ความสำเร็จ...อยู่แค่เอื้อม

สรุปเนื้อหา ความสำเร็จ...อยู่แค่เอื้อม ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงค์

“ คนเราทุกคน ก่อนที่จะประสบความสำเร็จนั้น
จะต้องเคยประสบกับความผิดหวัง และพ่ายแพ้มาแล้ว
ผู้ที่ประสบกับความล้มเหลว และผู้ที่ประสบความสำเร็จ
จะไม่มีอะไรต่างกันมากนักในเรื่องความรู้ ความสามารถ
อายุอานาม หรือความเฉลียวฉลาดแต่อย่างใด
แต่ที่จะต่างกันก็คือ ความคิดสู้ ความไม่ยอมแพ้
และความศรัทธาเชื่อมั่นในตนเองว่า “เราทำได้”
ความสำเร็จนั้นไม่ไกล อยู่เพียงแค่เอื้อมมือเท่านั้น
ถ้าคุณคิดว่าทำได้ เชื่อว่าทำได้ ก็ย่อมจะหาหนทางทำจนได้
และสิ่งที่คุณต้องกานั้น ก็จะบรรลุตามที่คุณวาดหวัง ”

ศ.นพ. กระแส ชนะวงศ์
ความสำเร็จ...อยู่แค่เอื้อม เป็นหนังสืออ่านเพื่อการพัฒนาตนเองด้าน “ภาวะผู้นำ” ซึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้นำ ที่จะประสบความสำเร็จ โดยมีแนวทางแห่งความสำเร็จในการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ ดังนี้
1. การมีความคิดสร้างสรรค์ มีความฝันอันสูงสุด
- สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเกิดขึ้น โดยต้องเชื่อว่าสิ่งที่คิดนั้นจะทำให้สำเร็จ และหาทางทำให้ความคิดนั้นให้สำเร็จ หลีกเลี่ยงคำว่า เป็นไปไม่ได้ ไม่มีทาง เสียเวลาเปล่า ไม่มีประโยชน์
- กำจัดความเชื่อถือ หรือประเพณีดั้งเดิมที่ไม่เข้าท่า รับความคิดแปลกใหม่ ทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ รักความก้าวหน้าอยู่เสมอ โดยยอมรับโอกาสแสดงฝีมือ แสดงฝีมือให้เต็มที่ พยายามทำให้ดีที่สุด ทุกกรณี ทุกวัน
- อย่าถามตัวเองว่า “ฉันจะทำได้ดีกว่านี้หรือไม่” แต่จะต้องถามตัวเองว่า “ฉันจะทำได้ดีกว่านี้อีกได้อย่างไร”
- ปรับปรุงงานที่ทำให้ดีขึ้น ทั้งคุณภาพและปริมาณ นั้นคือ การปรับปรุงไม่มีที่สิ้นสุด
- ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อย่าเอาแต่พูดเสียคนเดียว แล้วเก็บข้อมูลมาเสริมความคิดของคุณ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะได้ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
- กระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ๆ โดย ร่วมประชุมกับกลุ่มต่าง ๆ คบเพื่อนต่างอาชีพ และอ่านหนังสือดีมีประโยชน์ ดูภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฟังวิทยุ หาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเอง
- เมื่อเกิดความคิดใหม่ ๆ ให้ทำดังนี้ จดลงสมุดบันทึก ทบทวนความคิด เมื่อแน่ใจว่าถูกต้องก็ลงมือทำทันที
2. ตั้งเป้าหมายที่แน่นอน
“การทำงานปราศจากเป้าหมาย และแผนงานเปรียบประดุจเรือที่ปราศจากหางเสือ” การตั้งเป้าหมายที่แน่นอนไว้ เพื่อให้รู้อนาคตตัวเอง ช่วยให้มีแนวทางการทำงาน
- ตั้งคำถาม ถามตัวเอง 6 คำถาม คือ จะทำอะไร จะทำเมื่อไหร่ จะทำที่ไหน จะทำทำไม จะทำอย่างไร จะทำกับใคร ถ้าตอบไม่ได้คำถามใดคำถามหนึ่ง อย่าเพิ่งลงมือทำ
- วางแผนชีวิตให้ชัดเจน ทั้งในด้านการงาน ครอบครัว และด้านสังคม
- อย่าให้สิ่งเหล่านี้ทำลายชีวิตคุณ
ดูถูกตนเอง มักน้อยเกินไป
ใจไม่สู้ พ่อแม่บัญชา
