การสร้างบ้านให้ถูกทิศทาง

การเลือกซื้อหรือสร้างบ้านให้ถูกทิศทางกับเจ้าของบ้าน

การเลือกซื้อหรือสร้างบ้านให้ถูกทิศทางกับเจ้าของบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและช่วยส่งเสริมให้ การดำรงชีวิตเป็นไปด้วยความราบรื่น สุขภาพแข็งแรง และมีความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งตามหลักการแล้วการเลือกซื้อหรือเลือกสร้างบ้าน จะต้องคำนึงถึงทิศทางของหลังบ้านเป็นสำคัญ โดยจะต้องเน้นให้ทิศทางของหลังบ้านส่งเสริมปีเกิดของเจ้าของบ้าน และหลีกเลี่ยงทิศทางหลังบ้านที่ชงปีเกิดของเจ้าของบ้านด้วย

เริ่มต้นก่อนจะหาทิศบ้านที่เหมาะกับตัวบุคคล สิ่งแรกที่ควรต้องรู้ก่อนคือ วัฏจักร 5 ธาตุ หรือ เบญจธาตุ ทั้งวัฏจักรก่อเกิด และ วัฏจักรพิฆาตหรือข่ม วิชาฮวงจุ้ยทุกวิชาต้องยืนอยู่บนหลักการ 5 ธาตุนี้ ธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ดิน(土) ทอง(金) น้ำ(水) ไม้(木) ไฟ(火) จากธาตุทั้ง 5 นี้ แบ่งเป็น วัฏจักรก่อเกิด คือ ดินก่อเกิดทอง ทองก่อเกิดน้ำ น้ำก่อเกิดไม้ ไม้ก่อเกิดไฟ ไฟก่อเกิดดิน วัฏจักรพิฆาต คือ ดินพิฆาตน้ำ น้ำพิฆาตไฟ ไฟพิฆาตทอง ทองพิฆาตไม้ ไม้พิฆาตดิน วนเป็นวัฏจักรเช่นนี้เสมอไป

เมื่อทราบหลัก 5 ธาตุแล้วสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปคือ ตัวเอง มีดิถีธาตุเป็นธาตุอะไร
ดิถี คือ ธาตุของบุคคลนั้นๆ ที่ต้องหาจากวันเกิดของคนๆนั้น
ตามวันเดือนปีและเวลาเกิดตามหลักโป๊ยหยี่ซี้เถียว (8 อักษร 4 หลัก)
โดยกำหนดให้ ธาตุของตัวอักษรตัวบนของหลักวัน คือ ธาตุของดิถีของคนๆนั้น เช่น
สมมุติให้คนเกิดวันนี้ 30/8/2557 เวลา 10:30 น. ผูกดวงจีนแล้วจะได้ดังนี้

เวลา              วัน                  เดือน                   ปี
癸(น้ำ-หยิน)  癸(น้ำ-หยิน)     壬(น้ำ-หยาง)     甲(ไม้-หยาง)
亥(กุน-น้ำ)    酉(ระกา-ทอง)   申(วอก-ทอง)     午(มะเมีย-ไฟ)

จากดวงนี้คนที่เกิดวันนี้เวลานี้ จะมีดิถีธาตุเป็นตัว 癸 ธาตุน้ำพลังหยินตามหลักวันเกิด

เมื่อรู้ธาตุของดิถีแล้ว สิ่งที่ต้องรู้อีก 3 อย่างในการเลือกทิศบ้านที่เหมาะสม คือ

 

1. ซึ่งทิศต่างๆในวิชาฮวงจุ้ยก็ไม่ได้มีเพียง 4 ทิศ หรือ 8 ทิศ แต่ยังแบ่งย่อยได้อีกเป็น 24 ทิศ
เรียกว่า 24 ขุนเขา ประกอบด้วยราศีที่เป็นเทียงกัง 8 ทิศ ราศีที่เป็นตี่จี(นักษัตร) 12 ทิศ และข่วยอีก 4 ทิศ รวมเป็น 24 ทิศทาง
แต่ละขุนเขาหรือแต่ละทิศทาง ก็มีธาตุต่างๆประจำทิศ ดังนี้


