^

จำหน่ายและ บริการให้เช่าโต๊ะบาร์ โต๊ะกลาง โต๊ะกระจก โต๊ะบาร์สูง ราคาถูก


จำหน่ายและ บริการให้เช่าโต๊ะบาร์ โต๊ะกลาง โต๊ะกระจก โต๊ะบาร์สูง ราคาถูก

จังหวัดกรุงเทพ    เขตตลิ่งชันรายละเอียด

โต๊ะกลางกล่องหุ้มหนังสีขาว / สีดำขนาด 50 x 50 x 60 ซม. - เช่า 1วัน ตัวละ 150 บาท - เช่า 2 - 7 วัน ตัวละ 250 บาท - เช่า 8 - 10 วัน ตัวละ 375 บาท - เช่า 11 - 14 วัน ตัวละ 450 บาท***ราคาขาย ตัวละ 700 บาท*** โต๊ะกลาง U คว่ำ หุ้มหนังสีขาว / สีดำขนาด 60 x 60 x 55 ซม. - เช่า 1วัน ตัวละ 200 บาท - เช่า 2 - 7 วัน ตัวละ 350 บาท - เช่า 8 - 10 วัน ตัวละ 500 บาท - เช่า 11 - 14 วัน ตัวละ 600 บาท***ราคาขาย ตัวละ 1000 บาท*** ขนาด 60 x 100 x 55 ซม.- เช่า 1วัน ตัวละ 300 บาท- เช่า 2-7 วัน ตัวละ 450 บาท***ราคาขาย ตัวละ 1350 บาท*** โต๊ะกลางกลมท็อปกระจก OVIOขนาด 60 x 60 x 45 ซม. - เช่า 1วัน ตัวละ 450 บาท - เช่า 2-7 วัน ตัวละ 600 บาท - เช่า 8 - 10 วัน ตัวละ 1125 บาท - เช่า 11 - 14 วัน ตัวละ 1350 บาท***ราคาขาย ตัวละ 1800 บาท*** โต๊ะบาร์สูงท็อปกระจก Coco-Bขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. x สูง 110 ซม. - เช่า 1วัน ตัวละ 400 บาท - เช่า 2-7 วัน ตัวละ 600 บาท - เช่า 8 - 10 วัน ตัวละ 1000 บาท - เช่า 11 - 14 วัน ตัวละ 1200 บาท***ราคาขาย ตัวละ 3700 บาท*** โต๊ะบาร์สูงไฟเบอร์ทรงกลมสีขาว / สีดำ- เช่า 1 วัน ตัวละ 400 บาท- เช่า 2-7 วัน ตัวละ 600 บาท - เช่า 8 - 10 วัน ตัวละ 1000 บาท - เช่า 11 - 14 วัน ตัวละ 1200 บาท***ราคาขาย ตัวละ 3000 บาท*** โต๊ะบาร์สูง MS94077 สีขาว/สีดำ ปรับระดับได้***ราคาขาย ตัวละ 3,000 บาท*** (ราคานี้ยังไม่รวม Vat)รายละเอียด: - TOP: PP , LEG: Metal Chrome- เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม.- LEG: Metal Chrome- ความสูง 75-93 ซม. โต๊ะบาร์สูง MS94076 สีขาว/สีดำ ปรับระดับไม่ได้***ราคาขาย ตัวละ 2,500 บาท*** (ราคานี้ยังไม่รวม Vat)รายละเอียด: - Top: PP, LEG : METAL CHROME- , เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม.- ความสูง 105 ซม. โต๊ะบาร์สูง MS94075 สีขาว/สีดำ ปรับระดับไม่ได้***ราคาขาย ตัวละ 2,500 บาท*** (ราคานี้ยังไม่รวม Vat)รายละเอียด: - TOP: MDF , LEG: METAL CHROME- เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม.- ความสูงประมาณ 105 ซม. โต๊ะกระจกกลาง Class - เช่า 1 วัน ตัวละ 200 บาท - เช่า 2-7 วัน ตัวละ 350 บาท - เช่า 8 - 10 วัน ตัวละ 500 บาท - เช่า 11 - 14 วัน ตัวละ 600 บาท***ราคาขาย ตัวละ 1700 บาท*** โต๊ะกลางกลมหุ้มหนังสีขาว / สีดำ ท็อปกระจกสีชา - เช่า 1 วัน ตัวละ 400 บาท - เช่า 2-7 วัน ตัวละ 550 บาท - เช่า 8 - 10 วัน ตัวละ 1000 บาท - เช่า 11 - 14 วัน ตัวละ 1200 บาท***ราคาขาย ตัวละ 1800 บาท*** โต๊ะบาร์กระจกทรงกลม / เหลี่ยม ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม Honey - เช่า 1 วัน ตัวละ 400 บาท - เช่า 2-7 วัน ตัวละ 600 บาท - เช่า 8 - 10 วัน ตัวละ 1000 บาท - เช่า 11 - 14 วัน ตัวละ 1200 บาท***ราคาขายตัวละ 1700 บาท*** โต๊ะบาร์กระจกทรงกลม / เหลี่ยม ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม Daily - เช่า 1 วัน ตัวละ 400 บาท - เช่า 2-7 วัน ตัวละ 600 บาท - เช่า 8 - 10 วัน ตัวละ 1000 บาท - เช่า 11 - 14 วัน ตัวละ 1200 บาท***ราคาขาย ตัวละ 1800 บาท*** โต๊ะบาร์กระจกทรงกลม ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม Hutton - เช่า 1 วัน ตัวละ 400 บาท - เช่า 2-7 วัน ตัวละ 600 บาท - เช่า 8 - 10 วัน ตัวละ 1000 บาท - เช่า 11 - 14 วัน ตัวละ 1200 บาท โต๊ะพลาสติกทรงกลอง รุ่น TP01 - เช่า 1 วัน ตัวละ 150 บาท - เช่า 2-7 วัน ตัวละ 250 บาท
