ฮวงจุ้ยที่ดิน

"ฮวงจุ้ย" เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยภูมิพยากรณ์ของประเทศจีน ซึ่งสั่งสมกันมานับพันๆปี หลักของฮวงจุ้ยนั้นจึงเป็นการถ่ายทอดความรู้จาก รุ่นสู่รุ่นในแบบของความเชื่อ ซึ่งเป็นวิธีการสอนของคนสมัยก่อนมากกว่าการสอนด้วยหลักเหตุผล แบบวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อเรานำ ความเชื่อของฮวงจุ้ยมาวิเคราะห์กันจริงๆแล้ว จะพบว่าความเชื่อเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ หลักของเหตุและผล อยู่ในความคิดแห่งภูมิปัญญานั้น

 

รูปทรงที่ดินแบบต่างๆ

ฮวงจุ้ยที่ดิน

1."รูปทรงที่ดินปากกว้างก้นแคบ ในตำราฮวงจุ้ยกล่าวเอาไว้ว่าเป็นที่ดินไม่เก็บทรัพย์ เงินทองรั่วไหล เจ้าของบ้านจะมีหนี้สินมากมาย หาเท่าไหร่เป็นหมด และใครที่ปลูกบ้านบนที่ดินลักษณะนี้ชีวิตสมรสจะล้มเหลว" สมัยก่อนประเทศจีนมีการเก็บภาษีที่ดินจากความยาวของด้านที่อยู่ติดถนน ชาวจีนสมัยนั้น จึงไม่นิยมสร้างบ้านบนที่ดินที่มีหน้ากว้าง อีกทั้งบ้านที่มีด้านยาวติดถนนมากๆ มักจะมีปัญหาเรื่องฝุ่น ควัน และเสียงดังรบกวนจากภายนอกได้ง่ายด้วย แต่ถ้าเรามองในแง่ของการค้าแล้ว ที่ดินลักษณะนี้กลับน่าจะเป็นข้อได้เปรียบตรงที่มีพื้นที่ขายหน้าร้านกว้างมากขึ้น

2."รูปทรงที่ดินสี่เหลี่ยมคางหมูปากแคบ ตำราฮวงจุ้ยเรียกว่าเป็นที่ดิน "ถุงเงิน" เป็นที่ดินที่เก็บทรัพย์ได้ดี แต่อาจต้องดิ้นรนต่อสู้เอาบ้างในช่วงแรกเริ่ม" น่าจะมีเหตุผลมาจากการเก็บภาษีที่ดินของประเทศจีนในสมัยก่อนเช่นเดียวกับข้อแรก ทำให้เจ้าของบ้านบนที่ดินหน้าแคบมีเงินเหลือเก็บมากกว่า บ้านบนที่ดินหน้ากว้าง และหากมองในแง่การออกแบบแล้ว ที่ดินลักษณะนี้มักจะมีปัญหาเรื่องเสียงรถ และฝุ่นควัน รบกวนน้อยกว่าด้วย

3."ใครปลูกบ้านบนที่ดินใบมีด จะมีแต่อันตราย" การออกแบบบ้านบนที่ดินแคบยาว และมีขนาดเล็กมากๆ อาจมีปัญหาเรื่องการวางตำแหน่งห้องภายในบ้าน ซึ่งจะทำได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะที่ดินที่ด้านแคบหันไปทางทิศเหนือ-ใต้ เพราะจะทำให้ออกแบบตัวบ้านเลี่ยงแสงแดดได้ลำบาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ ทำให้บ้านร้อน จนเจ้าของบ้านอยู่แล้วรู้สึกไม่สบาย อีกทั้งในการออกแบบบ้าน เรายังต้องคำนึงถึงระยะถอยร่นจากเขตที่ดินอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อสามารถทำหน้าต่างบ้านได้ ทำให้พื้นที่ที่เหลือสำหรับสร้างบ้านจริงๆเหลือน้อยมาก จนทำให้การออกแบบบ้านให้ดีนั้นทำได้ยากยิ่งขึ้น

