แบบสวนหิน

แบบสวนหิน RockCK Garden สวนหินไม่ใช่ของใหม่ของการออกแบบสวน แต่เป็นรูปแบบที่ได้อิทธิพลจากธรรมชาติ รูปแบบของสวนหินจึงไม่จำกัดอยู่ที่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สวนหินมีปรากฎอยู่ทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเซีย โดยเฉพาะในจีนและญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของสวนหินในภาคพื้นเอเชีย สวนที่จัดโดยใช้หินเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างเรื่องราวในการสร้างจุดเด่นขึ้นมา โดยมีต้นไม้และหรือน้ำเป็นองค์ประกอบ รูปแบบของสวนหินมีได้มากมาย แต่โดยทั่วไปแล้วจะแสดงออกในรูปแบบของธรรมชาติ เพราะหินเป็นวัสดุธรรมชาติที่แสดงออกถึงพลังความมั่นคงและแข็งแกร่ง การดัดแปลงปรับแต่งหินให้มีรูปร่างตามต้องการ

สวนจีนเป็นสวนที่เน้นหินมากเช่นกัน แต่เป็นลักษณะของการนำหินมาประดับในเชิงประติมากรรม คนจีนนิยมใช้หินที่ถูกน้ำเซาะจนเกิดรูพรุน ทั้งที่ได้จากเชิงเขา จากชายทะเล นำมาประดับหรือใช้ร่วมกับต้นไม้ คนจีนเน้นการจัดสวนในเชิงธรรมชาติ แต่เป็นธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งประดับประดามากขึ้นเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมของเขา ซึ่งสวนของจีนนั้นถูกปรุงแต่งจนหลุดพ้นจากความเป็นธรรมชาติไป แม้จะมีแนวทางในการจัดอย่างธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นไม้ที่ใช้นั้นจะใช้ต้นไม้ที่มีความงามเฉพาะตัว และมักจะใช้เป็นไม้ยืนต้นที่สร้างความโดดเด่นขึ้นมาในบริเวณนั้น เช่น หลิว ท้อ เป็นต้น ส่วนไม้พุ่มนั้นก็เน้นเป็นกลุ่มตามความต้องการ รูปแบบของสวนจีน

สวนญี่ปุ่นถือเป็นสวนที่มีการจัดองค์ประกอบที่เยี่ยมยอดระหว่างต้นไม้ หิน และน้ำ โดยจะเน้นให้แต่ละองค์ประกอบดังกล่าวมีความเด่นสลับกันไป

สวนหินในบ้านเราซึ่งจะถือว่าสวนต่าง ๆ ในสวนหลวง ร.9 นั้นเป็นรูปแบบสวนอ้างอิงของเรา สวนหินที่ปรากฎจะเป็นองค์ประกอบระหว่างหินและต้นไม้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน โดยยึดหลักการจัดด้วยการผสานกันระหว่างหินและต้นไม้ วิธีการก็คือจัดวางหินรายเรียงไปตามพื้นที่ อาจจะทิ้งระยะห่างหรือวางปิดวางซ้อนกัน ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ช่องว่างระหว่างหิน หากเป็นหินขนาดใหญ่ (สูง 0.80 เมตร ยาว 1.50 เมตรขึ้นไป) ก็มักจะใส่ดินแล้วปลูกต้นไม้ ถ้าเป็นก้อนเล็กกว่านั้นอาจจะปลูกต้นไม้แทรกลงไปได้เลย ต้นไม้ที่ใช้ก็เป็นทั้งไม้พุ่มสูง ไม้พุ่มเตี้ย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม้ดอก ไม้คลุมดิน โดยจัดให้เกิดระดับแตกต่างสีสันแตกต่าง และผังที่แตกต่าง เป็นใบละเอียดตัดกับไม้ที่มีใบใหญ่ ฟังดูคงเป็นเรื่องง่าย แต่สำหรับบุคคลทั่วไปแล้วจะติดปัญหาตรงที่ว่าการต่อเนื่องกันของหินจะทำอย่างไร การปลูกพันธุ์ไม้แทรกลงไปนั้น แต่ละชนิดควรจะใช้ปริมาณกินเนื้อที่เท่าใดจึงจะพอ การวางต้นไม้ให้เกิดระดับแตกต่างให้ความสวยงามในมุมมองจะทำอย่างไร

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน

แบบสวนหิน