ที่ดิน - อสังหาริมทรัพย์ประกาศแนะนำ

ทีดินโครงการเมืองใหม่ควนหิน หาดใหญ่ 115 ตรวขาย
฿ 2,208,000 บาท
เปิดดู 1,702  
ขายที่ดิน เขาใหญ่ ตโป่งตาลอง อปากช่อง 225ไร่ วิวเทพสุดๆขาย
฿ 450,000,000 บาท
เปิดดู 25  
ขายที่ดิน เขาใหญ่ ตพญาเย็น อปากช่อง 49ไร่ วิวเขา สวยมากๆขาย
฿ 370,000,000 บาท
เปิดดู 27  
ขายที่ดิน เขาใหญ่ ตพญาเย็น อปากช่อง 37ไร่ วิวเขา สวยมากๆขาย
฿ 370,000,000 บาท
เปิดดู 27  
ขายที่ดิน เขาใหญ่ ตพญาเย็น อปากช่อง 25ไร่ วิวเทพสุดๆขาย
฿ 300,000,000 บาท
เปิดดู 24  
ขายที่ดิน เขาใหญ่ ตพญาเย็น อปากช่อง 24ไร่ วิวเขา สวยมากๆขาย
฿ 216,000,000 บาท
เปิดดู 23  
ขายที่ดิน เขาใหญ่ ตพญาเย็น อปากช่อง 17ไร่ วิวเขา สวยมากๆขาย
฿ 170,000,000 บาท
เปิดดู 26  
ขายที่ดิน เขาใหญ่ ตพญาเย็น อปากช่อง 13ไร่ วิวเขา สวยมากๆขาย
฿ 130,000,000 บาท
เปิดดู 25  
ขายที่ดิน เขาใหญ่ ตโป่งตาลอง อปากช่อง 14 ไร่ วิวสวยมากๆขาย
฿ 32,200,000 บาท
เปิดดู 24  
ขายที่ดิน เขาใหญ่ ตคลองม่วง อปากช่อง 150ไร่ วิวเขา สวยมากๆขาย
฿ 90,000,000 บาท
เปิดดู 25  
ขายที่ดิน เขาใหญ่ ตขนงพระ อปากช่อง 20ไร่ วิวเขา สวยมากๆขาย
฿ 40,000,000 บาท
เปิดดู 26  
ขายที่ดิน เขาใหญ่ ตขนงพระ อปากช่อง 22ไร่ วิวเขา สวยมากๆขาย
฿ 20,000,000 บาท
เปิดดู 23  
ขายที่ดิน เขาใหญ่ ตวังกะทะ อปากช่อง 30ไร่ วิวเขา สวยมากๆขาย
฿ 60,000,000 บาท
เปิดดู 24