^

รถปั๊มคอนกรีต โดยทีมงาน High Pump

รายละเอียดร้านค้า/บริษัท

รถปั๊มคอนกรีต โดยทีมงาน ไฮปั๊ม เริ่มให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2550 เริ่มแรกให้บริการรถปั๊มคอนกรีตประเภทบูม ความยาว 22 เมตร ต่อมามีการปรับปรุงเครื่องจักรและ เพิ่มจำนวนรถปั๊มมากขึ้น เพื่อรองรับให้เพียงพอกับปริมาณลูกค้าที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งปัจจุบันปีพ.ศ. 2553 ได้พัฒนาให้มีบริการทั้งรถปั๊มคอนกรีตประเภทบูม ความยาวตั้งแต่ 22, 32, 36 และ 40 เมตร รวมถึงรถปั๊มคอนกรีตประเภทปั๊มโมลีอีกด้วย ผู้บริหารของบริษัท ไฮปั๊ม มีนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเครื่องจักรและทีมงานรถปั๊ม

Google (66.249.75.108) วันนี้ เวลา 14.10 น.