4."ใครปลูกบ้านบนที่ดินรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ และประสบอุบัติเหตุบ่อย จนเป็นเหตุให้มีเรื่องให้เสียเงินเสียทองเสมอ" ที่ดินลักษณะนี้ไม่ว่าจะวางตำแหน่งบ้านแบบไหนก็จะเหลือเศษสามเหลี่ยมมุมแหลม เป็นซอกรั้วบ้านทั้ง 2 ด้านเสมอ ซึ่งเป็นรูปร่างของพื้นที่ที่ไม่สามารถ ใช้ประโยชน์ได้มากนัก นอกจากจะจัดเป็นสวนหรือระเบียงนั่งเล่น และในแง่ของจิตวิทยาลักษณะซอกมุมเหล่านี้ ยังเป็นมุมที่ทำให้ผู้มองเกิด ความรู้สึกอึดอัดอีกด้วย

5."ที่ดินรูปค้อน จะส่งผลให้มีแต่เรื่องหนักใจ ครอบครัวแตกร้าว มีทุกข์เหมือนกับโดนค้อนทุบ" ที่ดินลักษณะนี้ถ้าหากเราวางผังบ้านไม่ดีจะเหลือ ซอกมุม และจุดอับมาก ซึ่งในการออกแบบบ้านที่ดีนั้น เจ้าของบ้านควรจะสามารถมองเห็นบริเวณภายในบ้าน ทุกๆส่วนได้ชัดเจนด้วย เพราะการมีมุมอับ ทางสายตาในบ้าน จะทำให้เจ้าของบ้านเกิดความรู้สึกไม่ค่อยดีในเชิงความไม่ปลอดภัยและเป็นกังวลได้ง่าย ดังนั้นการวางตำแหน่งบ้านบนที่ดินรูปค้อน เราจึงไม่ควรวางตัวบ้านเบี่ยงไปด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไป

6."ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นทำเลฮวงจุ้ยที่ดี ครอบครัวที่อยู่บนทำเลนี้จะอยู่ดีเป็นสุข ไม่ค่อยมีเรื่องที่ทำให้เดือดร้อนใจ" เป็นลักษณะที่ดินที่ออกแบบ และวางผังได้ค่อนข้างง่าย ไม่เหลือเศษพื้นที่และมุมอับทางสายตาเหมือนที่ดินหักมุม แต่ความยาวที่เท่ากันทุกด้านนั้น ก็ทำให้บ้านดูไม่น่าสนใจด้วยเช่นกัน

7."ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามตำราฮวงจุ้ยเป็นที่ดินที่ดีที่สุด ผู้อยู่อาศัยจะดี ครอบครัวมีความสุข" เป็นลักษณะรูปทรงที่ดินที่วางผังบ้านได้ง่ายที่สุด และสามารถออกแบบให้มีพื้นที่เหลือ สำหรับสวนและปลูกต้นไม้ได้มากกว่าที่ดินลักษณะอื่นๆ (ในขนาดพื้นที่เท่ากัน) โดยเฉพาะที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่อยู่ทางทิศขวางตะวันหรือมีด้านแคบหันไปทางทิศตะวันออก และตะวันตก เพราะจะช่วยให้เราสามารถออกแบบบ้านรับลมประจำถิ่น ที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้เต็มที่

8."ใครปลูกบ้านบนที่ดินรูปทรงสามเหลี่ยมนั้นไม่ดี จะเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดอุบัติเหตุและมีปัญหาเรื่องชู้สาว" วิธีแก้คือแบ่งส่วนปลายสามเหลี่ยมออกมุมหนึ่ง จึงสามารถปลูกบ้านได้ แต่ที่ดินนั้นจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะปลูกบ้านได้ด้วย" ที่ดินรูปสามเหลี่ยมหากมีขนาดเล็กมาก จะทำให้เราออกแบบบ้าน ได้ค่อนข้างลำบาก เพราะที่ดินลักษณะนี้จะมีมุมของรั้วบ้านซึ่งเป็นซอกไม่น่าดูถึง 2 มุมด้วยกัน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกอึดอัดทางสายตา (ซึ่งเราอาจแก้ปัญหาด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อหลบเหลี่ยมมุมและปิดรั้ว) อีกทั้งพื้นฐานของรูปทรงบ้านและห้องภายในบ้านนั้นเป็นสี่เหลี่ยม เมื่อนำไปวางในพื้นที่สามเหลี่ยมจะทำให้เราเสียพื้นที่สำหรับสร้างบ้านมากกว่าที่ดินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม

Resource :Home Design & Life Style

หลายๆท่านอาจยังไม่เคยทราบว่าการเลือกทรงบ้านที่ดินตามฮวงจุ้ยนั้นต้องดูตามลักษณะและรูปทรงของที่ดิน ซึ่งหากเลือกได้ดีชีวิตก็มีความสุขไร้ปัญหายุ่งยากในภายหลัง...

