เกาะไหง

  • แผนที่เกาะไหง
  • ข้อมูลทั่วไป
  • การเดินทาง
  • สถานที่ท่องเที่ยว

เกาะไหง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เกาะไหง เป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของทะเลตรัง แต่จริงๆ แล้วเกาะไหงอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ เช่นเดียวกับเกาะรอก เกาะไหงอยู่ห่างจากเกาะลันตา จ.กระบี่ เพียง 12 กิโลเมตร ห่างท่าเรือปากเมง จ.ตรัง 15 กิโลเมตร แต่การเดินทางจากปากเมงสะดวกกว่า และอีกอย่างคือเกาะไหงอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของทะเลตรัง ห่างจากเกาะม้าเพียง 1.5 กิโลเมตร ห่างเกาะเชือกเพียง 3 กิโลเมตร ดังนั้นเกาะไหงจึงถูกเหมารวมเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทะเลตรัง ตัวเกาะมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เกาะไหง มีความเงียบสงบ นักท่องเที่ยวน้อยกว่าเกาะลันตามาก เป็นเกาะขนาดเล็ก ไม่มีทางรถยนต์บนเกาะ ไม่เหมือนเกาะลันตา ที่เป็นอำเภอ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เกาะไหงจึงเหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติและท้องทะเลจริงๆ ตลอดชายฝั่งตะวันออกยาว 2.2 กม. เป็นชายหาดสีขาว และแนวปะการังทางปลายเกาะ ทางตะวันออกเฉียงใต้เกาะ มีอ่าวเล็กๆ แถวเกาะไหงรีสอร์ท แถวท่าเรือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นชั้นเยี่ยม

ลักษณะภูมิประเทศ

ด้านหน้าเกาะทางทิศตะวันออกของเกาะไหงประกอบด้วยหาดทรายยาวเหยียด ทิศใต้ลักษณะเป็นอ่าว ด้านตะวันตกตอนเหนือมีลักษณะเป็นเขาสูงชัน ยอดเขาสูงที่สุด สูง 198 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ลักษณะภูมิอากาศ

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีมากกว่า 2,100 มิลลิเมตร ในฤดูฝนเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากจะทำให้ฝนตกหนักแล้ว ท้องทะเลยังมีคลื่นลมแรง

พืชพรรณและสัตว์ป่า

ป่าชายหาด พบเป็นบริเวณไม่กว้างนัก ระหว่างรอยต่อของชายหาดกับป่าดิบชื้นของเกาะไหง พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ หูกวาง หยีทะเล ผักบุ้งทะเล และเตยทะเล เป็นต้น

ปลาน้ำจืดและปลาทะเล แหล่งน้ำจืดต่างๆ สามารถพบปลาน้ำจืด เช่น ปลาซิวใบไผ่เล็ก ปลาช่อนก้าง ปลาตะเพียนจุด เป็นต้น สำหรับปลาทะเลที่พบตามแนวปะการัง ชายฝั่งหาดหิน และปากคลองน้ำจืด เช่น ปลาโทง ปลาปากคม และปลาปักเป้าหนามทุเรียน เป็นต้น

สัตว์ในแนวปะการังปะการัง เช่น ปะการังลูกโป่ง ปะการังเขากวางขนาดใหญ่ ปะการังเห็ด ปะการังดอกไม้ ปะการังดาวใหญ่ เป็นต้น

การเดินทางไปเกาะเกาะไหง

การเดินทางจากตรัง

เรือ

ที่ท่าเรือปากเมง จะมีเรือ Speed Boat ให้บริการอยู่ทุกวัน โดยจะใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือปากเมง - เกาะไหง ประมาณ 20 นาที แต่หากท่านเดินทางโดยเรือนำเที่ยวทั่วๆ ไป จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที

มีเรือโดยสาร ของแต่ละรีสอร์ทบนเกาะไหงคอยให้บริการ เวลาออกจากท่าเรือปากเม็งขึ้นอยู่กับรีสอร์ทนั้นๆ โดยทั่วไปตั้งแต่ 10.30 น.-12.30 น.เป็นเรือเร็วใช้เวลาเดินทางจากฝั่งถึงเกาะไหง ประมาณ 15-20 นาที ราคาคนละ 450 บาท หรือถ้าเป็นเรือใหญ่จะออกเวลา 16.30 น. ราคาท่านละ 450 บาท ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45-60 นาที นอกจากนี้มีเรือหางยาวให้เช่าราคาเหมาลำประมาณลำละ 1,200 บาท

เรือเฟอร์รี่ เดินทางจาก เกาะลันตา - เกาะไหง ทุกวัน เฉพาะช่วง High Season เรือเฟอร์รี่เดินทางออกจากท่าเรือบ้านศาลาด่าน ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะลันตา ออกเดินทางทุกวัน ตอน 8 โมงเช้า และจะถึงเกาะไหงประมาณ 10 โมงเช้า ส่วนเที่ยวเรือขากลับมายังเกาะลันตา จะออกเดินทางจากเกาะไหงประมาณบ่าย 2 โมง และใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เช่นกัน

 

เกาะเชือก...

เป็นเกาะเล็กๆ ทั้งสามเกาะอยู่ในวงล้อมของเกาะมุก และเกาะกระดาน เป็นเกาะสัมปทานรังนกทั้งสามเกาะ ห่างจากเกาะไหงประมาณ 4 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นโขดหิน แหละหน้าผาหินสูงชัน ไม่มีชายหาด หรือบ้านเรือนของผู้คน และชาวประมงอาศัยอยู่บนเกาะทั้งสาม นอกจากมีกระท่อมของคนเฝ้ารังนกปลูกเรียงรายบนโขดหินรอบตัวเกาะ บริเวณรอบเกาะทั้งสามเป็นแหล่งดำน้ำ ชมปะการังชนิดต่างๆ มีทั้งดงปะการังน้ำตื้น และน้ำลึกรายรอบ มีฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามนานาชนิด เช่น ปลานกแก้ว ปลาโนรี ปลาสินสมุทร ปลาลายเสือ ฯลฯ

เกาะแหวน และ เกาะม้า

ทางด้านทิศเหนือของตัวเกาะทั้งสามสามารถมองเห็นท่าเรือปากเมง ท่าเรือบ่อม่วง เกาะมุก ทางทิศใต้ มองเห็นเกาะกระดาน เกาะไหง เกาะรอก นักท่องเที่ยวที่นิยมชมชอบในเกมกีฬาตกปลา มักจะเดินทางมาประลองฝีมือกันรอบๆ เกาะทั้งสามเกาะนี้ เพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลาทะเลมากมายหลายชนิด บริเวณ เกาะเชือกยังมีถ้ำตื้นๆ ที่จะดำน้ำ หรือเอาเรือลอดเข้าไปยามน้ำลง จะพบกับชายหาดเล็กๆ และค้างคาวเต็มผนังถ้ำใต้น้ำ ตรงปากถ้ำคือที่รวมของกัลปังหาที่สวยงาม

 
แผนที่ท่องเที่ยว
แผนที่เกาะไหง