^

ChemicalPump

รายละเอียดร้านค้า/บริษัท

บจก. เอส ไรคส์ ตัวแทนจำหน่ายปั๊มยุโรป สำหรับสูบส่งสารเคมี ปั๊มของเหลว ขนถ่ายของหนืด ในกระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม * ปั๊มฟูดเกรด กระบวนการล้าง การบำบัดน้ำ การสูบส่งวัตถุดิบ การเติมสารละลาย การขนถ่ายของเหลวพร้อมชิ้นเนื้อ Food Grade Pumps * เครื่องสูบส่งโลชั่น สารในห้องแลป EHEDG approve pumps * เครื่องควบคุมคุณภาพน้ำ เซนเซอร์วัดค่า และปั๊มโดสสารเพื่อปรับสภาพน้ำ Probe, Controller and Dosing pump for water treatement * ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี กรด ด่าง Chemical dosing pumps * ปั๊มสูบส่งน้ำมัน สารหล่

Bing (157.55.39.62) วันนี้ เวลา 12.43 น.