ทิศเหนือ1 เขาหยิ่ม壬(น้ำ) ช่วงระหว่าง 337.5 -352.5 องศา
ทิศเหนือ2 เขาจื้อ子(น้ำ-ชวด) ช่วงระหว่าง 352.5 – 7.5 องศา
ทิศเหนือ3 เขากุ่ย癸(น้ำ) ช่วงระหว่าง 7.5 – 22.5 องศา
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ1 เขาทิ่ว丑(ดิน-ฉลู) ช่วงระหว่าง 22.5 – 37.5 องศา
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ2 เขากึ่ง 艮(ดิน) ช่วงระหว่าง 37.5 – 52.5 องศา
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ3 อิ้ง 寅(ไม้-ขาล) ช่วงระหว่าง 52.5 – 67.5 องศา
ทิศตะวันออก1 เขากะ 甲(ไม้) ช่วงระหว่าง 67.5 – 82.5 องศา
ทิศตะวันออก2 เขาเบ้า 卯(ไม้-เถาะ) ช่วงระหว่าง 82.5 – 97.5 องศา
ทิศตะวันออก3 เขาอิก 乙(ไม้) ช่วงระหว่าง 97.5 – 112.5 องศา
ทิศตะวันออกเฉียงใต้1 เขาซิ้ง 辰(ดิน-มะโรง) ช่วงระหว่าง 112.5 – 127.5 องศา
ทิศตะวันออกเฉียงใต้2 เขาสุ่ง 巽(ไม้) ช่วงระหว่าง 127.5 – 142.5 องศา
ทิศตะวันออกเฉียงใต้3 เขาจี๋ 巳(ไฟ-มะเส็ง) ช่วงระหว่าง 142.5 – 157.5 องศา
ทิศใต้1 เขาเปี้ย丙(ไฟ) ช่วงระหว่าง 157.5 – 172.5 องศา
ทิศใต้2 เขาโง่ว 午(ไฟ-มะเมีย) ช่วงระหว่าง 172.5 – 187.5 องศา
ทิศใต้3 เขาเต็ง 丁(ไฟ) ช่วงระหว่าง 187.5 – 202.5 องศา
ทิศตะวันตกเฉียงใต้1 เขาบี่ 未(ดิน-มะแม) ช่วงระหว่าง 202.5 – 217.5 องศา
ทิศตะวันตกเฉียงใต้2 เขาคุง 坤(ดิน) ช่วงระหว่าง 217.5 – 232.5 องศา
ทิศตะวันตกเฉียงใต้3 เขาซิม 申(ทอง-วอก) ช่วงระหว่าง 232.5 – 247.5 องศา
ทิศตะวันตก1 เขาแก 庚(ทอง) ช่วงระหว่าง 247.5 – 262.5 องศา
ทิศตะวันตก2 เขาอิ้ว 酉(ทอง-ระกา) ช่วงระหว่าง 262.5 – 277.5 องศา
ทิศตะวันตก3 เขาซิง 辛(ทอง) ช่วงระหว่าง 277.5 – 292.5 องศา
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ1 เขาสุก 戌(ดิน-จอ) ช่วงระหว่าง 292.5 – 307.5 องศา
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ2 เขาเคี้ยง 乾(ทอง) ช่วงระหว่าง 307.5 – 322.5 องศา
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ3 เขาไห 亥(น้ำ-กุน) ช่วงระหว่าง 322.5 – 337.5 องศา

fengshui compass

2.ทิศของบ้านต้องไม่ชงกับนักษัตรแถวล่างในดวงคนๆนั้นทั้ง 4 หลัก
หลักชงของนักษัตร มีดังนี้
ชวด-น้ำ(子) ชง (午)มะเมีย-ไฟ
ฉลู-ดิน(丑) ชง (未)มะแม-ดิน
ขาล-ไม้(寅) ชง (申)วอก-ทอง
เถาะ-ไม้(卯) ชง (酉)ระกา-ทอง
มะโรง-ดิน(辰) ชง (戌)จอ-ดิน
มะเส็ง-ไฟ(巳) ชง (亥)กุน-น้ำ

 