***ราคาขาย ตัวละ 1800 บาท***ชุดโต๊ะบาร์สูง + เก้าอี้สตูลบาร์สีดำ / สีขาว / สีแดง KOBE(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1100 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1750 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2750 บาท - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3300 บาท ชุดโต๊ะบาร์สูง + เก้าอี้สตูลบาร์สีดำ OTTO(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1200 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2000 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3000 บาท - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3500 บาท ชุดโต๊ะบาร์สูง + เก้าอี้สตูลบาร์สีดำ VEGAS(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1200 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2000 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3000 บาท - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3500 บาท ชุดโต๊ะบาร์สูง + เก้าอี้สตูลบาร์ WAVE ขาว (โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1200 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2000 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3000 บาท - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3500 บาท ชุดโต๊ะบาร์สูง + เก้าอี้สตูลบาร์สีดำ CEASAR(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1200 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2000 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3000 บาท - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3500 บาท ชุดโต๊ะบาร์สูง + เก้าอี้สตูลบาร์ KIM ขาว/ดำ(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1350 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 2200 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 3400 บาท - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 4050 บาท ชุดโต๊ะบาร์สูง + เก้าอี้สตูลบาร์สีขาว / สีดำ Moon(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1100 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1750 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2750 บาท - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3300 บาท ชุดโต๊ะบาร์สูง + เก้าอี้สตูลบาร์สีดำ Pop(โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 3) - ราคาเช่าวันแรก ชุดละ 1100 บาท  - ราคาเช่า 2-7 วัน ชุดละ 1750 บาท - ราคาเช่า 8 - 10 วัน ชุดละ 2750 บาท - ราคาเช่า 11 - 14 วัน ชุดละ 3300 บาท Make Sense one stop service บริการอุปกรณ์ให้เช่าสำหรับจัดงาน Event และ Exhibition แบบ One Stop Service เสากั้นบริเขต เสากั้นทางเดินเสาธงญี่ปุ่นโพเดียมอะคริลิก โพเดียมไม้โต๊ะจัดเลี้ยง โต๊ะหน้าขาวเก้าอี้บุนวม เก้าอี้เบาะนวมเก้าอี้พลาสติกสตูลลูกเต๋า สตูลม้านั่งเก้าอี้สตูลบาร์พัดลมไอน้ำชุดโซฟาโมเดิร์นและอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย บริษัท เอ็มเอส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัดจำหน่าย/ให้เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดงาน Event และ Exhibition แบบ One Stop ServiceHotline: 081-9340349 (ดา)Tel: 02-4107753www.msfurniture11.com , www.ms-furmiture11.com , www.msfurniture.co.thEmail: msfurniture11@gmail.com  (ดา)ID Line : 0819340349 / @msfurniture 
 
รายการประกาศ เป็นรายการที่บุคคลทั่วไปลงประกาศ การติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือซื้อ-ขาย กรุณาติดต่อกับเจ้าของที่ลงประกาศโดยตรง novabizz.com เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
Google (66.249.71.121) วันนี้ เวลา 08.29 น.