ฮวงจุ้ยที่ดิน

1. บ้านที่มีที่ดินด้านหลังบ้านแคบแต่ด้านหน้าบ้านกว้าง ถือว่าไม่เป็นมงคล แต่เราสามารถแก้ฮวงจุ้ยได้ด้วยการติดกระจกบริเวณที่แคบทั้งสองด้าน เพื่อให้ความรู้สึกกว้างและลึก

2. บ้านที่มีลักษณะหน้าบ้านแคบแต่หลังบ้านกว้าง ตามตำราฮวงจุ้ยถือว่าเป็นลักษณะที่ดี จะเป็นถุงเงินถุงทองให้กับคนที่อยู่อาศัย แต่ถ้าหากมีลักษณะเป็นรูปทรงหน้ากว้างหลังแคบจะเก็บเงินไม่อยู่ จะยากจน

3. บ้านที่สร้างแล้วมีความลึกมากกว่าความกว้าง จัดว่าเป็นฮวงจุ้ยทีดี อยู่แล้วจะเจริญรุ่งเรือง

4. บ้านหรือที่ดินบ้านที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าเป็นมงคลอย่างมาก

5. บ้านมีพื้นที่เว้าแหว่งเป็นบางส่วน ถือว่าขัดต่อหลักฮวยจุ้ยเป็นอย่างมาก จะส่งผลให้คนในบ้านมีอันเป็นไป ถ้าหากแหว่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะส่งผลถึงแม่หรือหญิงเจ้าของบ้าน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะส่งผลถึงพ่อหรือชายเจ้าของบ้าน ทิศตะวันออกและตะวันตกคือลูกชายคนโต และลูกสาวคนเล็ก ทิศเหนือและใต้จะส่งผลกระทบต่อลูกสาวคนกลาง ทิศใต้จะเกิดความเสียหายแก่ลูกชายคนกลาง และทิศเหนือจะมีเรื่องคดีความ

6. ทางเข้าบ้านที่มีความแคบหรือกว้างเกินไป ถือว่าไม่เป็นมงคล ดังนั้น การออกแบบสร้างบ้านจะต้องดูทางเข้าให้ได้สัดส่วนและกลมกลืนกับขนาดพื้นที่ของบ้านด้วย นอกจากนี้ไม่ควรทำทางเข้าบ้านเป็นทางลาดเทออกไป เพราะจะทำให้พลังชี่ไหลเวียนออกไปจนหมด ส่งผลให้โชคดีและเงินทองไหลออกไปได้อีกด้วย

7. บ้านที่มีถนนโค้งออก จะทำให้อยู่อาศัยแล้วไม่เจริญและยากจน อีกทั้งบ้านที่มีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้านก็ถือว่าไม่เป็นมงคลเช่นกัน หากคุณมีบ้านอยู่ใกล้สี่แยกให้ตั้งประตูใหญ่ให้ถูกรหัสราศีของเจ้าของบ้าน และอีกด้านให้ปลูกต้นไม้แทนภูเขาเพื่อแก้เคล็ด

 

ข้อมูลโดย Homepro

เรื่องของรูปร่างพื้นที่ 10 แบบ

ฮวงจุ้ยที่ดิน

ดังเป็นที่ทราบกันว่า ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนั้น ถือกำเนิดขึ้นในประเทศจีน ซึ่งมีลักษณะภูมิศาสตร์ ที่มีเทือกเขาอยู่เป็นจำนวนมาก และมีต้นไม้เขียวชอุ่ม ในขณะเดียวกัน ก็มีพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นดินแห้งแล้งแตกระแหง ขาดความชุ่มชื้นอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน

ดังนั้น การนำเรื่องของ ฮวงจุ้ยของจีนมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกันทั้ง ภูมิประเทศและภูมิอากาศ จึงไม่อาจยกมาทั้งตำราได้ อีกประการหนึ่ง ตำราฮวงจุ้ยเอง ก็มีมากมายหลายอาจารย์หลายสำนัก คนที่เคยอ่านตำราว่าด้านหลังเป็นทิศใต้ หรือหลังอิงทิศใต้ ด้านหน้าทิศเหนือดี ก็จะยึดถือสิ่งที่อ่านมาแล้วก็จะเลือกเอาเฉพาะทิศที่ว่า

คิดกันเล่นๆว่าถ้าอย่างนั้นทิศอื่นๆมิต้องล่มจมกันหมดหรือค่ะ บางคนมาหาเพื่อปรึกษา จะเลือกเอาแต่หลังอิงทิศใต้เพียงทิศเดียว ทิศอื่นๆไม่ต้องการ แล้วทำไมคนที่อยู่ทิศอื่นๆ เขาเจริญก้าวหน้ากันได้อย่างไร บางตำราก็ว่าหลังอิงดี บางตำราก็ว่าใช้ทิศด้านหน้าดี ต่างก็มีเหตุและผลกันไปคนละแบบ สุดแท้แต่ใครจะเลือกเชื่ออย่างไร

ในครั้งนี้ เรามาคุยกันถึงรูปร่างลักษณะของพื้นที่กันก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไร พื้นที่นั้นมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปค่ะ เราต้องทำความเข้าใจ ในเรื่องของความสมดุลไว้ก่อนว่า ความหมายพื้นฐานของฮวงจุ้ย ก็คือการนำเอาสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเรา หรือสิ่งที่ธรรมชาติให้มานั้น นำมาปรับให้สมดุลกับตัวเรา หรือครอบครัวของเรา จึงจะเรียกว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีอย่างแท้จริง

เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ ก็คงต้องโยงไปถึงในสมัยโบราณของจีนกันสักนิด

ในเมืองจีนสมัยโบราณนั้น การเสียภาษีที่ดินของเขาจะวัดความยาวของพื้นที่ด้านหน้า ของถนนเป็นหลัก ดังนั้นคนทั่วไปจึงนิยมเลือกซื้อพื้นที่ที่ด้านหน้าแคบ ด้านหลังกว้างเพื่อให้เสียภาษีน้อยๆ แต่กลับมาได้ข้อสังเกตว่าสามารถสร้างเนื้อสร้างตัว และเจริญก้าวหน้าได้ดีกว่าคนที่มีพื้นที่ด้านหน้ากว้างแต่ด้านหลังแคบ ต่อมา จึงกลายเป็นที่นิยมว่า หากต้องเลือกพื้นที่ ก็จะเลือกด้านหน้าแคบด้านหลังกว้างเอาไว้ก่อนค่ะ

ถ้าลองมาวิเคราะห์ถึง "ความสมดุลอันเป็นหัวใจของฮวงจุ้ย" สักนิดว่านั่นคือ ความพอดี "ที่ใดมีความพอดีที่นั่นก็จะมีแต่ความสงบสุข" แต่ความพอดีที่ว่านี้ ใครจะเป็นคนบอกได้ว่าอย่างไหนถึงจะเรียกได้ว่า "พอดี" ลองมาทำความเข้าใจกับ รูปร่างของพื้นที่ 10 แบบนี้ดูสักนิด ท่านก็จะทราบถึงความ "พอดี" ได้โดยอัตโนมัติ

  1. พื้นที่ปากกว้างก้นแคบ ปากกว้างก้นแคบ เก็บเงินไม่อยู่ หนี้สินมากมาย
  2. พื้นที่ปากแคบก้นกว้าง การเงินดี ปัญหาอื่นตามทิศทางที่แหว่งไป
  3. พื้นที่แบบเส้นก๋วยเตี๋ยว (ใบมีด) เล็ก แคบ ใบมีด อันตราย
  4. พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปัญหาในทิศทางที่ขาดหาย
  5. พื้นที่รูปตัวแอล ปัญหาตามทิศทาง
  6. พื้นที่รูปตัวที มีแต่เรื่องหนักใจ
  7. พื้นที่คล้ายตัวยูแต่ตรงกลางเต็ม ปานกลาง
  8. พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดี
  9. พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดี
  10. พื้นที่รูปสามเหลี่ยม ไม่เหมาะสำหรับปลูกบ้าน แต่เหมาะสำหรับที่สาธารณะ