จากหลักการข้อนี้ ตามดวงที่สมมุติขึ้น
ห้ามใช้ทิศ 巳(มะเส็ง) 卯(เถาะ) 寅(ขาล) 子(ชวด) ทั้งหมด 4 ทิศ
ที่ชงกับนักษัตรแถวล่างในดวงที่สมมุติขึ้น

3. ธาตุของทิศทางต้องไม่ทำร้ายธาตุดิถี นั้นคือ ธาตุของทิศต้องไม่เป็นธาตุที่พิฆาตธาตุของดิถี ตามหลักในวัฏจักรพิฆาต
ดังนั้นตามดวงที่สมมุติขึ้นเมื่อ ดิถีเป็นธาตุน้ำ ทิศต้องห้าม คือ ทิศที่เป็นธาตุดิน
ทิศทางที่เป็นธาตุดินจึงไม่ควรใช้ อันได้แก่ ทิศ 丑(ฉลู) 艮(กึ่ง) 辰(มะโรง) 未(มะแม) 坤(คุง) 戌(จอ) ทั้งหมด 6 ทิศ

เมื่อทราบทิศต้องห้ามทั้งหมดจากข้อ 2-3 นี้ทั้งหมด 10 ทิศทางแล้ว ทิศทางที่เหลืออีก 14 ทิศทาง
จึงเป็นทิศทางที่จะนำไปเลือกหาทิศของบ้านที่เหมาะสมต่อไป

 

หลักการดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่ ปีเกิดเจ้าของบ้าน ทิศทางของหน้าบ้านที่ควรซื้อ ทิศทางของหน้าบ้านที่ควรหลีกเลี่ยง
1 ปีชวด ทิศใต้หรือทิศตะวันออก ทิศเหนือ
2 ปีฉลู ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ปีขาล ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ปีเถาะ ทิศตะวันตกหรือทิศใต้ ทิศตะวันออก
5 ปีมะโรง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
6 ปีมะเส็ง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศใต้
7 ปีมะเมีย ทิศเหนือหรือทิศตะวันตก ทิศใต้
8 ปีมะแม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
9 ปีวอก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันออก ทิศตะวันตกเฉียงใต้
10 ปีระกา ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือ
11 ปีจอ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
12 ปีกุน ทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

นอกจากจะเลือกซื้อหรือสร้างบ้านให้ถูกทิศทางเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิตแล้ว หากท่านได้มีการจัดวางตำแหน่งของโต๊ะทำงาน เตียงนอน ประตูบ้าน วัตถุมงคลต่างๆ รวมทั้งเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพสักการะทั้งหลาย ตามหลักการที่ได้เกริ่นไว้บางส่วนและจากฉบับก่อนๆ รวมทั้ง หันมาปรับปรุงตัวเอง บริหารงานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่ต้องรับผิดชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร และมุ่งมั่นด้วย ความตั้งใจจริงด้วยแล้ว ก็จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน แต่อย่าลืมว่า การจัดฮวงจุ้ยที่ดีไม่สามารถ ดลบันดาลให้ท่านร่ำรวยได้ หากแต่จะมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมท่านให้ดีขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนการวางรากฐานที่ดีให้ชีวิต นั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยและเงื่อนไขของพื้นฐานดวงชะตาของ มนุษย์แต่ละคน รวมทั้ง คุณธรรม จริยธรรม กรรมดี และกรรมชั่ว ของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน ที่จะผลักดันให้มนุษย์แต่ละคน ประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากน้อยเพียงใด

จงอย่าลืมที่จะปรับปรุงตังเองตลอดเวลา บริหารงานและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีความขยันหมั่นเพียร และมุ่งมั่นตั้งใจใน การประกอบกิจการงาน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดที่จะส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนประสบแต่สิ่งดีงาม และร่ำรวยทั้งเงินทอง และยศศักดิ์ตลอดไป

ลักษณะรูปทรงของที่ดินตัวบ้านและอาคารที่มีลักษณะดีและไม่ดี เพื่อป็นเกร็ดความรู้สำหรับทุกท่านในการตัดสินใจหาซื้อที่ดินรูปทรงดี ๆ มาครอบครองเป็นเจ้าของ