ความมั่นใจ

ความมั่นใจ : คุณลักษณะของผู้ที่ก้าวสู่ความสำเร็จ

บุญส่ง จำปาโพธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

ความสำเร็จ เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา จะเห็นได้จากความเชื่อที่หลายคน ได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ตนเอง หรืออวยพรให้ผู้อื่นได้รับความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ครอบครัว สุขภาพร่างกาย หรือเรื่องอื่น ๆ แต่การที่บุคคลใดจะประสบความสำเร็จได้นั้น ล้วนมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกันคือ “ความมั่นใจ”

ความมั่นใจ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายใน และขึ้นอยู่กับว่า เราสามารถจะจัดการกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างไร คนที่มีความมั่นใจจะสามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าปัญหานั้น จะใหญ่หรือเล็ก นอกจากนี้ ความมั่นใจ ยังเป็นความรู้สึกที่เกิดจากเรารู้คุณค่ากับชีวิต ของตัวเราเอง คนที่มีความมั่นใจ มักจะมีความสุข มีความรู้สึกที่ดีให้กับตนเอง และมีความเชื่อมั่นว่า คนจะสามารถรับภาระ กับปัยหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้เสมอ

ที่แห่งความมั่นใจ

ประสบการณ์วัยเด็ก : สมัยเด็กหากเราเคยรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และสามารถที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองหรือได้แสดงความสามารถต่าง ๆ ได้แล้วคนรอบข้างชื่นชม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะหล่อหลอมความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นทีละน้อย

กำลังใจ : แม้ว่าเราจะไม่มีความสามารถอะไรที่โดดเด่นนัก หรือผลงานออกมาอาจจะไม่ดีเท่าใดนักหากแต่มีคนแสดงความชื่นชมกับผลงานของเรา จะช่วยสร้างความมั่นใจได้เช่นกัน

ความรัก : การได้มีโอกาสที่จะรักหรือการได้รับความรัก เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะเพิ่มความมั่นใจกับตนเองผู้ที่พร้อมด้วยความรัก ความอบอุ่น จะสามารถผ่านปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้

ความกลัว : เป็นสาเหตุใหญ่แห่งความไม่มั่นใจ คนส่วนใหญ่มักจะขาดความมั่นใจ หากเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่คุ้นเคย ความกลัวทำให้เราไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ควรทำ วิธีที่ดีที่สุดที่จะเริ่มสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ก็คือ การขจัดความกลัว กล้าตัดสินใจ ลองลงมือทำอะไรบางอย่างที่ไม่เคยทำ และทำให้สำเร็จ หากล้มเหลว ยังดีกว่าไม่กล้าทำความพยายามที่เราจะทำไป จะทำให้เรามีโอกาสฝึกฝน ที่จะลองวิธีใหม่ ๆ ต่างไปจากวิธีเดิม

วิธีการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

หาต้นแบบ : ลองหาต้นแบบจากบุคคลสำคัญที่เราชื่นชม อ่านประวัติของเขา จะช่วยสร้างกำลังใจให้ได้ ไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาพรั่งพร้อม ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง และทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเมื่อเราเข้มแข็ง ยึดมั่นในเป้าหมาย มุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไป และมั่นใจ ที่จะดำเนินชีวิต

เปิดหูเปิดตา : เปิดโลกทัศน์ว่า ใครเขาทำอะไรที่ไหนอย่างไร เมื่อเรารู้สิ่งที่ควรจะเป็นหรือควรจะทำเป็นอย่างไร ก็จะช่วยลดความประหม่า ลดความกังวลลง และจะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ

สร้างภาพ : หลับตานึกภาพตนเอง ในแบบที่เราต้องการจะเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ เช่น ภาพของตัวเรายืนอยู่ต่อหน้าคนอื่น สร้างภาพให้ชัดเจนว่าเรามั่นใจดูดี เก่ง และน่าเชื่อถือ สร้างภาพคนรอบข้างกำลังยิ่งชื่นชมกับตัวเรา สร้างภาพว่า เรากำลังสนุกสนานกับสิ่งที่เผชิญและจินตนาการว่า วันนั้นเรากลับบ้านด้วยรอยยิ้มของความสำเร็จ เมื่องานนั้นลุล่วงด้วยดี

