โรงงาน/คลังสินค้า - อสังหาริมทรัพย์ประกาศแนะนำ

ทีดินโครงการเมืองใหม่ควนหิน หาดใหญ่ 115 ตรวขาย
฿ 2,208,000 บาท
เปิดดู 783  
ขาย โรงงาน1 ชั้น ขนาด 57 ไร่ 3 งาน 79 ตรว พื้นที่ 13640 ตรมขาย
฿ 650,000,000 บาท
เปิดดู 9  
ขาย โรงงาน1 ชั้น ขนาด 57 ไร่ 3 งาน 79 ตรว พื้นที่ 13640 ตรมขาย
฿ 650,000,000 บาท
เปิดดู 21  
ขาย โรงงาน1 ชั้น ขนาด 57 ไร่ 3 งาน 79 ตรว พื้นที่ 13640 ตรมขาย
฿ 650,000,000 บาท
เปิดดู 8  
ขาย โรงงาน1 ชั้น ขนาด 57 ไร่ 3 งาน 79 ตรว พื้นที่ 13640 ตรมขาย
฿ 650,000,000 บาท
เปิดดู 8  
ขาย โรงงาน1 ชั้น ขนาด 57 ไร่ 3 งาน 79 ตรว พื้นที่ 13640 ตรมขาย
฿ 650,000,000 บาท
เปิดดู 13  
ขาย โรงงาน1 ชั้น ขนาด 57 ไร่ 3 งาน 79 ตรว พื้นที่ 13640 ตรมขาย
฿ 650,000,000 บาท
เปิดดู 11  
ขาย โรงงาน1 ชั้น ขนาด 57 ไร่ 3 งาน 79 ตรว พื้นที่ 13640 ตรมขาย
฿ 650,000,000 บาท
เปิดดู 9  
ขาย โรงงาน1 ชั้น ขนาด 57 ไร่ 3 งาน 79 ตรว พื้นที่ 13640 ตรมขาย
฿ 650,000,000 บาท
เปิดดู 9  
ขาย โรงงาน1 ชั้น ขนาด 57 ไร่ 3 งาน 79 ตรว พื้นที่ 13640 ตรมขาย
฿ 650,000,000 บาท
เปิดดู 11  
ขาย โรงงาน1 ชั้น ขนาด 57 ไร่ 3 งาน 79 ตรว พื้นที่ 13640 ตรมขาย
฿ 650,000,000 บาท
เปิดดู 10  
ขาย โรงงาน1 ชั้น ขนาด 57 ไร่ 3 งาน 79 ตรว พื้นที่ 13640 ตรมขาย
฿ 650,000,000 บาท
เปิดดู 11  
ขาย โรงงาน1 ชั้น ขนาด 57 ไร่ 3 งาน 79 ตรว พื้นที่ 13640 ตรมขาย
฿ 650,000,000 บาท
เปิดดู 19  
ขาย โรงงาน1 ชั้น ขนาด 57 ไร่ 3 งาน 79 ตรว พื้นที่ 13640 ตรมขาย
฿ 650,000,000 บาท
เปิดดู 14