ครอบครัวบัญชา ความคิดที่ว่าสายเกินไป
- เมื่อเกิดการเบื่อหน่ายท้อแท้ ให้ใช้ “อีกหน้าเดียวน่า”
- เสริมสร้างภูมิปัญญา ความรู้สึกนึกคิดและประสิทธิภาพด้วยการหาความรู้เพิ่มเติมและลงมือทำ
3. ท่าดีมีความสำคัญ บุคคลที่มีท่าดี เห็นได้จาก
- ท่าทีกระตือรือร้น กระตุ้นให้คนอื่นสนใจ เกิดความพึงพอใจ โดยการศึกษาให้ลึกซึ้ง ทำอย่างตั้งใจ เต็มใจ ดูมีชีวิตชีวา พูดแต่สิ่งที่ดี
- ท่าที่ยกย่องให้ความสำคัญต่อคนอื่น เน้นความจริงที่ว่า “คุณให้ความสำคัญแก่เขา เขาก็ให้ความสำคัญแก่คุณ” “คุณช่วยให้คนอื่นมีความสำคัญ เท่ากับคุณช่วยให้ตนเองมีความสำคัญด้วย”
- ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำงานได้คุณภาพและปริมาณ โดยมีนิสัยในการทำงาน
 ทำงานเป็นระบบ
 กระตือรือร้น
 หาเพื่อนร่วมงาน
 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
 ทำด้วยใจรัก
 ประเมินผลงาน
 ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
 ไม่ยอมอยู่ว่าง
 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. จงสร้างความมั่นใจในตนเอง
สิ่งใดจะเกิด หากห้ามไม่ได้ จงยอมรับ อย่ากลัว ใช้ปัญญาแก้ไข หัดช่วยตนเอง สู้งาน ขยัน อดทน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจ การสร้างความมั่นใจในตนเองด้วยวิธีง่าย ๆ คือ
- นั่งแถวหน้า ถาม และตอบคำถาม สบตาผู้พูด
- ยิ้ม ยิ้ม และ ยิ้ม
- ศึกษาอย่างท่องแท้ ในแต่ละเรื่อง
- สมาคมกับผู้อื่น ผู้รอบรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. จงลงมือทำ
ไม่มีใครประสบความสำเร็จด้วยการอยู่นิ่งเฉย โดยไม่ทำงาน เลิกวิตกกังวลถึงสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ สร้างความมั่นใจ ทำลายความกลัว ด้วยการลงมือทำทันที่ ผู้ริเริ่มที่ดี ต้องมีคุณสมบัติ คือ
- เป็นนักบุกเบิก
- มีจิตใจนักบุญ
- พร้อมจะเป็นอาสาสมัคร
6. จงทำงานเพื่อคุณภาพ
การรักษาคุณภาพงานให้อยู่ระดับแถวหน้าอยู่เสมอ ช่วยให้บรรลุผลสำเร็จ โดยทำงานเพื่อคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ คุณสมบัติที่ดีในการพัฒนาตนเองเพื่อการทำงาน
- ทำแต่สิ่งที่ดีที่สุด
- กล้าสำรวจ และหาข้อบกพร่องของตัวเอง
- รู้จักปฏิเสธตนเอง
- คบเพื่อนที่ดี เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำลังใจ และผลักดันให้ประสบผลสำเร็จ
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส สดชื่นเบิกบาน
7. คุณมีโรคชอบแก้ตัวหรือเปล่า
ผู้ประสบความผิดหวังจะมีโรคตรงกันอยู่ คือ “โรคชอบแก้ตัว” ซึ่งจะมีข้ออ้างใช้เป็นประจำ คือ
- สุขภาพไม่ดี วิธีแก้ คือ หยุดพูดเรื่องสุขภาพ ยิ่งพูดยิ่งป่วย ตัดกังวล คิดแต่สิ่งที่ดีงาม ใช้ชีวิตให้สดชื่นเต็มที่
- สมองไม่ดี วิธีแก้ คือ เลิกดูถูกตนเองว่าโง่ การวางตัว และท่าทีของคุณสำคัญกว่าความเฉลียวฉลาด จงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ
- อายุน้อยไป อายุมากไป วิธีแก้ คือ ยอมรับนับถือในอาวุโส และประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงาน หาโอกาสยกย่องชมเชยผู้กระทำดี มองที่ความสามารถ อย่าพูดเรื่องอายุ