ทำความคุ้นเคย : หากสิ่งใหม่ ๆ สำหรับงานใหม่ มันน่ากลัวทำให้เราไม่มั่นใจ คาดเดาไม่ถูกว่าจะพบกับอะไร ความกังวลจะเกิดขึ้น แต่หากเราได้มีโอกาสคลุกคลีกับสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนกลุ่มนั้น เราจะรู้สึกสบายใจ และมีความมั่นใจมากขึ้น

ยืดตัวตรง : คนที่มีความมั่นใจ และมีความสุข มักจะยืนและเดินอย่างสง่าผ่าเผย การยืดตัวตรงไม่เพียงแต่จะเป็นผลของความรู้สึกมั่นต่อผู้อื่น แต่ยังมีผลถึงความรู้สึกมั่นใจของเราด้วย

หมั่นฝึกซ้อม : คนส่วนใหญ่มักมองข้ามความสำคัญของการฝึกซ้อม รับมือทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เช่น ถ้าได้รับเชิญไปพูดต่อหน้าสาธารณชนก็ควรมีการฝึกซ้อมก่อนเพื่อจะได้หาข้อบกพร่องและแก้ไขก่อนถึงวันจริง

พร้อมรับมือ : ไม่มีอาชีพใด ที่จะยอมลงสนามขณะที่ยังไม่พร้อม และรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างชาญฉลาด และมั่นใจ

คุณลักษณะของผู้ที่ก้าวสู่ความสำเร็จ

คนที่มีความมั่นใจมากไป จะกลายเป็นคนหลงตัวเองจึงกลายเป็นคนอวดฉลาด ชอบโอ้อวดตนหรือยกตนข่มท่านจึงทำให้ไม่น่าคบ บุคคลที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งการงานและเรื่องส่วนตัว ต้องมีความมั่นใจ พอเหมาะพอดี มั่นใจในทางที่ถูกต้อง มีสติและจิตใจที่งดงาม เป็นองค์ประกอบด้วย ดังนี้

 1. เป็นผู้นับถือตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตน
 2. เชื่อว่าตนเองเป็นคนพิเศษ ไม่ดูถูกตนเอง
 3. รู้จักตนเองดี สนใจ ใส่ใจ และรับรู้ ความคิด ความต้องการ และความรู้สึกของตนเอง
 4. แข่งขันกับตนเอง พยายามทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดอย่างสุดความสามารถ
 5. ทะเยอทะยาน กล้ายอมรับ พร้อมกับมีความหวังมีแรงบันดาลใจ และพร้อมที่จะก้าวไปในอนาคต
 6. พัฒนาตนเองเสมอ พิจารณาตนเอง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
 7. ดูแลตนเองได้ รู้จักพึ่งพาตนเอง
 8. มีความฝัน มองเห็นภาพตนเอง ในฐานะผู้ทำ ภาระตนเองหรือดีที่สุดในหน้าที่การงานของคน
 9. กล้าทำความฝัน กล้าตัดสินใจดำเนินชีวิต ตามวิถีชีวิตของตนทีวาดฝันไว ้ และกล้าลงมือทำในสิ่งที่ตนรักแม้จะแตกต่างจากคนอื่นก็ตาม
 10. รับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง และเมื่อกล้าลงมือแล้วก็ต้องกล้ารับผิดชอบ ในสิ่งที่ทำไป หากผิดพลาดก็ต้องกล้ารับ และรู้จักพูดคำว่า “ขอโทษ”
 11. เพียรพยายาม ต้องมีความอดทนและพยายามที่จะทำตามสิ่งที่ฝันให้สำเร็จ แม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ รู้จักแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เสมอ
 12. รับคำชม ความนิยมชมชอบจากผู้อื่น ๆ ได้อย่างไม่เคอะเขิน สง่างาม สงบ มีสติ และรู้กาลเทศะ

เคล็ดลับการทำงานสู่ความสำเร็จ

1. รู้จัก รู้รอบ ในข่าวเศรษฐกิจ และสิ่งรอบตัว เพื่อประโยชน์ในการสนทนา และทันเหตุการณ์ของโลก

