพักผ่อน ดู T.V.
  • ห้องเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม
  • ส่วนรับแขก
  • ห้องพักแขกผู้มาเยือน
  • ส่วนทานอาหาร

สำหรับนักเขียนที่เป็นไปในเชิงธุรกิจก็มีเช่นกัน เช่น สำนักพิมพ์บางแห่ง อาจมีส่วนนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งด้วยก็ได้ โดยอาจมี พื้นที่บางส่วนเป็นที่ทำงานของนักเขียนอิสระ นักเขียนประจำ ที่ทางสำนักพิมพ์ได้จ้างไว้ โดยมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ และความสัมพันธ์ ของพื้นที่ คล้ายกันกับนักเขียนอิสระที่กล่าวมาข้างต้น เพียงแต่จำนวน นักเขียนและผู้ร่วมงาน อาจมากกว่ากัน หลายเท่า อาจมีผู้เชี่ยวชาญในบางสาขา เช่น ผู้พิสูจน์อักษร ผู้พิมพ์ นักตัดต่อคอมพิวเตอร์ (EDITOR) ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม ที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือ ฯลฯ เป็นกลุ่มบุคคลขนาดกลางถึงใหญ่ ขึ้นอยู่กับความใหญ่โตของธุรกิจการพิมพ์นั้นๆ

การมีส่วนพักรับรองแขกของนักเขียนอิสระ อาจจำเป็นต้องมี ถ้ามีกำลังจะทำได้ เพราะบางครั้งอาจมีเพื่อนนักเขียน ทั้งในประเทศเองหรือจากที่ต่างๆ ทั่วโลกมาแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือนกัน ก็มักจะมีการต้อนรับขับสู้กันเป็นธรรมดา ตัวอย่างเช่น คุณรงษ์ วงค์สวรรค์ ที่ได้ย้ายถิ่นฐานไปทางภาคเหนือเรียบร้อยแล้ว และท่านก็มีแขกมีเพื่อนมาเยี่ยมเยือน ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ส่วนเก็บเครื่องใช้ เครื่องเขียน แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์

สำหรับนักเขียนที่เป็นไปในเชิงธุรกิจก็มีเช่นกัน เช่น สำนักพิมพ์บางแห่ง อาจมีส่วนนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งด้วยก็ได้ โดยอาจมีพื้นที่บางส่วน เป็นที่ทำงานขอ งนักเขียนอิสระ นักเขียนประจำ ที่ทางสำนักพิมพ์ได้จ้างไว้ โดยมีการใช้ประโยชน์พื้นที่และความสัมพันธ์ของพื้นที่คล้ายกันกับนักเขียนอิสระที่กล่าวมาข้างต้น เพียงแต่จำนวนนักเขียนและผู้ร่วมงานอาจมากกว่ากันหลายเท่า อาจมีผู้เชี่ยวชาญในบางสาขา เช่น ผู้พิสูจน์อักษร ผู้พิมพ์ นักตัดต่อคอมพิวเตอร์ (EDITOR) ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือ ฯลฯ เป็นกลุ่มบุคคลขนาดกลางถึงใหญ่ ขึ้นอยู่กับความใหญ่โตของธุรกิจการพิมพ์นั้นๆ

การมีส่วนพักรับรองแขกของนักเขียนอิสระ อาจจำเป็นต้องมี ถ้ามีกำลังจะทำได้ เพราะบางครั้งอาจมีเพื่อนนักเขียน ทั้งในประเทศเองหรือจากที่ต่างๆ ทั่วโลกมาแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือนกัน ก็มักจะมีการต้อนรับขับสู้กันเป็นธรรมดา ตัวอย่างเช่น คุณรงษ์ วงค์สวรรค์ ที่ได้ย้ายถิ่นฐานไปทางภาคเหนือเรียบร้อยแล้ว และท่านก็มีแขกมีเพื่อนมาเยี่ยมเยือน ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ห้องทำงานของนักเขียน ควรสงบมีการใช้สมาธิสูง สีเขียวของธาตุไม้เกี่ยวข้องกับอาชีพนักเขียนที่สัมพันธ์กับหนังสือ, กระดาษ และอธิบายได้ถึง ความหมาย ของสีตามทรรศนะสีของจีนก็ได้ การใช้สีหลายสี (ในปริมาณน้อย) เพื่อช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ แต่เราอาจได้สีอื่นๆ นี้จากภาวะแวดล้อม ภายนอกก็ได้ เช่น การปลูกไม้ดอกในระยะที่เป็นมุมพักผ่อนของสายตา เพื่อเพิ่มความสดชื่น และผ่อนคลายก็ได้เช่นกัน


ที่มา หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ แต่งบ้าน โดย ไพศาล ตั้งค้าวานิช