^

baanbangkok

รายละเอียดร้านค้า/บริษัท

บริษัทฯ ถือเอาความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ทั้งต่อลูกค้าผู้ฝากขายและลูกค้าผู้ซื้อ เสนอบริการแบบตรงไปตรงมาที่สำคัญยิ่งเรื่องราคาทรัพย์ที่ขาย ไม่มีการบวกเพิ่ม และเรามุ่งมั่นพัฒนางานขาย เราจัดให้มี QR code ทรัพย์ที่ขายในป้ายขายเพื่อให้ทรัพย์ไปถึงผู้สนใจซื้อทรัพย์โดยง่าย เรารักและสนุกกับงานขายที่ได้ทำ เพราะเราเชื่อมั่นว่าเมื่อเรารักและสนุกกับงานที่ทำ จะทำให้เราพบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในผลงานของเรา ซึ่งนำมาถึงลูกค้าได้มีการแนะนำให้บุคคลอื่นๆมาใช้บริการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เ

Bing (52.167.144.20) วันนี้ เวลา 02.40 น.