เทารีน Taurine

  • Tab 1

เทารีน (Taurine)

เทารีน หรือ Taurine หรือ beta-aminoethanesulfonic acid เป็น Free amino acid พบได้ในเซลล์โดยเฉพาะของระบบประสาท กล้ามเนื้อ และ Platelet เทารีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแคลเซียม ไอออน เทารีนสามารถสร้างได้จาก Cysteine และ Methionine ในอาหาร หน้าที่ของเทารีนช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับแคลเซียม และป้องกัน Intracellular calcium overload เทารีนยังช่วยให้ Neural membrane คงที่ และเป็น Conjugator และ Detoxifier ของ Xenobiotics และ Toxins นอกจากนั้นเทารีนยังเป็น Oxidant scavenger (Free radical) เทารีนมีมากใน Shellfish หอย Clam สด, หอยนางรม ปลาทูน่า

* ข้อมูลทั่วไป
o เทารีน หรือ Taurine หรือ beta-aminoethanesulfonic acid เป็น Free amino acid พบได้ในเซลล์โดยเฉพาะของระบบประสาท กล้ามเนื้อ และ Platelet เทารีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแคลเซียม ไอออน เทารีนสามารถสร้างได้จาก Cysteine และ Methionine ในอาหาร เด็กที่กินนมขวดมีความเสี่ยงต่อการขาดเทารีนมากกว่าเด็กที่ดื่มจากนมแม่ เพราะนมวัวมีเทารีนเพียง 1-3 micro mol/100ml ขณะที่นมแม่ 26-35 micro mol/100ml จึงทำให้ระดับของเทารีนในพลาสม่าและปัสสาวะของเด็กคลอดก่อนกำหนดมีค่าต่ำ กว่าของเด็กปกติ

* ประโยชน์ต่อร่างกาย
o เทารีนช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับแคลเซียม และป้องกัน Intracellular calcium overload เทารีนยังช่วยให้ Neural membrane คงที่ และเป็น Conjugator และ Detoxifier ของ Xenobiotics และ Toxins นอกจากนั้นเทารีนยังเป็น Oxidant scavenger (Free radical)

* แหล่งที่พบ
o เทารีนมีมากใน Shellfish หอย Clam สดมีเทารีนประมาณ 240 mg/100g แบบกระป๋องมี 152 mg/100g หอยนางรม ปลาทูน่า มี 70 mg/100g ส่วน Colostrum มี 70 mg/L นมแม่มี 54 mg/L แต่นม Pasteurized มีเพียง 6 mg/L

* ปริมาณที่แนะนำ
o คนควรได้รับ 125-500 ppm (1-4 micro mol/g)

* ผลของการขาด
o แม้ ว่าเทารีนจะมิได้จัดเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับคน แต่พบว่าเด็กทารกที่ดื่มนมที่มิได้เติมเทารีน จะมีเทารีนในเลือด และปัสสาวะต่ำ เทารีนมีมากใน Colostrum เมื่อขาดเทารีน Platelet จะ Sensitive มาก และเมื่อเติมเทารีน การ Aggregate จะลดลง เด็กที่ได้รับ TPN นาน ๆ พลาสม่าเทารีนลดลงเหลือ 26 +/-13 micro mol/100ml ขณะที่ Control เป็น 57 +/- 16 micro mol/100ml และพบความผิดปกติที่ Eletroretinograms ผู้ใหญ่ที่ได้ TPN ก็มีเทารีนในพลาสม่า Platelet และปัสสาวะลดต่ำลง
* ผลของการได้รับมากไป
o มีการทดลองให้ 0.8 % และ 5 % เทารีน แก่แมวและหนู Mice ไม่พบอาการเป็นพิษ