รถเช่านิวซีแลนด์

จองรถยนต์ให้เช่าออนไลน์ รับรถที่นิวซีแลนด์ ให้บริการของบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่านิวซีแลนด์ เปรียบเทียบราคารถเช่านิวซีแลนด์ จากบริษัทให้บริการเช่ารถชั้นนำ Avis Hertz Budget เพื่อให้ได้รถเช่าในราคาถูกและคุ้มที่สุด จุดมุ่งหมายของเรา คือ การให้แน่ใจว่า คุณจะเดินทางแบบความสะดวกสบายและ ในราคาที่เหมาะสม ด้วยยานพาหนะทันสมัยให้เลือก มีความพร้อม ที่จะรองรับ ความต้องการของลูกค้า ทั้งจุดส่งรถคนละที่กับจุดรับรถ

 


รถที่ให้บริการเช่าขับเองเป็นแบบเก๋งและกระบะ หลากหลายรุ่นหลากสไตล์

เงื่อนไขการจองรถเช่า

 1. ลูกค้าต้องมีบัตรเครดิต โดยจะเป็นชื่อของผู้รับรถเช่า หรือ บุคคลอื่นก็ได้ ในการชำระในระบบการจอง
 2. ลูกค้ามีอายุระหว่าง 25-70ปี
 3. ลูกค้าถือใบขับขี่มามากว่า 2 ปี

เงื่อนไขการรับรถเช่าหลังทำการจองรถเช่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารที่ลูกค้าจะต้องนำไปแสดงเพื่อดำเนินรับรถเช่า ณ สถานที่รับรถเช่า มีดังนี้

 1. ใบ Voucher เอกสารยืนยันการจองรถเช่าจากเรา ซึ่งลูกค้าจะได้รับทางอีเมล์
 2. บัตรเครดิตที่มีชื่อเดียวกันกับที่ระบุในใบ Voucher
 3. ใบขับขี่ไทย และ ใบขับขี่สากล (กรณีทำการเช่ารถที่ต่างประเทศ) ที่ไม่หมดอายุ

*** ชื่อที่ระบุบนเอกสารทั้ง 3 อย่างนี้จะต้องระบุชื่อบุคคลเดียวกันทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับการเช่ารถของลูกค้า เป็นดังต่อไปนี้

สำหรับเวลาลูกค้าจองเข้ามาแล้วเรามีเงื่อนไขในการจองที่ดีกว่าบริษัทอื่นๆ คือ

 1. เรามีบริการยกเลิกการจอง และคืนเงินให้ลูกค้าในจำนวนเต็ม หากทำการยกเลิกภายนอก 48 ชั่วโมงของการรับรถ
 2. เรามีบริการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฟรี และเรามีเงื่อนไขในการจองที่ดีมาก
 3. เรามีบุคคลากรที่พูดได้หลายภาษา ฉะนั้นหากลูกค้ามีปัญหาในแต่ละท้องถิ่นเราสามารถดูแลให้ได้เป็นอย่างดี
 4. เรามีระบบการวางมัดจำในการจองรถยนต์
 5. ราคาของเราดีที่สุด เรามีระบบการเปรียบเทียบ และตีราคาให้ลูกค้า หากเจอที่อื่นที่ถูกกว่า ในเงื่อนไขการเช่าที่เหมือนกับเราโดยสมบูรณ์
 6. เรามีหมายเลขโทรฟรี สำหรับลูกค้ารอบโลก
 7. เรามีบริการอัพเกรดรุ่นรถฟรีในบางพื้นที่
 8. เรามีบริการชดเชยอัตราค่าเสียหายส่วนแรกให้ลูกค้าในจำนวนเงินที่เหมาะสม
 9. เราเปิดทำการในเวลาที่ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้อย่างสะดวก
 10. เราไม่คิดค่าบริการในการจอง และไม่คิดค่าบริการสำหรับบัตรเครดิต และเราสามารถคิดเงินเป็นอัตราเงินท้องถิ่น

ทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่ ลูกค้าทั่วโลก มากว่า 2.1 ล้านคนไว้วางใจ และใช้บริการกับเรา

เข่ารถนิวซีแลนด์-ขับรถเที่ยวในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เหมาะกับการขับรถ อากาศดี กิจกรรมเยอะ การขับรถใช้พวงมาลัยขวาเหมือนบ้านเรา การเดินทางท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์เป็นที่นิยมอย่างสูงของพวกนักท่องเที่ยวที่ชอบขับรถเที่ยวเอง ส่วนใหญ่นิยมขับรถเที่ยวเองมากกว่า ค่าเช่ารถก็ราคาลดหลั่นแตกต่างกันไปแล้วแต่บริษัทรถ ขนาดรถ สภาพ หรือแม้แต่การเซอร์วิสทุกอย่างก็จะทำให้ราคาสูงต่ำต่างกันไป

การขอใบขับขี่สากลสามารถทำได้ที่กรมการขนส่งทางบก โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้คะ
-สำเนาใบอนุญาตขับรถ และฉบับจริง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, และฉบับจริง
-สำเนาทะเบียนบ้าน, และฉบับจริง
-สำเนาหนังสือเดินทาง,และฉบับจริง
-รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 4x6 เซนติเมตร 2 รูป
-และค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อไปขอวีซ่านิวซีแลนด์

1. กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่า 
2. หนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในกรณีที่มีเล่มเก่าอยู่ก็ติดไปด้วยนะคะ
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5. ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ สำหรับข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด 
6. ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการให้เตรียมสำเนาทะเบียนการค้าไปแทน
7. หลักฐานการเงินโดยใช้หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร ที่มีตราของธนาคารประทับลงด้วยจะดีที่สุดค่ะ ขอย้อนหลังไปซัก 6 เดือนเลยค่ะแน่นดี ขอเราใช้ขอสเตทเม้นท์กับทางธนาคารค่ะได้มาเป็นปึกเลยทีเดียว เดี๋ยวนี้ขอทางธนาคารไม่ยากแล้วค่ะสองวันแล้วส่งให้ถึงสำนักงานสาขาธนาคารที่ใกล้บ้านเลยด้วยค่ะ แต่ถ้าคิดว่าของเราไม่แน่หนา เราต้องเอาหลักฐานเป็นสเตทเม้นท์ของพ่อแม่เรายื่นไปด้วยค่ะ
8. ถ้าไม่มีหลักฐานทางของบริษัทรับรอง ในกรณีที่ทำธุรกิจหรืออย่างอื่น ก็ต้องมีเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของเราในประเทศไทย เอกสารที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงินความมั่นคงของเรา 
9. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แล้วถ้าชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับพาสปอร์ต หรือ เอกสารใด ๆ ที่เรานำไปยื่นก็ให้นำใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลไปด้วยนะค่ะ แต่ถ้าเอกสารทั้งหมดตรงกับชื่อหรือนามสกุลที่เปลี่ยนทั้งหมดก็ไม่จำเป็นอะไร
10.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ยืนยันการเดินทางเข้าออกชัดเจน