ห้องอาหารไทย

 

เรื่องของ "ห้องอาหาร" หรือ "ห้องรับประทานอาหาร" ที่มี รูปแบบการตกแต่งแบบไทย บรรยากาศไทย อารมณ์วัฒนธรรม แบบไทย(Thai Style) เราต้องยอมรับว่าสังคมไทยชาติไทย เรามีวัฒนธรรม ศิลปะที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณจนปัจจุบัน เป็น ที่ชื่นชมของผู้คนต่างถิ่นต่างแดนที่มีโอกาสได้พบได้เห็น แม้เป็น เพียงภาพถ่ายก็เพียงพอกับ ความประสงค์มาพบสัมผัสของจริง ต้องถือว่าเป็นความโชคดีที่เราเกิดมาเป็นคนไทยมีศิลปวัฒนธรรม ที่น่ารักษาไว้ให้สืบทอดนานเท่านาน และแน่นอนว่า เมื่อกาลเวลา ผ่านไปจนปัจจุบัน รูปแบบของ Thai Style ก็คงมีการ เปลี่ยนไปบ้างตามเวลาและสภาพของสังคม แต่สิ่งสำคัญแก่นของ รูปแบบหรือ STYLE ยังคงมีอยู่ คงอยู่อย่างเหนียวแน่น และลึกซึ้ง พร้อมความเข้าใจผสมผสานของมัณฑนากร และเจ้าของงานหรือ เจ้าของบ้านร่วมกันสร้างขึ้น เช่นภาพที่ 1 ที่ท่านผู้อ่านเห็นอยู่นี้

เป็นห้องอาหารไทยที่มีการผสมผสานของงานศิลปวัฒนธรรม ของประเทศเพื่อนบ้านของเรา แต่เอกลักษณ์ อารมณ์ บรรยากาศ ยังคงความเป็นไทยได้อย่างดี งานไม้สัก สีไม้สักสวยอย่างบอก ไม่ถูก ผลงานไม้แกะจากพม่าซ้ายมือของผนังตกแต่ง และรูปแกะ ไม้ 2 ชิ้นท่ายืนที่ตั้งอยู่บนตู้เตี้ยด้านขวามือของภาพ ก็มาจากพม่า งานศิลปะแกะไม้ที่กล่าวมานี้ก็เข้าได้กับบรรยากาศของไทยได้ดี โคมไฟเพดานทั้ง 4 ดวง เรามักพบเห็นอยู่บ่อยสำหรับบ้านไทย เรือนไทย หรือแม้ในโบสถ์ต้องถือว่าเป็นโคมไฟที่นิยมใช้ควบคู่ ไปกับโคมไฟฝังเพดานแบบ Modern และแม้โคมไฟชนิดโคม ไฟรางติดเพดานขวามือของภาพ ลายแกะไม้ผสมกระจกเงา เพดานที่ใช้ก็ดูกลมกลืน โต๊ะอาหารไม้จริงไม่ใช้ผ้าปูโต๊ะผืนใหญ่ โชว์ลาย และสีของไม้สักช่างมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูก ประกอบกับ เก้าอี้สไตล์จีนโชว์สีลายไม้สักดูเข้ากันได้กับบรรยากาศไทย อาหารไทย ชุดอาหารประกอบบนโต๊ะอาหาร จานลวดลายน้ำเงิน บนพื้นขาว พร้อมผ้าและชุดเงินดุนลายวางบนจานได้อย่าง สวยงามขนาบข้างจานด้วยการวางช้อนส้อมเงินอย่างได้จังหวะบนผ้ารองจานสีออกชมพู เช่นภาพที่ 2 นำมาอวดท่านผู้อ่าน เพื่อให้เห็นการออกแบบ ของตกแต่งที่มีศิลปะในการเลือก ศิลปะ ในการวางให้ได้บรรยากาศอารมณ์แบบไทย แต่ผมอยากจะ เรียกว่า "Tropical Modern" หรือ "Thai Modern" หรือ "ContempolaryThai" แต่ถ้าท่านใดไม่เห็นด้วยก็ ไม่ว่ากันนะครับ ตามแต่จะเรียกก็แล้วกันครับ แต่ขอให้ได้เป็น Thai Style ก็แล้วกัน

ห้องอาหารไทย ชุดอาหารประกอบบนโต๊ะอาหาร ห้องอาหารไทย ห้องอาหารไทย

ภาพที่ 3 ที่นำเสนอท่านผู้อ่านเพียงเพื่อเป็น แนวคิด มุมมองของการใช้รูปแบบของผนังที่ใช้รูปแบบ อารมณ์แบบไทย การนำเฟอร์ตู้เตี้ยวางงานศิลปะ ทั้งสีสัน รูปแบบเป็นไทยที่นำไปตั้งไว้ในห้องอาหารไทย แม้พรมผืน สีและลวดลายก็เข้าได้เป็นอย่างดีกับอารมณ์รูปแบบไทย

ชุดโต๊ะอาหารภาพที่ 4 เป็นห้องอาหารไทยอาจไม่หรูเท่าภาพ ที่ 1 แต่แนวทางการตกแต่ง ก็ถือว่า มีความเป็นไทยที่ออก Thai Modern มากกว่า โต๊ะอาหารน่าสังเกตุ ที่บนท๊อป บนโต๊ะเป็นไม้ไผ่นำมาแผ่แบนเป็นหน้าโต๊ะขอบโต๊ะเป็นไม้ สักดูมีคุณค่าของความรู้สึกได้เป็นอย่างดี เก้าอี้สไตล์จีนอีก เช่นกัน ตู้เตี้ยพร้อม กระจกเงาแกะลาย ประกอบกระถาง ดอกไม้ที่วางตกแต่งได้อย่างถูกจังหวะ ตู้สูงด้านขวามือที่ เป็นแบบลงรักปิดทอง พร้อมเศียรพระแบบเขมรที่ตั้งเป็น ของตกแต่งดูสงบเยือกเย็นเข้าได้กับตู้สีดำปิดทอง ผนังบุด้วย ผ้าไหมไทย ดูลายขยายที่สวยงามของผ้าไหมไทยที่ใช้ในการ ตกแต่งผนังตามภาพที่ 5 การตกแต่งที่อาศัยชุดหวายมาเป็น เก้าอี้อาหาร เป็นชุดโต๊ะอาหารที่น่าสนใจ ดูเรียบง่าย ตัว อาคารเป็นแบบบ้านไทยในชนบท มองออกไปสัมผัสกับ ทะเลก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของห้องอาหารไทย ที่ได้ บรรยากาศ แม้จะมี PROP หรือของตกแต่งเป็นไม้ขุดกลม แขวนคล้ายของยุโรป แต่ก็ฉลาดที่นำ ต้นไม้ธรรมชาติมา เชื่อมบรรยากาศในตัวห้องอาหารกับทะเล


ที่มา : บ้านแสนรัก