ราคาทองคำแท่งวันนี้

Gold Futures ตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่ง ที่คู่สัญญาตกลงราคาซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงคือ ทองคำกันในปัจจุบัน โดยมีภาระผูกพันต่อกัน ที่จะต้องทำ การส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิง และ ชำระราคากันในอนาคต (เช่นอีก 2 เดือน ข้างหน้า) แต่เนื่องจากความยุ่งยากในการส่งมอบ ทองคำ (physical settlement) ทางตลาด TFEX จึงจะใช้การชำระเงินสด ตามส่วนต่างของ กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้น (cash settlement)

Gold Futures จะทำการซื้อขายกันในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีสินค้าอ้างอิงเป็นทองคำ แท่งบริสุทธิ์ 96.5% และมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำในตลาดโลก

ปัจจัยที่มีผล ความสัมพันธ์ คำอธิบายค่าเงินสกุล US$

- ถ้าค่าเงิน US$ อ่อนเมื่อเทียบกับเงินสกุลสำคัญ (เช่น ยูโร, เยน) (เช่น เนื่องจาก ขาดทุนการค้า) ราคาทองคำจะสูงขึ้นเพราะนักลงทุนโยกเงินจาก US$ เข้าทองคำ นโยบายการเงิน US และอัตราดอกเบี้ย
- เพราะจะมีผลกระทบทางอ้อมผ่านทางอัตราแลกเปลี่ยน เช่น การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED จะทำให้ค่าเงิน US$ แข็งขึ้นจากเงินไหลเข้า เพราะนักลงทุนจะ
ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ขายทองคำ 􀂪 ราคาจะตก 􀂪 ซื้อ US$ ระดับอัตราเงินเฟ้อของ US + ถ้าอัตราเงินเฟ้อของ US สูงขึ้น ราคาทองคำจะสูงขึ้น เพราะทองคำสามารถป้องกันการขาดทุนจากอัตราเงินเฟ้อได้(Hedge Inflation) ระดับราคาน้ำมัน + ถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้นราคาทองคำจะสูงขึ้น เพราะน้ำมันเป็นตัวผลักดันให้เกิดเงินเฟ้อ
วิกฤตการณ์ทางการเมืองระดับโลก
+ ถ้าเกิดวิกฤติการณ์/ความขัดแย้งทางการเมืองระดับโลกหรือมีสงครามเกิดขึ้น
ราคาทองคำจะสูงขึ้น มองว่าเป็น “Safe Heaven” สำหรับพักความเสี่ยง
อุปสงค์ / อุปทาน +/- อุปสงค์สูง / อุปทานต่ำ → ราคาทองสูง
อุปสงค์ต่ำ / อุปทานสูง → ราคาทองต่ำ
วัฏจักรธุรกิจ (Seasonal) + ความต้องการทองคำมีความเป็น Seasonal โดยเฉพาะในช่วงที่มีเทศกาลสำคัญๆ จะมีความต้องการทองคำสูง เช่น วาเลนไทน์, คริสมาส, ปีใหม่, ตรุษจีน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำในตลาดไทย
ข้อดี
จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ ในตลาดไทยมากที่สุดจะมาจาก ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ตามด้วยราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน
Factors Impect Correalation Proportion
Consumer Price Index (CPI) + 0.98 41.38%
Oil price + 0.91 35.29%
Foreign Exchange (USD/TB) - -0.73 22.95%
Deposit 3 Month - -0.08 0.27%
SET Index - -0.05 0.11%
1.ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยราคาทองคำมักจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องในปี 2551 โอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นอีกก็มีความเป็นไปได้ เนื่องจากได้รับแรงกระตุ้นจากบรรดานักลงทุน ที่ต้องการ ถือครองทองคำ เพื่อเป็นแหล่งลงทุนทำกำไรมากขึ้น แทนการเล็งเก็งกำไรค่าเงินสกุลดอลลาร์ ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาทองคำจะปรับตัวมากหรือน้อยนั้น ก็ต้องขึ้นกับ ความรุนแรงของทิศทาง การปรับตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯด้วย

2.ทิศทางราคาน้ำมัน ความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันกับราคาทองนั้นมักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นเมื่อมีปัจจัยใดที่มากระทบต่อราคาน้ำมัน ก็จะส่งผลถึง ราคาทองคำด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่ราคาน้ำมันในปี 2551 ยังคงทรงตัวในระดับสูง ก็น่าจะส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศปี 2551 ทรงตัวในระดับสูงเช่นกัน

3.สถานการณ์ทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากการเมืองไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศ หรือต่างประเทศเกิดความวุ่นวาย ก็มักจะส่งผลให้ราคา ทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภคต่อทองคำที่สูงขึ้นเพื่อประกันความเสี่ยง เพราะนอกจากทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงแล้ว ยังมีสภาพคล่องสูงด้วย โดยสามารถขายคืน เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายตามราคาตลาด

4.นโยบายทางเงินและอัตราดอกเบี้ย นับเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางอ้อมผ่านทางการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน อันเป็นผลกระทบมาจาก การปรับตัว ของอัตราดอกเบี้ย ของประเทศต่างๆ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นในกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐฯมีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ที่มีผลให้ ความต้องการเงินดอลลาร์ลดลง และค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯก็มีแววอ่อนค่าลงได้อีก ย่อมส่งผลต่อนื่องให้ทิศทางต้องการถือครองทองคำก็จะสูงขึ้น และกระตุ้นให้ราคาทองมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อไป