- โชคไม่ดี วิธีแก้ คือ ใช้ยึดหลักเหตุและผล ถือหลักความพยายาม ความขยัน เป็นสำคัญ
- ไม่มีเส้น วิธีแก้ คือ ต้องนึกถึงการช่วยตัวเองก่อน
8. เอาชนะความทุกข์ ความพ่ายแพ้ และความผิดหวัง
ทุกคนก่อนจะประสบความสำเร็จ จะเคยประสบความผิดหวังและพ่ายแพ้มาแล้ว ผู้ประสบความล้มเหลว และผู้ที่ประสบความสำเร็จ จะไม่มีอะไรต่างกันมากนักในเรื่อง ความรู้ ความสามารถ อายุ ความเฉลียวฉลาด แต่ที่จะแตกต่างกัน ก็คือ ความคิดสู้ และความไม่ยอมแพ้ ถ้าเราต้องเอาชนะความทุกข์ ความพ่ายแพ้ และความผิดหวัง
- ศึกษาข้อมูลที่ทำให้เกิดความผิดพลาด แล้วหาทางแก้ไข อย่าเสียขวัญ หรือท้อแท้เป็นอันขาด
- เมื่อตั้งใจจะทำอะไร ทำใจให้แน่วแน่ เอาชนะให้ได้ โดยใช้สูตร คือ
 ต้องเชื่อว่ามีทางทำได้ แล้วหาทางทำจนสำเร็จ
 ตั้งใจทำอย่างกระตือรือร้น และจริงจัง
 ทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีก
 มุ่งหน้าอย่างอดทน
 หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้ท้อใจ หรือไขว้เขว
 ตั้งเป้าหมายให้แน่นอน
 ถ้าเกิดอุปสรรค ไม่ท้อถอย หยุดวิเคราะห์ แล้วตั้งต้นใหม่
- ยอมรับความพ่ายแพ้ แล้วคิดว่ามันเป็นบทเรียน มันมีคุณค่า
- ศัตรูทำให้เกิดความทุกข์ แต่ก็เอาชนะได้ไม่ยาก
- วิธีการเอาชนะความทุกข์ มีหลายวิธี เช่น ด้วยธรรมะ ด้วยการออกกำลังกาย ด้วยการให้ ด้วยการปลงตกและตั้งต้นใหม่
คุณพร้อมจะเป็นผู้นำหรือยัง
เมื่อคุณต้องการเป็นผู้นำ คุณแสดงให้ลูกน้องเห็นคุณสมบัติของการเป็นผู้นำเหล่านี้หรือยัง
1. ลักษณะเด่นพิเศษของผู้นำยุคใหม่ ความเป็นผู้มีความกล้าหาญ กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ คือ ลักษณะของผู้นำยุคนี้
2. ความเข้มแข็ง คือ ความสามารถที่จะนำชีวิตของตนสู่จุดมุ่งหมายในทางที่ถูกที่ควร อุปสรรคของความเข้มแข็ง คือ ความขลาดกลัว
3. ผู้นำต้องรู้จัก “ควบคุมตัวเอง” หมายถึง การควบคุมความคิด ควบคุมอารมณ์ และการกระทำเพื่อให้ชีวิตบรรลุสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง และดีงาม อำนาจสูงสุด “ในการควบคุมตัวเอง” อยู่ที่ตัวคุณ
4. สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดยขจัดความกลัวในเรื่องต่าง เช่น กลัวความยากจน กลัวเจ็บไข้ กลัวตาย กลัวถูกนินทาว่าร้าย
5. ผู้นำต้องมีบุคลิกลักษณะดี คือ มีบุคลิกลักษณะที่ติดตา ต้องใจ ได้แก่ อุปนิสัย ท่าทางดี การแสดงออกน่าเลื่อมใส รวมทั้งการแต่งกายที่เรียบร้อยสุภาพ
6. ผู้นำต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. ศึกษาผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จ แล้วหลีกเลี่ยงพฤติกรรมแบบนั้น และศึกษาผู้นำที่ประสบความสำเร็จ แล้วนำมาแบบอย่างในการพฤติปฏิบัติ
8. คุณธรรมของผู้นำ คือ ความเห็นอกเห็นใจ ความสุภาพอ่อนโยน
9. การชนะใจคนอื่น ต้องมองสิ่งต่าง ๆ ในแง่ของเขา ปรับตัวเองให้เข้ากับนิสัยใจคอของเขาด้วย
--------------------------------------------------
อ้างอิง
สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ/เอกสาร
ชื่อหนังสือ : ความสำเร็จ...อยู่แค่เอื้อม
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงค์


สรุปเนื้อหา โดย นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา กรมการพัฒนาชุมชน