ที่ดิน - อสังหาริมทรัพย์ประกาศแนะนำ

ทีดินโครงการเมืองใหม่ควนหิน หาดใหญ่ 115 ตรวขาย
฿ 2,208,000 บาท
เปิดดู 768  
P27BR2002004 ขายโรงแรม 39745 ตรว ปทุมวัน ลุมพินี 80000 ล้านบาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 17  
P53LA2001074ขาย ที่ดิน ลาดยาว 15-2-750 ไร่ 6024 ล้านขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 17  
K55LA1912018ที่ดินสีลม5-3-11ไร่กรุงเทพบางรัก3500000000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 15  
K55LA1912019ที่ดินสุริยวงศ์3-3-76ไร่กรุงเทพบางรัก3500000000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 16  
K55LA1912024ที่ดินสุริยวงศ์1491ตรวกรุงเทพบางรัก4800000000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 16  
K55LA1912107ที่ดินลุมพินี 7-3-66 ไร่กรุงเทพปทุมวัน9500000000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 16  
K55LA1912027ที่ดินบางกะปิ 3-3-22 ไร่กรุงเทพห้วยขวาง2283000000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 12  
K55LA1912053ที่ดินบางกะปิ 43 ไร่กรุงเทพห้วยขวาง11180000000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 13  
K55LA1912075ที่ดินบางกะปิ 27 ไร่ กรุงเทพห้วยขวาง4500000000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 12  
K55LA1912044ที่ดินยานนาวา3-1-6ไร่กรุงเทพสาทร2155395000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 12  
K55LA1912034ที่ดินยานนาวา6-1-28ไร่กรุงเทพสาทร6320000000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 13  
K55LA1912110ที่ดินถนนพญาไท4-1-88ไร่กรุงเทพราชเทวี3933600000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 12  
K55LA1912104ที่ดินคลองเตยเหนือ3-0-2ไร่กรุงเทพวัฒนา3612000000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 11  
K55LA1912089ที่ดินคลองตันเหนือ2-2-23ไร่กรุงเทพวัฒนา2250000000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 12  
K55LA1912097ที่ดินคลองตันเหนือ6-1-79ไร่กรุงเทพวัฒนา3868500000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 10  
M-LA1912001ที่ดินคลองตันเหนือ2-2-57ไร่กรุงเทพวัฒนา2325840000บาทขาย
฿ 2,147,483,647 บาท
เปิดดู 14