2. ต้องเป็นคนที่ขวนขวาย พยายามทำความเข้าใจกับงานที่ทำอย่างลึกซึ้ง อย่ากลัวที่จะต้องจัดการกับงานนั้นให้ลุล่วงไป คิดเสียว่างานที่ทำนั้นเป็นงานปกติ

3. ทำรายงาน “ต้องทำ” หลังเลิกงาน ให้ใช้เวลาประมาณ 5 นาที เขียนรายงานที่จะต้องทำวันรุ่งขึ้น ในวันใหม่ของการทำงาน จะได้เริ่มงานได้ทันที

4. จัดเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อนลงมือ งานสำคัญที่สุดที่จะต้องมาก่อนนั้น หมายถึงงานด่วน งานที่จะต้องส่งผู้อื่นเป็นทอด ๆ อย่ามัวเลือกงานง่าย ๆ ที่ชอบ โดยละเลยความสำคัญของงานชิ้นอื่น ๆ ไป

5. เตรียมหัวข้อการประชุม ก่อนเข้าประชุมให้จัดหัวข้อที่จะต้องปรึกษากัน ในการประชุมนั้น รวมทั้งเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประชุม

6. เมื่อสัญญาอะไร ไว้กับใคร ไม่ว่าจะเป็นกับนายหรือลูกน้อย ให้รักษาไว้เป็นคำนั้น มันจะทำให้เราได้รับความไว้วางใจ และมีความน่านับถือ มากขึ้น

7. หมดสมัยคำว่า “ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เป็น ไม่ได้” ปัญหาทุกอย่างมีทางออกทั้งนั้น เพียงแค่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น หากหาทางออกไม่ได้ ก็อย่างกลัวที่จะยอมรับว่าไม่รู้แต่ควรพยายามที่จะขวนขวายหาคำตอบ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือคนรอบข้างให้ได้ในที่สุด

8. หากมีกิจใด ที่ไม่จำเป็นต่อหน้าที่การงาน และไม่ต้องการที่จะทำก็รู้จักปฏิเสธ เราจะได้สามารถควบคุมเวลาของตนเองได้

9. ไม่สำคัญก็ทิ้งไป คนเราเสียเวลากับเอกสารข้อมูลที่เข้ามามากเกินความจำเป็นประมาณ 80 % ของเอกสารที่เราเก็บไว้ มักไม่ได้นำกลับมาใช้อีก

10. ไม่รับโทรศัพท์ก็ไม่ผิด ถ้าพบว่าตนเองยุ่งยากจนไม่มีเวลาทำงานสิ่งใดเสร็จลุล่วง ลองนำเครื่องตอบรับอัตโนมัติมาใช้ และโทรกลับเมื่อว่างแล้ว

คนส่วนใหญ่ มีความมั่นใจที่แตกต่างกันออกไป ตามสถานการณ์ แม้กระทั่งตัวเราเองก็ตาม บางเรื่องที่เราอาจมั่นใจว่าทำได้แน่ หากออกไปเจอผู้คนหมู่มาก กลับไม่มีความมั่นใจ ซึ่งแท้จริงแล้วคนเรามักจะเป็นเช่นนี้กันทั้งนั้น แต่หากคนเราเป็นผู้หนึ่งที่มีความมั่นใจในตนเอง มากพอที่จะพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ เราจะก้าวล้ำหน้าผู้อื่นไปอีกระดับหนึ่ง และมักจะทำความสำเร็จให้มากกว่าผู้อื่น นอกจากนั้น ผู้ที่มีความมั่นใจยังมีแนวโน้มที่จะมีความสุข ไม่ค่อยซึมเศร้า หรือไม่วิตกกังวลด้วย บางคนอาจจะคิดว่า ถึงแม้จะไม่มีความมั่นใจในตนเองแต่ฉันก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งเป็นความจริง แต่หากเราต้องการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และมีความสุขด้วยความมั่นใจในตัวเองมีความสำคัญมากทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องออกไปสู่โลกภายนอกเท่าใด ก็ยิ่งจำเป็นต้องมีความรู้สึกเชื่อมั่นจากภายในมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบสูง และยิ่งต้องการความสำเร็จสูงมากเท่าใด ความมั่นใจย่อมต้องมีบทบาทมากขึ้นเท่านั้น